Digitalisering

Digitale verktøy som fungerer er en driver for digitalisering

Vi må kunne bevege oss sømløst mellom desktop og sky uten egentlig å reflektere over hvor funksjonalitet eller data befinner seg, og hvor alle digitale verktøy vi benytter fungerer. Ny teknologi, samhandlingsløsninger og moderne hjelpemidler legger til rette for en annen måte å organisere arbeidet på i dagens og morgendagens virksomheter. I begeistringen over alle mulighetene er det lett å glemme at forutsetningen for et velfungerende kontor, er en solid, digital grunnmur.

Digitale verktøy

I et historisk perspektiv var den digitale grunnmuren først og fremst nettverket. Kablene fra datasenteret, vanligvis lokalt, fylt med virksomhetens egne servere, ut til klientene på hver enkelt medarbeiders pult.

I dag er det ikke så enkelt. Selv på et infrastrukturnivå er det en kompleks kombinasjon av produkter, tjenester og kompetanse som skal spille sammen for at du alltid har tilgang på det du trenger. Der du og kollegaene dine er.

Uavhengig av om virksomheten setter ut driften til andre eller gjør jobben selv. Dette er noen av de kritiske faktorene i en IT-løsning som sikrer evne til modernisering, digitalisering, skalerbarhet og moderne arbeidsformer:

Nettverket

Fysiske og trådløse nett er den grunnleggende data- og tjenestebæreren i verdens digitale grunnmur. For en virksomhet som ønsker å jobbe på en fremtidsrettet måte. Er både tilgjengelighet og kapasitet to problemstillinger som må løses på dette nivået. I tillegg er det mulig å koble avansert funksjonalitet, digitale verktøy, programvare og apper på nettet. For eksempel ute i en butikk der kundene gjenkjennes og får skreddersydde tilbud basert på profil og kjøpshistorikk, når de logger seg på. 

En av utfordringene knyttet til Internett akkurat nå, handler om kapasitet. Ikke båndbredde, men hvor mange enheter som kan bruke nettet på en gang. Hver mobil, PC, TV-dekoderboks og kjøleskap som benytter Internett i sin kommunikasjon, trenger en unik adresse. Og den adresseboken vi har brukt til nå, er full. Derfor er vi opptatt av at så mange som mulig implementerer den nye standarden IPv6. Dette er et av tiltakene som vil sikre effektiv nettverkskommunikasjon i fremtiden.

 

Desktop og skyen

Stadig mer av det du gjør og det virksomhetens IT-løsning trenger, befinner seg i skyen. Denne skyen er i realiteten enorme datasentre spredt rundt om i verden som tilbyr datakapasitet og lagring etter en bruk-og-betal-modell. Det innebærer at investeringskostnadene har gått ned. Løsningen er skalerbar og utgiftene er knyttet til reell bruk.

For alle praktiske formål er det cyberspace vi snakker om når vi bruker begrepet "skyen". Og sammen med nettene er disse datasentrene, og vekslingen mellom desktop og skyen, to kritiske komponenter i den grunnmuren vi blant annet jobber med å drifte og utvikle.

Sikkerhet og personvern

Når stadig mer av informasjonen og kommunikasjonen virksomheter er avhengig av for å fungere, lagres eksternt, øker behovet for sikre løsninger. Det samme gjelder fra et forbrukerståsted. Facebook og Google vet snart alt som er verdt å vite (bokstavelig talt) om oss. Vi sender frivillig trenings- og helseinformasjon ut i skyen og legejournalene våre er allerede på nett. At alle disse dataene er beskyttet mot uvedkommende har blitt så viktig, at vi må kunne inkludere sikkerhet i den digitale grunnmuren.

Når dataene om oss selv eller alt vi trenger når vi er på jobben, er lagret et annet sted. Blir også pålogging og autentisering viktigere enn før. Digitale innholdsfortegnelser over hvem som har hvilke rettigheter, i kombinasjon med høy sikkerhet, gode passord og stabil påloggingsteknologi, er ikke bare avgjørende for hvor trygg informasjonen vår er. Disse systemene og hvor enkle de er å bruke. Betyr mye for produktiviteten til hver enkelt medarbeider og de enkelte virksomhetene.

 

At det virker

Den digitale grunnmuren består av en rekke konkrete komponenter:

  • produkter og tjenester som til sammen gir oss de verktøyene vi trenger for å realisere det mobile, fleksible og aktivitetsbaserte kontoret.

    Men på et overordet plan handler det om noe annet og helt grunnleggende:

  • vi trenger løsninger som rett og slett bare fungerer.

  • Vi må vite at vi kommer på nett og får den kapasiteten vi trenger.

  • Vi må kunne bevege oss sømløst mellom desktop og sky uten egentlig å reflektere over hvor funksjonalitet eller data befinner seg.

  • Og vi må klare å dele informasjon og samarbeide med kollegaer, partnere og kunder uavhengig av hvor de – og vi – befinner seg.

Les mer av historien om utviklingen av kontoret i del 5, "Teknologien endrer fremtiden".

Dette blogginnlegget er det fjerde av flere som handler om fremtidens kontorløsninger, ny teknologi og moderne måter å jobbe på.

Ta kontakt hvis du ønsker en samtalepartner som kan hjelpe deg å finne de beste digitale verktøyene for din virksomhet – og på ditt kontor.

Ta kontakt for en prat om fremtidens kontor