Digitalisering

Teknologien endrer fremtiden

Det eneste som kjennetegner et kontor i fremtiden, er at du jobber der. Teknologien endrer fremtiden og åpner opp for nye muligheter. Fremtidens kontor har ingen adresse. De fleste av oss har fortsatt et kontor å dra til om morgenen. De fleste virksomheter har en eller flere adresser, avdelinger i andre byer og land, og ansatte som farter mellom de forskjellige destinasjonene. Sånn kommer det til å være lenge.

Teknologien endrer fremtiden

Samtidig har de siste 10 – 15 årene vært preget av omfattende endringer. Teknologien har åpnet opp for nye måter å jobbe på. Dette har igjen skapt behov, som i sin tur har bidratt til å pushe teknologiutviklingen enda litt lenger. Kunnskap om endringer i klima og miljø har gjort oss mer bevisste på hvordan vi utnytter knappe ressurser. For eksempel arealer i områder med høy befolkningstetthet – spesielt i bykjerner. Internett har bygget ned grenser mellom nasjonale og globale markeder. Samt lagt grunnlaget for en helt ny type organisasjoner. Minimultinasjonale, som ser på verden som sitt hjemmemarked lenge før de har lansert et produkt eller en tjeneste.

Og arbeidslivet endrer seg. Mange ansatte lever i dag godt som frilansere. Prosjekter bemannes med ressurser fra partnere, egne folk og innleid kompetanse. Fysisk nærhet erstattes med gode samarbeidsverktøy. Skillet mellom jobb og hjemme veksles inn i en fleksibilitet som både arbeidsgiver og arbeidstager opplever at de tjener på.

Ny funksjonalitet og nye løsninger har støttet opp under utviklingen, men ikke raskt nok til at man virkelig har fått realisert potensialet eller høstet mulighetene. Mye infrastruktur har vært boltet fast i veggen. Mange kjenner seg igjen i frykten for å flytte på en videokonferanseløsning eller et samarbeidsoppsett som virker. Rett og slett fordi du ikke kan være sikker på at alt virker som det skal når du setter det sammen igjen.

Det samme gjelder de fysiske kontorene. Selv om veggene rives og det etableres aktivitetsbaserte arbeidsplasser, er det fortsatt faste plasser som gjelder. Stygge blikk blir raskt resultatet hvis noen forsøker å endre på konfigurasjonene i et forsøk på å legge til rette for et prosjekt eller en arbeidsgruppe.

Svaret på den siste utfordringen er det adresseløse hacker-kontoret. En free seating variant der du ikke bare sitter hvor du vil, men hvordan du vil. Møbelprodusenter som Vitra ligger i front, med serien Hack. Moduler på hjul som du konfigurerer etter behov.

For at dette skal fungere, må teknologien være like enkel og fleksibel. Teknologiverdenens svar på Vitra i denne sammenhengen er Cisco med sin Webex-løsning. Webex er en miks av produkter og tjenester. Tilsammen utgjør de et samarbeidsunivers der interaksjonen mellom deltagere i prosjektgruppene skjer i sanntid. Enten som videokonferanser eller chat, eller i form av kunnskapsutveksling med utgangspunkt i dokumenter eller asynkrone diskusjoner.

Det er særlig to ting som skiller Webex teknologien fra tidligere generasjoner av samarbeidsløsninger:

Konfigurasjon og oppsett er så intuitivt og enkelt at du raskt setter opp grupper, team, møter og samarbeidsflater, i det behovene oppstår. Og det virker.

I tillegg er løsningen trådløs på ordentlig. Har du strøm og Internett, kan du være med på videomøtet eller i gruppen. Webex Board-et Cisco har utviklet og mikrofoner og kameraer trenger ingen forankring i kabler og nett som ligger skjult i veggene på kontoret. Utstyret kan enkelt flyttes og alle som befinner seg på et sted uten hardware, logger på og deltar fra sin egen PC eller Mac.

Teknologien endrer fremtiden

Plug and Play teknologien

Plug and Play har vært målet helt siden Apple lanserte sine enkle maskiner på 80-tallet. Først nå, når infrastrukturen, teknologien og utstyret løsner fra veggen, har dette begrepet fått et reelt innhold.

Selv om mange fortsatt kommer til å dra på kontoret om morgenen for å sette seg på sin faste plass, vil stadig flere befinne seg i en verden der kontoret ikke er et bestemt sted, med stedet der du jobber:

Hvor som helst.  På flyplasser, på toget, i en lounge, på et hotellrom, på en kafé, i bilen, eller på biblioteket.

Hos noen du kjenner. Et kontor hos en partner eller kunde, noen ganger et dedikert møterom, andre ganger et areal der både teknologien og møbler blir konfigurert for å dekke behovet til et prosjekt. Noen ganger blir du lenge, andre ganger drar du videre i morgen.

Sammen med andre som også trenger et sted å være. Et satellittkontor, avdelingskontor, et delt arbeidsområde, en pendlerhub eller din egen arbeidsgivers oppsamlingssted for ansatte som ikke vil reise helt inn til HQ hver dag.

Hjemmekontor. I pysjen i stua eller i dressen på ditt eget rom, alltid logget på og alltid tilgjengelig.

Hovedkontor. Fortsatt kommer denne fysiske manifestasjonen av en organisasjon, som både er et sted for arbeid og et uttrykk for virksomhetens verdier og status, til å være viktig. Men innenfor dørene vil ikke kontorlivet nødvendigvis være som før – ikke en gang som i går. På det adresseløse kontoret er det behovet for samarbeid, innovasjon, nytenkning, konsentrasjonsarbeid eller faglig fellesskap som definerer omgivelsene.

Hvordan kontoret vil se ut i fremtiden er egentlig en funksjon av hvordan vi kommer til å jobbe i de kommende tiårene. Det finnes ikke ett enkelt svar på det spørsmålet. Men en ting er sikkert; teknologien kommer til å være en av de viktigste drivkreftene – og de ansatte vil fortsette å forme den etter sine behov.

Les mer av historien om utviklingen av kontoret i del 6, "Smarte bygg er delingsøkonomi i praksis"

Dette blogginnlegget er det femte av flere som handler om fremtidens kontorløsninger, ny teknologi og moderne måter å jobbe på. Ta kontakt hvis du ønsker en samtalepartner som kan hjelpe deg å se mulighetene i din organisasjon – og på ditt kontor.

Ta kontakt for en prat inspirert av fremtidens kontor