Digitalisering

Intelligent samarbeid og deling - lagt til rette for av smarte bygg

Smarte mennesker i smarte bygninger – la kontoret bidra. Når alle løsninger og systemer som driver et kontorbygg konvergerer på én plattform, når siloene raser og smarte bygg legger til rette for intelligent samarbeid og deling, da endres måten vi jobber på gradvis og av seg selv.

Intelligent samarbeid

Sånn var det før: Telefoni ble levert i form av en PABX som sto i kjelleren. Koblet til resten av bygningen via et eget nettverk. Ledningene lå ved siden av IT-kablingen, som selvfølgelig munnet ut i sine egne bokser et eller annet sted i bygget.

Lyset var bare noe du slo av og på. Temperaturen ble justert ved hjelp av en termostat. Eller i større og mer komplekse bygg, ved hjelp av en konsulent fra leverandøren. Hvor mange mennesker som befant seg på kontoret samtidig. Hadde lite å si for innslipp av luft. Hvis det ble for varmt åpnet noen vinduet. Det ble vanligvis stående åpent til noen syntes det ble for kaldt osv.

Utfordringen med en slik situasjon er selvfølgelig, noe vi vet i dag. At alt henger sammen med alt. Og som IoT og digitalisering har vist. Hvis du hiver alle dataene du har ned i en stor bøtte og rører rundt, er innsikten som flyter opp til overflaten nærmest uvurderlig.

Og sånn har det blitt. Stadig flere løsninger og funksjoner i en moderne kontorbygning, konvergerer i et IP-basert nett som både formidler informasjon, henter inn ekstreme mengder data og tilpasser leveransen i sanntid.

The Edge, som vi skrev om i et tidligere innlegg, «Smarte bygg er delingsøkonomi i praksis», er et av de mest avanserte eksempler på intelligent samarbeid til nå. både strøm til lysanlegget og data transporteres over Ethernet-kablene. Lysene i bygningen fungerer samtidig som sensorer. 28 000 av dem henter inn all den informasjonen bygningen trenger til sine smarte operasjoner.

Når siloene mellom klimaløsninger, IT, telefoni og annen bygningskontroll forsvinner. Får vi også muligheten til å analysere dataene fra alle systemene samtidig.

Det umiddelbare resultatet av slik intelligent samarbeid er smarte bygg. For en virksomhet har disse først virkelig verdi når de også påvirker måten de ansatte jobber på.

Tre overordnede faktorer er viktig for å høste gevinst i følge Cisco:

1.      Forretningsmodeller og arbeidsprosesser må endre seg

2.      De ansatte må hjelpes så de blir mer innovative og effektive

3.      Opplevelsen og funksjonene på arbeidsplassen må gjøres personlig

Vi endrer oss bare delvis fordi vi bestemmer oss for å gjøre det. Delvis fordi vi opplever at det mest hensiktsmessige vi kan gjøre er å gjøre ting på en annen måte.

Som ansatte ønsker vi å være mest mulig effektive og smarte. Litt fordi det er behagelig, men også fordi det føles godt å bidra i et team, se resultater og fjerne frustrasjon knyttet til uhensiktsmessige måter å jobbe på.

Når smarte bygg og gjennomtenkt IKT møter de ansatte, slik det skjer i The Edge, oppstår det gnister.

  • Basert på data om hva du skal jobbe med, får du anbefalinger om hva slags arbeidsplass du skal velge – og informasjon om hva som er ledig.

  • Smarte bygg henter informasjon fra de ansattes kalendere og kalibrerer kapasitet basert på hvor mange som skal jobbe, og hva de skal jobbe med, den dagen.

  • Intelligente løsninger finner teamet ditt, reserverer og organiserer plasser, og sørger for at dere har optimale forhold for samarbeid og deling.

  • Luft, temperatur og lys følger dine preferanser.

 

Andre funksjoner du har behov for, for eksempel videokonferanseutstyr, storskjerm, møtemat osv., bookes basert på informasjon du logger når du planlegger dagen.

Og det innebærer i sin tur mer data, mer kunnskap og enda mer verdifulle løsninger på morgendagens kontor.

Les mer av historien om utviklingen av kontoret i del 8, "De ansatte må være lykkelige".

Dette blogginnlegget er det syvende av flere som handler om fremtidens kontorløsninger, ny teknologi og moderne måter å jobbe på.Ta kontakt hvis du ønsker en samtalepartner som kan hjelpe deg å se mulighetene i din organisasjon – og på ditt kontor.

Ta kontakt for en prat inspirert av fremtidens kontor