Digitalisering

Mobilitet og grenseløshet

I kjølvannet av de sosiale mediene var det ikke bare virksomhetens kunnskap som ble frigjort fra sine fysiske omgivelser, men de ansatte også. Kontorene skulle digitaliseres. Det ble starten på den perioden vi er inne i nå, med fokus på deling og digital samhandling.

Mobilitet og grenseløshet

Facebook står sentralt i denne endringen. Og illustrerer også på en glimrende måte hvordan ny teknologi og nye måter å kommunisere på ikke lenger bare ble implementert av IT-avdelingen på arbeidsplassen. Men ble etterspurt av ansatte som ville ha det samme på jobb som de hadde hjemme.

I kjølvannet av og samtidig med Facebook vokste Yammer og senere Slack frem. Skype dukket opp i Sverige og spredte seg til resten av verden. Tandberg tok en posisjon i det globale videokonferansemarkedet. Og videreføres i dag som en del av konkurrenten Cisco, etter oppkjøpet i 2010.

I 2017 er samhandling på arbeidsplassen i ferd med å bli en forutsetning for å henge med. Løsninger fra nettopp Cisco og Microsoft og en skog av konkurrenter, muliggjør nye måter å jobbe på. Og andre måter å organisere kontoret på.  Mobilitet og grenseløshet som gjør det like naturlig for et lite, norsk firma å se på verden som sitt marked. Som det før var å begrense seg til landet der hovedkvarteret lå.

Fra hierarkiske pyramider til organiske nettverk

Istedenfor siloer har teknologien lagt til rette for en stadig større flyt av informasjon. I stedet for hierarkiske pyramider ser vi organiske nettverk av oppkoblet enheter, mennesker og data, som til sammen skaper forutsetningene for den utviklingstrenden som litt forenklet kalles "digitalisering" og mobilitet.

Og hvis det moderne kontoret, organisasjonen og næringslivet har en form og struktur, ser den kanskje slik ut:

Mobilitet

I bunnen har du den digitale grunnmuren; nettverk, rutere, svitsjer og lagring, både lokalt og i skyen.

På denne grunnmuren bygger du løsningene du trenger i dag og for fremtiden.

I organisasjonen og på kontoret handler dette i stor grad om digitale arbeidsverktøy, samhandling og mobilitet.

I andre deler av en virksomhet snakker vi kanskje om automatiserte prosesser og kunstig intelligens, nye løsninger knyttet til produksjon av tjenester eller funksjonalitet som skaper endringer i et marked.

Løsningene i praksis

Potensialet i disse løsningene realiseres på tre måter:

  • Ved hjelp av mobilitet og aktivitetsbaserte arbeidsplasser, der rom ommøbleres etter behov, folk jobber i temporære lokaler langt vekk fra hovedkontoret og ikke engang den digitale infrastrukturen er skrudd fast i tak og vegger.

  • Organisasjonens kultur og verdier, de historiene, reglene og uskrevne avtalene som styrer hvordan vi jobber sammen, er avgjørende for om vi klarer å hente økte effektivitet, kreativitet og innovasjonsevne ut av løsningene vi omgir oss med.

  • Og så den enkelte medarbeider; om han eller hun blir inspirert og lykkelig av forholdene de jobber under, om de klarer å bruke verktøyene til å jobbe mer effektivt, dele kunnskap og erfaringer med hverandre og ikke minst, sette grenser for egen tid og oppmerksomhet i arbeidet med å få ting gjort.

Ingenting av dette kommer av seg selv. Men når virksomheten lykkes, de ansatte finner sammen og jobber mot et felles mål, teknologien bare virker og resultatene viser seg både i landskapet og på bunnlinjen. Da er fremtidens kontor ikke bare et godt sted å jobbe, men et konkurransefortrinn.

Få med deg mer av historien om det moderne kontoret i del 3, "Aktivitetsbasert arbeidsplass – Hva betyr det?".

Dette blogginnlegget er det andre av flere som handler om fremtidens kontorløsninger, ny teknologi og moderne måter å jobbe på.

Vi brenner for teknologien og for menneskene. Vi har grunnmuren og løsningene. La oss ta en prat om mobilitet, ansikt til ansikt, på nettet eller på kontoret.

Ja takk, jeg tar gjerne en prat