Digitalisering

Fremtidens arbeidsplass – jobb der du er

Verden er i endring – og arbeidsplassen og kontoret følger hakk i hæl. Her deler vi våre tanker om kontoret og fremtidens arbeidsplass; hvor vi er, hvor vi skal – og hva som skal til.

Jobb der du er

Hvor er vi

Arbeidsplassen har blitt navet i det moderne samfunnet og for det moderne mennesket. Det er her vi bygger mye av vår identitet og har vårt sosiale nettverk. Det er på jobben vi tilbringer det meste av vår tid – sammen med andre – for å generere den verdiskapningen som arbeidsgiveren, samfun­net og kommende generasjoner er avhengige av. Og det er på den moderne arbeidsplassen vi høster fruktene av stadig mer spennende og funksjonsrik teknologi og digitale løsninger.

I dag og i fremtiden trenger vi rom for teamwork og samhandling, rom for fjernarbeid og løsninger som ikke skiller på om du sitter på hytta, hjemme, på en kafé, en samhandlingsplass i utlandet eller på hoved­kontoret i hjemlandet.

Alltid tilgjengelig, uansett hvor kontoret er

Det er ikke før i år at vi virkelig har fått kjenne på viktigheten av et tilgjengelig kontor. Vi må kunne jobbe fra bilen, fra hytta, fra kunden og fra hjemmet. Det er nå vi har følt på kroppen at med solid og sikker teknologi i bunn, går alt an, og vi kan jobbe der vi er. Med de beste bedriftsløsningene, de som er med deg overalt, så lar det seg gjøre å jobbe effektivt hvor som helst, når som helst.

Hvor skal vi

Den neste generasjonsbølgen av way-of-work skyller over oss og måten å jobbe på endrer seg fort i kjølevannet. Fra å måtte møte på kontoret hver dag, til å jobbe fast hjemmefra, har vår måte å jobbe og samhandle på endret seg. Vi lærer fort, teknologien sørger for at samarbeidet fortsatt fungerer og ting blir gjort. Hjemmekontoret har i ulik grad kommet for å bli.

Fleksibilitet er veien fremover

Suksessen med hjemmekontor og en økt produktivitet og mer engasjement har bidratt til at vi i Telenor vil endre måten vi jobber på. Økt fleksibilitet har vist seg å være veldig effektivt og vi tror dette er fremtiden for vår arbeidsplass. Digitale verktøy tilrettelegges for en økt bruk av fjernkontor og jobb effektivt hvor som helst filosofi. Kontorlandskapet blir lagt til rette for mer kreative soner for samhandling mellom kollegaer, og det blir lagt opp til at medarbeiderne selv er med på å bestemme hvor de skal jobbe fra. 2-3 dager hjemme og 2-3 dager på kontoret hver uke vil sørge for at samhandlingen og kreativiteten blomstrer, samt at vi får godt med konsentrasjonstid til å få oppgaver unna. En ny måte å jobbe på er skapt.

Hva skal til

Tillit og samarbeid er noen av de viktigste driverne for produktivitet. Samtidig må du sørge for å legge digitalt tilrette for arbeidsstokken. Når teknologien og de ansatte spiller sammen på lag går verden fremover og de ansatte er fornøyde. Og i bunnen av en velfungerende organisasjon – eller et sam­funn for den sakens skyld – ligger en solid, gjennomtenkt og sikker digital grunnmur. Når grunnmuren og gode verktøy er på plass ligger alt til rette for at kunnskap kan flyte fritt.

Vi bygger denne grunnmuren, men vi utvikler også løsningene som skal stå støtt på toppen av den. Vi muliggjør teknologien på hjemmekontoret.

Fremtiden og den nye fleksible måten å jobbe på er allerede her.

Dette blogginnlegget er det tolvte av flere som handler om fremtidens kontorløsninger, ny teknologi og moderne måter å jobbe på. Ta kontakt hvis du ønsker en samtalepartner som kan hjelpe deg å se mulighetene i din organisasjon – og på ditt kontor.

Ta kontakt, så tar vi en prat om fremtidens kontor