Digitalisering

Smart kontor - rom og teknologi smelter sammen

Kunstig intelligens, maskinlæring og automatisering er viktige drivere for utviklingen av det moderne og digitaliserte samfunnet.. Også på kontoret kommer vi til å møte maskiner som er smartere enn oss. Heldigvis er de på vår side.

smart kontor

Billig datakraft og lagring. Tjenester og produkter i skyen. Enorme mengder data. Smarte løsninger og funksjoner som ikke bare skjønner behovene våre, men også lærer i takt med at vi forandrer oss. Og det finnes allerede mange eksempler fra næringslivet og samfunnet:

Hos TetraPak benytter de ansatte HoloLens og avansert VR for å navigere de store maskinene når de jaker på feil og vedlikeholdsbehov. Flyprodusenten Boeing holder orden på milliarder av deler rett og slett ved å koble hver og en av dem på nettet. I København kommune bruker man sanntidsdata om trafikksituasjonen for å styre trafikklysene og parkeringsplassene. Resultatet er reduserte CO2-utslipp. Og Halden kommune kobler de vannmålere på nett for å gi innbyggerne mer rettferdige vannpriser.

Smart kontor der rom og teknologi smelter sammen

I et historisk perspektiv har vi ikke vært så flinke til å spå fremtiden. Vi har for eksempel ikke sett noen flyvende biler enda. Tidsreiser ligger også et godt stykke frem i tid. Men på samme måte som teknologi og digitalisering preger samfunnet rundt oss. Vil den samme teknologien endre måten vi jobber på. Og stedene der vi utfører arbiedet vårt.

Og det har skjedd så mye de siste 15 årene, at vi ikke trenger å være hverken spåmenn eller trendanalytikere for å peke på i hvert fall noen av konsekvensene. 

Fysiske rom og avansert teknologi er i ferd med å smelte sammen. Vegger blir til skjermer – på samme måte som flyselskaper planlegger å erstatte vinduene i kabinen med avansert displayteknologi. Da føles det nesten som om deltagerne som befinner seg på den andre siden av Europa sitter rett ved siden av deg. Og på den andre veggen ser dere rett ut på en ødelagt ventil på en plattform i Mexicogolfen, som dere har ansvaret for å bytte ut.

Sensorer i veggene registrerer hvem som er tilstede. Stemmegjenkjenningsteknologi benyttes for å lage automatiske møtereferater. Fordele oppgaver underveis og booke nye møter eller oversette fra et språk til et annet – hvis det trengs.

Og temaer som diskuteres underveis utløser søk som fører til at dokumenter og informasjon som trengs i møtet, ligger klart før noen spør etter den.

Alt på en flate – eller i en modell

Mens du tidligere hoppet fra et program til annet for å få jobben gjort. Kommer mer og mer funksjonalitet til å integreres på en flate som er laget for å forstå hva slags informasjon du jobber med eller hvilken handling du initierer.

Skriver du ren tekst, har du tekstfunksjoner. Bruker du tall, har du også tilgang på Excel-funksjonalitet. Og hvis du, på samme flate, starter en setning med @ og et navn, får personen du ønsker å kontakte en henvendelse i egne kanaler. Responsen dukker opp der du er når den kommer og du kan innarbeide en kommentar i en tekst uten å gå ut av dokumentet.

Tradisjonelt har vi forholdt oss til store datamengder, både tekst og tall, i et flatt, 2D-format. Stadig oftere vil vi navigere for eksempel et regneark, en modell eller en tekst, i 3D med VR-briller. På innsiden av et regneark har du muligheter til å bearbeide og analysere data på helt andre måter enn når du stirrer på et flatt Excel-dokument som må navigeres ved hjelp av formler.

For ikke å snakke om hvor mye lettere det er å få oversikt over et stort manuskript når du kan bevege deg rundt i det, istedenfor å skrive lineært opp og ned.

Smart kontor med Cisco og Microsoft

To av de store aktørene som driver denne utvikling er Cisco, med blant annet Webex-plattformen, og Microsoft med teams. "Every business will become a software business" spådde Sataya Nadella i 2015. At alle på en eller annen måte må forholde seg til mulighetene som ligger i digitalisering og teknologi, har han i hvert fall helt rett i.

I videoen nedenfor kan du ta en kikk på hvordan Microsoft ser for seg den nære fremtiden. Her er lyd og stemmegjenkjenning i Cortana slått sammen med AI-tjenester, videoløsninger, Office 365 og Surfarce-hardware-løsninger.

Og kanskje vi først som sist skal begynne å se på møterommet som en av deltagerne i møtet.

Les mer av historien om utviklingen av kontoret i del 12, "Fremtidens kontorløsning – jobb der du er".

Dette blogginnlegget er det ellevte av flere som handler om fremtidens kontorløsninger, ny teknologi og moderne måter å jobbe på.Ta kontakt hvis du ønsker en samtalepartner som kan hjelpe deg å se mulighetene med et smart kontor.

Ta kontakt, så tar vi gjerne en prat om fremtidige kontorløsninger