Digitalisering

Digitaliseringen - Hvem må stå ansvarlig?

Hvem må stå ansvarlig for digitaliseringen og hva må til for å lykkes med den digitale reisen? Det snakkes og skrives mye om hva digitalisering av næringslivet og samfunnet vil bety for oss. Hvilke konsekvenser har egentlig digitaliseringen av organisasjonen for ledergruppa, og hvem bør ha ansvaret?

Ansvarlig for digitaliseringen

Har IT-avdelingen ansvaret for digitaliseringen?

I et historisk perspektiv har alt som har med IT å gjøre, hørt til i IT-avdelingen. Sikkerhet, lagring, drift og innkjøp av datamaskiner, samarbeidsløsninger og skreddersydde produksjonsverktøy. Har alt på en aller annen måte vært forankret i et IT-prosjekt.

Slik er det ikke lenger. Det er få som argumenterer imot at digitaliseringen av samfunnet og av virksomheter først og fremst er blitt et lederansvar. Og deretter et ansvar som alle de ansatte må være seg bevisst. I denne situasjonen er det minst like viktig at ledelsen har IT-kompetanse som at IT-avdelingen er oppdatert og i forkant. Samt at de ansatte har en forståelse for hva virksomhetens kjernevirksomhet er.

Hva er det største hinderet?

Syv av ti norske bedrifter mener at digitaliseringen er avgjørende for å være konkurransedyktige om fem år. Mangel på kunnskap og kapasitet er det største hinderet for å lykkes. I hvertfall ifølge en undersøkelse som Varde Hartmark har gjennomført for Siemens. Vi snakker om en digital transformasjon som særlig favner tre viktige områder: samhandling, tjenester og kundeopplevelser – eller kundereisen.

Ledere må ta aktiv del i prosessen

Teknologi blir så sentralt at alle virksomheter blir teknologiselskaper og digitalisering må høyere opp på dagsorden. Ledere må ta aktivt lederskap i digitaliseringsprosessene.

Når norske ledere beskriver utviklingen som at "IT-avdelingen mister kontroll", så snakker de sannsynligvis om tradisjonelle oppgaver som drift og sikkerhet. Med moderne teknologi og gode løsninger ser imidlertid vi at dette er en situasjon som er håndterbar – også når de ansatte tar i bruk tjenester på nettet eller kobler på et nettbrett de ikke har hatt med på kontoret før. Det er dette vi hjelper mange kunder med.

IT inntar ny rolle

Den spennende delen av utviklingen som er beskrevet ovenfor, er IT sin nye, og strategisk sentrale, rolle; med utgangspunkt i kunnskap og erfaring og et helhetsperspektiv på både virksomheten og markedet, er IT unikt posisjonert for å være pådriver, fasilitator og tilrettelegger i digitaliseringsprosessen. Ikke som prosjekteier, men som aktiv deltager.

Ny kompetanse?

Så hvilken type team og kompetanse vil du trenge for å gjennomføre en vellykket digitalisering av virksomheten? Må du bytte ut hele ledergruppen med yngre og tekniske ansatte? Heldigvis er svaret NEI. Det du dog må gjøre, er å sette digital endring på agendaen. Som daglig leder er det DITT ansvar. Du må forstå at kundereisen er endret og lede teamet ditt i riktig retning. Utnytt den dyrebare kompetansen du allerede har i ledergruppen, lær dere å benytte og utnytte nye og bedre tekniske verktøy, og bli med på den digital endringsreisen.

Frigjøring av tid

I en tid der stadig flere tekniske prosesser og driftsoppgaver kan automatiseres eller outsources, frigjøres det også mye tid. Denne tiden kan IT-avdelingen bruke til å synliggjøre mulighetene som ligger i den nye teknologien – og bidra til å realisere dem i nye tjenester og prosesser.

På tross av en ny, og enda mer strategisk posisjon i organisasjonens interne verdikjede; det er fortsatt endel ting ingen andre enn IT kan ta ansvaret for i digitaliseringsarbeidet. Dette har vi blant annet skrevet om i e-boken "Klar for den digitale reisen?": Last den ned og få gode tips og råd om digitalisering.