Digitalisering

Norsk 5G-nett i verdensklasse

Telenor bygger et av verdens mest hardføre 5G-nett. Dette nettet er en viktig forutsetning for at det norske samfunnet, myndigheter, organisasjoner og virksomheter skal kunne fortsette den storstilte digitaliseringen som vi allerede er godt i gang med.

norsk 5G-nett

Norge har en stolt mobilnett-historie. Vi var de første i verden til å rulle ut NMT-nettet i 1981. GSM-teknologien, som tok over på 90-tallet, er utviklet av en nordmann i konkurranse med syv andre løsninger. Og i 1993 ble vi bare slått av Los Angeles da SMS ble lansert som en tjeneste.

Norsk 5G-nett - en forutsetning for digitalisering

I dag er Telenor igjen ledende i verden i konkurranse med for eksempel Danmark og Nederland. I arbeidet med å bygge ut, implementere og sikre fremtidens mobilnett. Arbeidet innebærer en omfattende opprustning av 4G og utbyggingen av 5G over hele landet. Og denne viktige komponenten i en digital plattform, et norsk 5G-nett i verdensklasse, er faktisk en forutsetning for at Norge skal klare å henge med i den globale konkurransen. Der kompliserte verdikjeder digitaliseres. Og enorme mengder data produseres, flyttes og prosesseres.

Stadig flere samfunnskritiske funksjoner og institusjoner er avhengig av digitale kommunikasjonsløsninger. Spesielt mobilløsninger. Mens kobbernettet skal fases ut ser for eksempel nødetatene, Forsvaret og helsevesenet til et norsk 5G-nett for finne sikre, raske og stabile kommunikasjonsbærere. Det skal de bruke til trafikk som omfatter alt fra kritiske talemeldinger og fjernstyring av overvåkingsinfrastruktur til fjernkirurgi og helsekontroller.

Forenkling, fornying, forsterking

Arbeidet med fremtidens nett er omfattende, pågår kontinuerlig og favner en rekke prosjekter, teknologier og faser.

Forenkle – som innebærer en gradvis avvikling av det eksisterende koppernettet.

Fornye – 4G-nettet og implementeringen av det nye 5G-nettet over hele Norge. Stadig nye bruksområder setter nye krav og fremtidens mobilnett skal ha 10 ganger større kapasitet enn dagens nett.

Forsterke – det såkalte «transportnettet», som kan sammenliknes med blodårene i kroppen og som sørger for at signaler kommuniseres over lange avstander i den krevende geografien som er Norge. Denne fasen innebærer også at 4500 fastnettpunkter blir erstattet av 350 transportnoder, som blant annet betyr en sikkerhetsmessig opprustning, både fysisk og logisk. Og for å redusere sårbarheten ytterligere er én basestasjon knyttet til to noder. På denne måten har Telenor regnet ut at det skal være mulig å unngå 80 prosent av de fiberbruddene vi opplever i dag. Og på toppen av alt dette får vi flere frekvenser – som betyr mer kapasitet.

Skille – som betyr at nettet er organisert som flere lag, med et ene lag på innsiden av det andre, noe som skaper en sikkerhetsarkitektur som skiller kjernenettet, der intelligensen er lokalisert, fra transportnettet og radionettet. Dette innebærer også muligheten for såkalt «skivedeling», der private aktører kan få private nett som de ikke deler med andre. Et slikt nett, omtalt i eksempelet nedenfor, er etablert på Oslo lufthavn, Gardermoen.

Overvåke – fra Telenor sine to sikkerhetssentre som håndterer drift og spesifikke sikkerhetstrusler døgnet rundt, året rundt.

En sverm av selvkjørendebrøytebiler

På Oslo lufthavn, Gardermoen, i Ullensaker og Nannestad kommune, kan det falle to meter snø i løpet av en vinter. Effektiv brøyting av rullebanene er derfor helt avgjørende for at flytrafikken går som den skal.

norsk 5G-nett

For selskapet Yeti Move som produserer og opererer selvkjørende brøytebiler, har Telenor etablert en privat nett som kobler brøytebilene til Microsoft Azure sitt norske datasenter. Referansedata fra posisjoneringssystemet sendes via mobilnettet til brøytebilene og gjør at disse kan kjøre enda nærmere hverandre og oppnå mer effektiv snøbrøyting.

– At det private nettet driftes som et kritisk nett med døgnbemannet overvåking fra Telenor er avgjørende i en slik løsning, forteller Bjørn Tore Orvik, administrerende direktør i Yeti Move.

5G-nett i verdensklasse - gratis e-bok

Gratis e-bok

Les mer om Telenors digitale plattform og private nett i denne e-boken.

Last den ned nå!