Stein Tømmer
Stein Tømmer
- Kommune

– Vær smart når du skal digitalisere kommunen

Publisert: 15. juli 2020 kl. 13:19

Hvordan skal norske kommuner ta i bruk teknologi og digitalisering for å møte stadig større utfordringer? – Lær av andre som allerede har vært igjennom prosessen, sier Telenor.

– Start enkelt, men gjør det riktig, sier Stein C. Tømmer, ansvarlig for Smart kommune-programmet til Telenor, som hittil har hjulpet mer enn 50 kommuner med digitalisering.

– Norske kommuner møter i dag store utfordringer på nesten alle områder, ofte med en presset økonomi, men samtidig er også mulighetene større enn noen gang, forteller han. 

Ny teknologi og digitalisering kan fornye, forenkle og forbedre alt fra omsorgstjenester og utdanning til boligutvikling boligbygging søppeltømming, og luftkvalitet.

– Mange er allerede i gang med digitalisering, men ofte innenfor avgrensede områder. De fleste mangler en helhetlig plan for kommunen, med alle de besparelser og synergieffekter dette gir, og tilsvarende alle ulempene man vil møte senere uten en samordnet plan.

Nær 70 % av kommunenes kostnader går til helse/omsorg og oppvekst/utdanning. Kilde: Kommunene og norsk økonomi – KNØ 2015
Nær 70 % av kommunenes kostnader går til helse/omsorg og oppvekst/utdanning. Kilde: Kommunene og norsk økonomi – KNØ 2015

Hva skal til for å lykkes?

– Skal du lykkes med digitalisering i kommunen, må du få med deg toppledelsen. Få med deg rådmannen, og gjerne også ordføreren. Forankring på toppledernivå med rådmannen som en drivende kraft, og villighet til å starte en digital reise, er en forutsetning, sier Tømmer.

– Start med å kartlegge dagens situasjon. Hvordan er prosessene, hva med infrastruktur og eksisterende teknologi (eller mangel på det), tilgjengelige arbeidsverktøy og ikke minst kompetansen hos de ansatte? 

– Vår erfaring er at rundt 20 % av ansatte i en kommune ikke er «digitalt modne». Det vil si at de ikke har nødvendig kompetanse til å bruke de digitale løsningene godt og effektivt i sin arbeidsdag. Da er god opplæring avgjørende for å få alle med på den digitale reisen.

Kartleggingen må også belyse hva som er de viktigste satsingsområdene for kommunene, og hvilke gevinster man ønsker å oppnå. En handlingsplan med konkrete tiltak må følges, og resultatene skal kunne måles og gi en effekt.

De viktigste områdene

1

Effektivisering av prosesser

2

Redusere kompleksitet

3

En mer attraktiv kommune for jobbsøkere

4

Bedre digitale tjenester for innbyggere og næringsliv

5

Klima og miljø

– Vi plukker i gjennomsnitt opp mobilen 1500 ganger i uken. Hvor mange av kommunens tjenester finner de der? Møt innbyggerne der de er, sier Stein C. Tømmer.
– Vi plukker i gjennomsnitt opp mobilen 1500 ganger i uken. Hvor mange av kommunens tjenester finner de der? Møt innbyggerne der de er, sier Stein C. Tømmer.
info icon

Smart Kommune fra Telenor

Digitalisering står høyt på agendaen i norske kommuner. Smart Kommune er et Telenor-program for å utarbeide kommunens strategi innenfor digitalisering og mobilitet. Prosessen er basert på workshops, analyse, sluttrapport og effektiv implementering. Send oss gjerne din henvendelse for å få vite mer om Smart Kommune til smart.kommune@telenor.com eller se https://www.telenor.no/bedrift/smartkommune/.