Effektiv kommunal drift er avhengig av gode og innovative digitale løsninger. Kommuner som ikke henger med på digitaliseringen sakker akterut og blir dyrere i drift.

 • Sensorer og tingenes internett
 • Kunstig Intelligens (AI)
 • Velferdsteknologi 
Når løsningene over kobles sammen og systemer deler informasjon, åpner dette opp for mange nye muligheter og enda mer komplekse løsninger.
Kontakt oss

På lag med Telenor

Kravene fra nasjonale myndigheter, innbyggere og næringsliv er høye og kommunene forventes å levere på disse. Mange kommuner har kommet langt på den digitale reisen, men det er stor forskjell på tilnærming, strategier og områder det fokuseres på. 

I dialog med kommunene ser vi at det er ulike behov. Bykommunene må bl.a. håndtere befolkningsvekst, transport og klimautfordringer. Distriktskommunene jobber mer med utvikling av turisme å opprettholde antall innbyggere. Alle kommuner er opptatt av en aldrende befolkning og forbedre skole- og oppveksttilbudet.

Hva kan Telenor tilby din kommune?

Telenor er et selskap i stadig endring. Fra å tilby fasttelefoni og faks til mobiltelefoni og kommunikasjonstjenester leverer og utvikler vi nå nye digitale tjenester som skaper verdi for kommunene. Eksempler på dette er lokasjonsdata, oppkoblede bygg og velferdsteknologi. I 2018 kommer også nye kommunikasjonsløsninger for sensorer og tingenes Internett (NB IoT) og den første piloten på 5G kommer i gang mot slutten av 2018. Med verdens raskeste mobilnett og en av verdens mest digitale befolkning så er utgangspunktet i Norge lovende.

1

Digital grunnmur - det skal bare virke!

En vel etablert, robust og sikker grunnmur er avgjørende for å lykkes med digitalisering. Alle forventer å være på nett og kunne kommunisere uansett hvor de er. Enda viktigere er dette på jobb og skole. For å kunne tilby en digital hverdag for ansatte og innbyggere i kommunen må ledelsen ta riktige valg. 

 • Dekning
  Overalt hvor du er via mobil- eller fibernettet
 • Administrasjon og tilgang
  Digitale verktøy med samhandling på tvers av sektorer
 • Sikkerhet
  Når alt er koblet opp på nett blir sikkerhet avgjørende. Sikkerheten må stadig mange sikkerhetsbrudd i Norge skjer på grunn av ansatte, derfor må rutiner etableres og kompetansen må heves.
2

Strategi og handlingsplaner

Telenor har flere programmer for å sammen med kommune utarbeide strategi for digitalisering og mobilitet. Prosessene er basert på workshops, analyse, sluttrapport og effektiv implementering.

Smart Kommune – et program fra Telenor for kommuner som ønsker å etablere en digitaliseringsstrategi på tvers av sektorer. 

Smart by – et program for utvikling av byer som ønsker å bli oppkoblet. En smart by tar i bruk nye verktøy som innhenter og bruker data for å bli mer bærekraftig og effektiv. 

Mobil medarbeider – et program for å etablere en strategi og innføring av mobiltelefon som arbeidsverktøy. Fokusområder i programmet:

 • Administrasjon og sikkerhet
 • Samhandling og tilgang
 • Sluttbrukerløsninger
 • Kompetanse
3

Innovasjon

Tjenesteutvikling i offentlig sektor er det området som kan gi mest verdi for vårt samfunn, det er derfor viktig for Telenor å arbeide sammen med kommunen. Samarbeidet gjør at teknologien som Telenor leverer utvikles med brukerens behov i sentrum. Telenor har en egen user experience (UX) avdeling som er eksperter på brukerinvolvering. Eksempel på områder der kommunen er samarbeidspartner: Smarte byer, pårørendetjeneste for eldreomsorgen, Smart Ansatt.

4

Inspirasjon og erfaringsutveksling

Hvert år arrangerer Telenor flere heldagsseminarer for kommuner på Expo på Fornebu.

 • Teknisk sektor
 • HR & Administrasjon
 • Velferdsteknologi
 • Skole & oppvekst
 • Tingenes Internett (IoT) 
Her kan du se foredragene hvis du gikk glipp av noen av seminarene: