Digitale løsninger skaper gode brukeropplevelser for innbyggerne og gir en enklere arbeidsdag for ansatte i kommunen. Vårt konsept Smart Kommune hjelper din kommune med å digitalisere oppgaver og prosesser.

Vi inviterer til Smart Kommune digitaliseringsseminar

Hvordan tilnærmer kommunene seg digitalisering og hvilke resultater oppnås? Seminaret vil dekke digitale strategier og planer generelt, og vil ha spesielt fokus på resultater oppnådd innenfor teknisk sektor. Her vil flere kommuner som har kommet langt med digitalisering dele sine erfaringer og råd. 

Meld deg på seminaret her

Vårt konsept Smart Kommune

Smart Kommune legger vekt på digitalisering av sentrale områder i kommunen, spesielt:

  • Helse og omsorg
  • Oppvekst og utdanning
  • Geodata, sensorer og feltløsninger
  • Fellesfunksjoner på tvers av kommunen

Ved hjelp av et rammeverk og en innovasjonsprosess kan vi hjelpe din kommune med å etablere en strategi innen digitalisering samt realisering av handlingsplaner.

Hvorfor digitalisering?

  • Kommunen blir rustet til å møte teknologiske endringer
  • En gjennomtenkt og langsiktig satsing på IKT er viktig for en fremoverlent kommuneadministrasjon
  • Innbyggerne får gode verktøy og løsninger tilgjengelig
  • Digitalisering fører til en mer effektiv og lønnsom kommunal drift

Kontakt oss om Smart Kommune

Vil du vite mer om Smart Kommune og hvordan vi kan hjelpe din kommune til en mer digital arbeidsdag? Vi hører gjerne fra deg om din kommunes utfordringer! Kontakt din Telenorkontakt eller send en e-post til smart.kommune@telenor.com.