Nettverk

Prioriterte fiberutbyggingen for å sikre næringslivet

– Digitalisering og tilgjengelighet er høyst nødvendig både for fiskeri- og turistnæringen, men også for folk flest, sier ordfører Kristin Røymo i Tromsø kommune.

Fra Tromsø kommune

I dag er det helt utenkelig for de fleste å skulle klare seg uten dekning. Digital infrastruktur har blitt nesten like viktig som vann, elektrisitet og strøm. I Tromsø var det likevel mange som sleit med dårlige bredbåndslinjer. Behovet for oppgradering var sterkt. 

Allerede rundt 2012 startet arbeidet med å bedre dekningsforholdene i den 25 000 kvadratmeter store kommunen. Tromsø har en utfordrende demografi bestående av Norges mest tettbebygde øy og et stort antall bygder. De 75 000 innbyggerne bor i alle deler av kommunen. Det siste året har det blitt rullet ut fiber til samtlige bygder i kommunen, og nesten alle husstandene ønsket å koble seg på det nye fibernettet. 

– I dag har vi 98-99 prosent dekning over hele kommunen, sier ordfører Kristin Røymo. Det gjør at alt ligger til rette for moderne planlegging og en smartere samfunnsstruktur. 

De fleste norske kommuner jobber i dag med digitalisering av systemer, både for å effektivisere og for å øke kvaliteten på kommunens tjenester.  

– Fiberutrullingen vil ha stor betydning for kommunale tjenester som skole, helse og omsorg, i tillegg til næringslivet, sier Røymo.

Var avhengig av en mast i sjøen

Fiskerinæringen utgjør Tromsøs hovednæring, mens turistnæringen er i stor vekst. Svak elektronisk infrastruktur og dårlige dekningsforhold gikk ut over næringen. 

Oldervik Fiskeindustri sleit med dårlige dekningsforhold og mistet også dekningen i perioder, som følge av hardt vær. Bedriften holder til i den lille bygda Oldervika. De er ti ansatte som leverer fisk til inn- og utland året rundt – da nytter det ikke å slite med dårlig kommunikasjon. Oldervik Fiskeindustri er totalt avhengig av optimal nettkapasitet. Dette setter bedriften i en svært sårbar posisjon. I september fikk hele bygda fiber, og Oldervik Fiskeindustri koblet seg nylig på. 

– Med fiber er vi ikke lenger avhengig av en mast ute på en øy. Nå går alt i en kabel i sjøen og under jorda, sier daglig leder Hans Ivar Pedersen. 

Pedersen ser frem til å ikke lenger måtte frykte at dårlige dekningsforhold skal holde dem tilbake for videre vekst og utvikling.

Forener by og villmark

Det beste, men også mest utfordrende med Tromsø er det enorme arealet av by, bygd og øysamfunn. Høymo forklarer hvordan kommunen jobber systematisk med alle deler av de kommunale tjenestene for å forene urbanitet og villmark. Hun forteller at de har fokus på å øke kvaliteten faglig, men også måten det organiseres på. De jobber blant annet aktivt med helseteknologien, og Høymo forventer at smartløsninger innenfor feltet blir normalen i løpet av noen få år. 

– Det er en enorm trygghet for oss i ledelsen at vi nå har mulighet til å gjøre det som skal til for å sikre innbyggerne i kommunen, sier hun. 

Etter at kommunen startet arbeidet med fiberutrullingen for fem år siden, har de sett at flere av Tromsøs bygder har fått mer stabile folketall, til tross for at det ellers i verden er en sterk tendens til sentralisering. Røymo tror folk slår seg ned i bygda når de har mulighet til å være like tilgjengelige der som andre steder. 

– Med fiber har vi alle muligheter for modernisering, sier den fremtidsrettede ordføreren.

Les mer om fiber fra Telenor

Skip ved kai