Mobil

Så enkelt kan du se når kollegaen din er ledig

Vår nye løsning for synkronisering med Microsoft er klar og gir deg komplett status over når dine kolleger er tilgjengelig.

Synkronisering Microsoft

Se for deg dette:

Du skulle gjerne hatt tak i en kollega. Han står ledig i Mobilt Bedriftsnett, men når du ringer, får du beskjed om at han er opptatt i et Teams-møte.

Det kan bli irriterende i lengden og lite effektivt. 

Da er det godt at vi har en løsning på det problemet.

Synkronisering med Microsoft er klar og vil gi deg en komplett status over når dine kolleger er tilgjengelig. Kalenderen synkroniseres, slik at man automatisk får synkronisert møter som hver enkelt har i kalenderen i Outlook.

Vi synkroniserer nå status begge veier; fra Teams til Mobilt Bedriftsnett og fra Mobilt Bedriftsnett til Teams. I tillegg vises status fra Teams som et eget symbol i både MBN Sentralbord, Admin, Appen og Mitt MBN – på den måten får du en komplett oversikt over status på dine kolleger

— Kåre Aunan, produktsjef MBN
Synkronisering microsoft Mobilt Bedriftsnett

Synkronisering med Microsoft vil forbedre: 

  • Samarbeidet på tvers med andre (interne og eksterne) 

Når du har oversikt over når dine kollegaer og samarbeidspartner er tilgjengelig er det lettere å få en mer effektiv og forutsigbar arbeidsdag – du kan planlegge de ulike aktivitetene for dagen og vite når du får de løst .

  • Kundens møte med dere som selskap

For å yte god service og fremstå profesjonelt er sentralbordet avhengig av å vite hvem som er ledig og hvem som er opptatt i møter og når er de ledige igjen. 

Hvor ofte har du satt over en kundesamtale til en kollega og fått den i retur fordi den du satte over til satt opptatt i møte/eller mobilen uten at du så det.

  • Deg som kollega

Vi ønsker å være tilgjengelig for våre kolleger, partnere og kunder; da er det viktig at vi viser rett status i MBN og Teams; er du ledig, opptatt i telefonen eller i et møte?  

Hvor ofte har du ikke blitt kontaktet på telefon eller på Teams selv om du har sittet opptatt i møter eller på telefonen – dette er både forstyrrende for deg og irriterende for den som prøver å nå deg og som tror at du er ledig.  Vises det rett status for deg i en hektisk arbeidsdag, blir du forutsigbar og enkel å nå for de rundt.

  • Administrasjon av løsning 

Du synkroniserer automatisk all informasjon om ansatte fra Active Directory (AD). Du slipper dermed manuell håndtering og oppdatering av kataloginformasjon i Mobilt Bedriftsnett, da dette oppdateres automatisk. 

Med synkronisering med Microsoft sikrer vi en komplett status-oversikt på kolleger og partnere i MBN; du får opp både MBN og Teamsstatus i Sentralbordet –, MBN Administrator, MBN Appen og Mitt MBN – dette gir deg og de rundt deg en mer forutsigbarhet i arbeidsdagen.  

Les mer om Microsoft Synkronisering.