Digitalisering

Slik er Telenor med på å åpne nye muligheter for norsk industri

I et steinbrudd på Eikefet kjører gigantiske dumpere med tonnevis av stein, helt uten sjåfører. Kompetanse, innovasjon og det nye mobilnettet til Telenor er i ferd med å endre norsk industri.

Stein

– Dumperne du ser bak oss her nå går med stein fra bruddet der oppe. De følger en ferdig programmert rute og tømmer steinmassen der vi har programmert dem til å tømme den. Det foregår helt autonomt og uten operatører i førerhuset, forklarer Lars Tronsmoen, leder for teknologibedriften Steer og en av de ansvarlige for autonomi-prøveprosjektet på Eikefet.

– Dumperne er kontrollert fra hjullasteren, har lidarsensorer som scanner omgivelsene for hindringer og «snakker» sammen via programvaren til Steer over nettet til Telenor. Det fungerer veldig bra, og gjør underverker for sikkerheten her oppe.

Innovative løsninger

Steinbruddet på Eikefet har blitt drevet i mange år, og det har etter hvert blitt tydelig at det er flere deler av driften som hadde hatt godt av nye tanker og ny teknologi.

– Når du driver et steinbrudd sånn som dette er det mange utfordringer med optimalisering av drift og regularitet. Det er HMS-risikoer og det er belastningsskader på de ansatte som blir langt mindre prekære dersom man klarer å få massetransporten autonomisert, sier Kåre Romarheim, daglig leder i Romarheim AS og ansvarlig for driften av steinbruddet.

Og det var det som var utgangspunktet for dette prøveprosjektet: Det handler om både effektivitet og sikkerhet.
– Vi hadde lenge tenkt at det måtte gå an å få automatisert denne prosessen med data- og mobilteknologi for å gjøre alt tryggere og mer funksjonelt. Romarheim ser seg rundt og tenker seg om.

– Jeg hadde grunnet litt på dette, og så leste jeg en dag at et selskap som het Steer hadde laget fjernstyrte gravemaskiner og dumpere, så da tok jeg kontakt med dem. Vi tok et møte der de fortalte om sin løsning og vi fortalte litt om hva slags behov vi hadde, og sånn startet samarbeidet.

Kontakt oss om 5G

Lars Tronsmoen, leder for teknologibedriften Steer og en av de ansvarlige for autonomi-prøveprosjektet på Eikefet.
Lars Tronsmoen, leder for teknologibedriften Steer.

Telenor og 5G-nettet

Men det tok ikke lang tid før samarbeidspartnerne skjønte at de trengte en ekspert på nett og systemintegrering dersom de skulle få dette til å fungere optimalt. Dermed ble Telenor hentet inn i prosjektet.

– Da vi hadde kommet i gang så vi at vi kom til å støte på utfordringer. Dekning var et problem og hastigheten på dataflyt var utfordrende. Vi trengte noen med nettverkskompetanse og et nett som var raskt nok og stabilt nok til at systemene våre kunne brukes trygt. Vi kom i kontakt med en gruppe i Telenor som jobber med å utvikle ny teknologi i forlengelsen av 4G og 5G, og som hadde erfaring med å få forskjellige systemer til å snakke sammen. De var akkurat det vi trengte: Positive, kunnskapsrike, veldig på ballen og hadde både vilje og evne til å hjelpe oss med det vi holdt på med. Dermed var vi i gang.

– I dette tilfellet så vi at Romarheim og Steer hadde behov for spesialtilpassing av nettløsningen sin. Der disse maskinene gikk måtte vi blant annet sørge for en helt annen dekning enn det de i utgangspunktet hadde, og det var der det startet, sier Henning Elvestad, teknisk rådgiver i Telenor med spesialkompetanse på industrifeltet.

– Det som gjør oss i Telenor så gode i slike sammenhenger er at vi har et unikt sett med eksperter og et veldig sterkt kompetansemiljø. Her plukker vi teamene som er med på å utvikle systemer som dette. Løsningen vi satte opp i dette steinbruddet er et godt eksempel på at vi lager skreddersydde leveranser der det teknologiske er viktig, men der kunnskap og evne til å jobbe systemintegrering kanskje er enda viktigere. Du kan si at vi inngår partnerskap med kundene våre mer enn å bare være en teknologileverandør for dem, og det er her styrken vår ligger.

Les mer om 5G Enterprise Network

Økt effektivitet og bedre sikkerhet med selvkjørende anleggsmaskiner

Sikkerheten i høysetet

Nå har partene samarbeidet i over et år, og Romareim har hatt stor effektiviseringsgevinst av systemene. – Når det kommer til lønnsomheten, så ligger den største besparelsen i at vi klarer å få maskinene våre til å kjøre sånn som de fra produsentens side er ment å skulle kjøre, sier Romarheim og viser til at maskinparken i bruddet får langt færre slitasjeskader når de går autonomt.

– Systemene våre klarer enkelt og greit å optimalisere masseforflytningen. Det går på bruk av mindre diesel, på mindre slitasje på dekk og på økt levetid på utstyret generelt, og dette er viktig for å redusere miljøavtrykket vårt også. Vi får en mer effektiv utnyttelse av ressursene og en mer miljøvennlig drift. Og så har du det som kanskje er det aller viktigste her, og det er at disse systemene har en stor, positiv innvirkning på sikkerheten vår og på arbeidsmiljøet.

Romarheim pauser et øyeblikk før han fortsetter. – Dette er farlig arbeid, det var blant annet ulykker på anlegget her på åttitallet der dumpere kjørte utfor, så klarer vi å fjerne mennesker fra de farligste delene av prosessene vi driver med, er det bra for alle deler av produksjonen. Vi tenker også at det er viktig å frigjøre ressurser i en bransje der det er skrikende behov for spesialisert arbeidskraft. At folkene våre får mer meningsfulle oppgaver som også er bedre helsemessig for dem å jobbe med. Automatisering på 4G og 5G er vinn-vinn for alle involverte.

Tilbake i Telenors lokaler på Fornebu utdyper Henning Elvestad. – Jo mer kompliserte systemene blir og jo mer data som må analyseres kjapt,desto viktigere blir det med raske systemer, høy oppetid og robuste, stabile nett. Der er 5G fra Telenor i en egen liga. Vi bygger ut nettet vårt etter prinsipper som gjør det svært driftssikkert og helt trygt, og akkurat det ser vi at det er et stort behov for i industrien, sier han og lener seg frem i stolen.

– Poenget er at når du kommer opp i denne kompleksiteten her så kan du ikke risikere noe. Hva koster det for kunden med nedetid? Hva betyr det for sikkerheten? Dette må være bunnsolid, og det er akkurat det det er. Telenor har teknologien, men fungerer også som strategisk partner. Dermed kan vi sammen luke ut eventuelle utfordringer i måten systemene snakker sammen på samtidig som vi sørger for et svært robust nett. Vi strekker oss for å møte industriens behov.

Kåre Romarheim, daglig leder i Romarheim AS.
Kåre Romarheim, daglig leder i Romarheim AS.

Spennende framtidsutsikter

Etter en suksessfull testperiode ser partene nå på å utvide systemene og lage et større, autonomt system på Telenors 5G-nett. – Det vi gjør i steinbruddet her er i utgangspunktet en ganske enkel oppgave med å frakte stein fra A til B autonomt, sier Tronsmoen og peker på dumptrucken som tømmer stein i bakgrunnen.

– Men på sikt vil vi også teste mer omfattende autonome systemer med dumptrucker og gravemaskiner. Vi har skrevet en avtale med Romarheim om å utvikle dette i bruddet deres på Seljestokken, så det blir utrolig spennende både for oss, Telenor og Romarheim.

Kåre Romarheim er enig og utdyper. – Det er jo uendelige muligheter med denne teknologien, altså med autonomi og datafangst over 5G. For oss er neste steg å utvide driften vår. Vi ser at dette blir viktig for bransjen vår og kommer til å komme mer og mer. Nesten trinn i utviklingen vil som Lars sier være å fjernstyre gravemaskinene også. Da vil de som opererer dem kunne flyttes bort fra støv og støy og vibrasjoner og bli mer kontrollromsoperatører som både håndterer gravemaskiner og kontrollerer prosessen med dumptruckene uten å havne i potensielt farlige situasjoner.

– I den forbindelse er det behov for mer data og derfor også høyere hastigheter med null forsinkelse, og da må det være veldig gode 5G-løsninger på plass for å gjøre det hele både sikkert, raskt og effektivt. Mulighetene er nesten uendelige, men vi er avhengige av et svært godt 5G-nett som er både stabilt og raskt. Der er Telenor i særklasse.

 – Telenor utvikler stadig den tekniske kompetansen, men kanskje enda viktigere enn det er det som handler om å forstå kundene, forstå industrien, sier Henning Elvestad og smiler. Vi må skjønne kundens behov, fange opp hva mulighetene i teknologien betyr for dem og hvor vi er på vei. Telenor skal ikke bare levere på de korte ballene, men også på de lange, og skal vi klare det må vi koble rett teknologi til rett kunde. Da kan vi ikke selge standardiserte produkter, men helhetlige teknologi- og kompetanseløsninger. Og det gjør vi faktisk allerede.

Vil du holde deg oppdatert på 5G Enterprise Network? Abonner på vårt nyhetsbrev.

Å kjøre store tunge maskiner fullastet med stein er et farlig arbeid for Kåre Romarheim (til høyre), men samarbeidet med teknologibedriften Steer og Lars Tronsmoen (til venstre) har gjort arbeidet tryggere.
Å kjøre store tunge maskiner fullastet med stein er et farlig arbeid for Kåre Romarheim (til høyre), men samarbeidet med teknologibedriften Steer og Lars Tronsmoen (til venstre) har gjort arbeidet tryggere.