Digitalisering

Økt lønnsomhet for små og mellomstore bedrifter

Mulighetene og gevinstene 5G åpner for, er store – ikke minst for små og mellomstore bedrifter.

Dette betyr 5G for deg og din bedrift

5G-utbyggingen fra Telenor er i full gang, og i de store byene i Norge kan bedrifter allerede teste mulighetsrommet som åpner seg.

Vi vet at 5G gir bedre hastighet og større kapasitet. Bedre sikkerhet, fleksibilitet og rom for innovative løsninger er andre ord man gjerne hører i 5G-sammenheng. Men hva konkret betyr dette for små og mellomstore bedrifter – egentlig?

– Alle bedrifter har ulike behov, så derfor vil dette variere veldig. Men generelt kan man si at 5G åpner for en mer effektiv arbeidsflyt og arbeidshverdag, sier Bjørn Lydersen, som er produktsjef for 5G i Telenor.

For noen vil det være en fordel å slippe å fysisk installere fiber og bredbånd. Med 5G ligger dette allerede i lufta, med mye bedre kapasitet.

Se video: Slik gir 5G en mer sømløs arbeidshverdag

Åpner for større fleksibilitet

– 5G vil også bety en større frihet og fleksibilitet for den enkelte. Nå er vi allerede vant til å kunne jobbe fra hytta eller togperrongen, men uansett dekning på 4G eller WiFi vil ikke stabiliteten og kapasiteten være god nok i alle situasjoner.

Ved gjennomføring av videomøter der alle deltagere er på ulike steder, vil for eksempel lyd- og bildekvaliteten man opplever med 5G gi en helt annen opplevelse.

– Her spiller blant annet den ekstreme hastigheten og den lave forsinkelsen en stor rolle, forklarer Lydersen.

Vil du vite mer om hvordan 5G-mulighetene kan utnyttes for din bedrift? Kontakt oss, så finner vi løsningene sammen.

Forsinkelse og sanntid

Forsinkelse er den tiden det tar fra brukeren gjør noe på sin mobilenhet, til mobilnettet har oppfattet at brukeren har gjort noe. Dette måles i millisekund. Kombinasjonen av lynraskt 5G-nett og lokal databehandling, gjør at det ikke forekommer forsinkelse, derfor snakker vi om sanntid som et viktig begrep i 5G.

 

5G for bedrifter
For briller og hjelmer med stemmestyrt kamera sørger 5G for en helt ny kvalitet og pålitelighet.

Mer effektiv arbeidsflyt med videokommunikasjon

Mange bedrifter i mange ulike bransjer kan frigjøre arbeidskraft ved at eksperter ikke alltid trenger å være fysisk til stede i en gitt situasjon.

– Ved å utnytte de menneskelige ressursene bedre, vil bedriften også kunne øke sin grad av innovasjon og nytenkning, som igjen kan gi økt lønnsomhet, sier Lydersen.

Briller og hjelmer med stemmestyrt kamera er ett eksempel på teknologi som gjør dette mulig, der 5G vil sørge for en helt ny kvalitet og pålitelighet.

­– Det vil bety et stort steg i retning av modernisering i byggebransjen generelt, og helt klart noe som vil være gunstig for firmaet vårt, sier Ole Morten Furseth. Han er IT- og markedsansvarlig i elektrobedriften Smart Elektro, som er basert i Oslo og på Lillestrøm.

Stemmestyrte hodekameraer gjør at spesialister ikke trenger å være til stede under befaringer eller ved viktige installasjoner. Via kameraet ser de det samme som montøren ser, og kan guide og veilede fra et helt annet sted.  
– Det vil gjøre at vi kan se på problemer sammen, det blir mye enklere. Prosjektleder kan være et annet sted, mens en montør er på installasjonsstedet, sier Furseth.

En elektriker kan dermed utføre vanskelige installasjoner med fjernstøtte fra spesialist, uten å ha all kompetansen selv. Det frigjør tid hos spesialister og prosjektledere, slik at de kan jobbe med flere oppdrag.

5G vil bety et stort steg i retning av modernisering i byggebransjen generelt.
Ole Morten Furseth, IT- og markedsansvarlig i elektrobedriften Smart Elektro.

– Kan realisere gevinsten

– For bedriften vår ville de bety at vi kunne økt kapasiteten og omsetningen. Det ville også gitt en ekstra trygghet for montører å vite at de alltid kan få backup hvis de skulle bli usikre. Vi er dessuten en innovativ og miljøbevisst bedrift, som alltid ser etter nye verktøy for å effektivisere driften. Når vi i tillegg kan spare reising, så er det et ekstra pluss, sier Ole Morten Furseth.

Problemet med dette i dag, er at det ikke er god nok kapasitet i nettet til å sende ukomprimert video. Dermed blir kvaliteten på bildene dårligere, og man kan gå glipp av viktige detaljer. Det er også et problem om en montør plutselig er utenfor dekning, bildene fryser eller man detter ut av samtalen.

– Når 5G kommer, med enorm kapasitet i fart og båndbredde, og garantert oppetid, trenger man ikke lenger ta høyde for slikt. Da kan bedriftene virkelig legge om måten de jobber på, og begynne å realisere gevinstene, sier Bjørn Lydersen i Telenor.
Les også: Slik påvirker 5G storindustrien og samfunnet vårt

En annen bransje som virkelig får store fordeler med 5G, er film- og TV-produksjonsbransjen.
5G gjør at backup av rådata mens filmproduksjon pågår på location går raskere og sikrere, noe som gir store muligheter for film- og dokkumentarproduksjoner.

Revolusjonerende filmproduksjon med 5G

Og mens vi snakker om videooverføring: En annen bransje som virkelig får store fordeler med 5G, er film- og TV-produksjonsbransjen.

– Jeg opplever at bransjen er i endring. Det er ikke bare de dyre og tunge produksjonene med 30 stykker i crewet som er etterspurt, sier Arne Berggren, daglig leder og produsent i TV-selskapet Shuuto Arctic.

– Det er et stort behov for rimeligere og mer fleksible produksjoner.

Det jobbes allerede med teknologi som gjør at man kan filme en scene, raskt overføre til klipper, som så leverer en grovklipp av scenen raskt etterpå. Slik kan man hele tiden se om man har filmet nok til en scene, eller om man mangler noe.

– Med 5G vil vi kunne gjøre dette mye raskere, og i tillegg kunne gjøre backup av rådata mens vi fortsatt er på location. Dette vil spare oss for både bemanning og tid. I tillegg øker fleksibiliteten vår og vi kan ta avgjørelser mens vi skyter scenene basert på det vi ser i klippen, forteller Berggren.

Det er altså 5Gs kapasitet og hastighet som gjør dette mulig, og som ikke kan sammenliknes med 4G.

– Dessuten vil de andre fordelene som for eksempel muligheten for private nett, gjøre livet enklere for mange små og mellomstore bedrifter, fastslår Bjørn Lydersen.

Private nett

5G vil kunne gi organisasjoner eller bedrifter muligheten for å ha et privat mobilnett, uavhengig av det kommersielle mobilnettet til operatørene. Et privat nett kan ha helt egne tjenestemessige fordeler, og kan fungere selv om det vanlige mobilnettet skulle ha problemer med kapasitet eller driftsutfordringer.

5G muliggjør at landbruket kan bruke sensorer som måler temperatur og fuktighet i jorda og i lufta.
Landbruket har vært tidlig ute med å ta i bruk sensorer som måler temperatur og fuktighet i jorda og i lufta.

Fra IoT til automatiserte prosesser

Mange selskaper i mange ulike bransjer har for lengst tatt i bruk tingenes internet (IoT) i stor skala, ved å koble opp alt fra sensorer og kameraer til maskiner og roboter til nettet.

Et eksempel er jordbruk, der det er utviklet ulike sensorer som måler temperatur og fuktighet i jorda og i lufta. Da blir det enklere for bøndene å ta riktige avgjørelser omkring når det er optimalt å vanne – og hvor mye. Slik kan de redde avlinger, og spare tid de før ville brukt på fysiske inspeksjoner.

I helsesektoren brukes trygghetsalarmer og automatiske febermålinger, i havnæringen finnes sensorer som måler vannkvalitet, det finnes applikasjoner som utnytter kapasiteten i strømnettet bedre – og sporingsenheter for beitedyr. For å nevne noe.

– Alt dette gir mye data og nyttig innsikt. Men det er først med 5G at norske bedrifter kan ta neste steg i digitaliseringstrappen, sier Anders Collier Jarl, som er leder for 5G enterprise network i Telenor bedrift.

Med 5G kan man nemlig utnytte dataene på en helt ny måte, og faktisk få dem til å gjøre noe for deg, i stedet for å bare gi informasjon.

– Når man kobler IoT sammen med edge computing og kunstig intelligens, kan dataene brukes til å trigge automatiserte prosesser, altså en konkret aktivitet eller handling, sier Collier Jarl.

Konsekvensene for små og mellomstore bedrifter er potensielt store.

– Dette gir økt lønnsomhet ved at de kan gjøre ting enklere enn de gjør i dag. Men i tillegg til å spare tid og penger, vil de også kunne øke kvaliteten og gjøre produksjon og drift mer bærekraftig. Når det er applikasjoner som kjører prosessene, blir det nøyaktig – og helt likt hver gang.

Teknologiene IoT, 5G og AI er altså med på å forsterke hverandre, og kalles derfor for den perfekte stormen.

– Ved å utnytte mulighetene som oppstår i dette, kan en liten bedrift fort kunne ta nye posisjoner i markedet, understreker Anders Collier Jarl.

5G-utrullingen

5G kommer i to faser. I første fase er det i hovedsak hastigheten som forbedres, 4G-teknologi benyttes til å frakte datastrømmene mye raskere enn hva som har vært mulig tidligere. Dette vil vare ut 2022 som hovedløsning, men vil også kunne leve parallelt med 5G fase 2 i mange år fremover. 

I 5G fase 2 fraktes datastrømmer i et eget nett, spesialdesignet for 5G. Det er her man får den nye funksjonaliteten som skivedeling, ultrapålitelig lav responstid, og utnyttelse av alle de fremtidige fordelene i 5G-nettet.

Fase 2 vil bli implementert i slutten av 2022 eller starten av 2023