Digitalisering

Store gevinster for industrien og samfunnet

Telenor er i full gang med å bygge ut 5G i hele landet. Se hva de første pilotene peker på av muligheter og gevinster.

5G og samfunnet

5G åpner for store muligheter for deg og meg, for små og store bedrifter – og for hele samfunnet vårt.

Vi snakker om ultrapålitelige høyhastighetsnett, som for eksempel muliggjør samarbeid mellom mennesker og maskiner i sanntid, på en helt annen måte enn i dag.

– Vi står midt oppe i en revolusjon, og vi begynner allerede å se resultater. Men fortsatt aner vi ikke hele rekkevidden av de løsningene som vil oppstå i skjæringspunktet mellom teknologien og det lynraske 5G-nettet, sier Birgitte Engebretsen, som er leder for Telenor i bedriftsmarkedet.

Sammen med partnere er Telenor i gang med store prosjekter der man virkelig tar i bruk 5G-mulighetene. Dermed åpnes det for helt nye løsninger i samfunnet.

– 5G betyr blant annet mye for miljøet og det grønne skiftet, og hele vårt velferdssamfunn. Effektiv og sikker bruk av menneskelige ressurser gir store gevinster for industrien, og også for eksempel for helsevesenet, utdyper Engebretsen.

La oss se nærmere på noen av disse eksemplene:

Se video: Roboter som revolusjonerer industrien

5G gir større trygghet i helsesektoren

På sykehus har de ansatte behov for å kunne bruke mer mobilkommunikasjon både til samtaler, meldinger og applikasjoner. Da er det viktig at nettet har god nok kapasitet – og sikkerhet.

 – Med 5G kan vi sette opp et privat nett på et sykehus, som gir ekstra stabilitet og driftssikkerhet. Det blir en ultrapålitelig mobil infrastruktur, i samspill med Telenors offentlige mobilnett, sier Bjørn Lydersen, produktsjef for 5G i Telenor.

 Dermed sikrer man at sykehusansatte og medisinsk teknisk utstyr kan bruke det private 5G-nettet, som også sørger også for at pasientjournaler og annen sensitiv informasjon kun er tilgjengelig så lenge man er i sykehusets lokaler. Nettet påvirkes heller ikke av annen mobildatatrafikk, for eksempel fra pasienter og pårørende.

 – De kan bruke de samme mobilene på og utenfor sykehuset, men tilgangen vil automatisk være annerledes, forteller Lydersen.

Kontakt oss om 5G

Hvis du trenger sanntid, er det 5G som gjelder
Med smartbriller overfører ambulansearbeideren det hun ser direkte til en lege på sykehuset. Sammen kan de vurdere situasjonen og tilstanden til pasienten.
Skivedeling

Med 5G kommer muligheten til å dele nettet inn i skiver, der hver skive fungerer som et separat nett. Deler av nettet kan på den måten reserveres til en bedrift, virksomhet eller industri. Dette gir i tillegg til økt driftssikkerhet, mulighet til at hver skive tildeles egenskaper som er viktig for ulike formål. Noen kan ha økt krav til hastighet, andre kan ha spesielle krav til svartid.

Private nett

5G vil kunne gi organisasjoner eller bedrifter muligheten for å ha et privat mobilnett, uavhengig av det kommersielle mobilnettet til operatørene. Et privat nett kan ha helt egne tjenestemessige fordeler, og kan fungere selv om det vanlige mobilnettet skulle ha problemer med kapasitet eller driftsutfordringer.

Umiddelbar og nøyaktig dataoverføring med 5G

En av de andre virkelig store fordelene med 5G, er at det gir sikker og lynrask overføring av ukomprimert data. Sykehuset Innlandet tester nå en ny løsning for sikker videokommunikasjon mellom ambulansepersonell og lege.

– Ambulansearbeideren bruker smartbriller som overfører det han eller hun ser direkte til for eksempel en lege på sykehuset. Dermed kan de sammen vurdere situasjonen og tilstanden til pasienten, og det tas riktigere og raskere beslutninger, sier Bjørn Lydersen.

Ambulansepersonell bruker et stemmestyrt og hodemontert videokamera, med avanserte funksjoner for toveiskommunikasjon.

– Dermed har man hendene helt fri, og personen på sykehuset ser nøyaktig det samme.

Vanligvis er det ikke mulighet for videooverføring gjennom nødnettet. Man kan heller ikke bruke egne smarttelefoner og for eksempel Facetime, på grunn av personvern.

– Med 4G er det heller ikke nok kapasitet i nettet, og videoer må derfor komprimeres for å få plass. Det gir dårligere bilder. Så når det er viktig å se detaljene, som for leger som skal ta livsviktige avgjørelser, er 5G helt avgjørende, sier Lydersen.

Tidsforsinkelsen er naturligvis også avgjørende her.

­– Hvis du trenger sanntid, er det 5G som gjelder, det er en helt ny teknologi. Du kan ta inn veldig mye data samtidig, fra mange ulike sensorer – som for eksempel video, kroppstemperatur, blodtrykk og ultralyd. Med umiddelbar og nøyaktig innsikt kan man ta riktige beslutninger.

Forsinkelse og sanntid

Forsinkelse er den tiden det tar fra brukeren gjør noe på sin mobilenhet, til mobilnettet har oppfattet at brukeren har gjort noe. Dette måles i millisekund. Kombinasjonen av lynraskt 5G-nett og lokal databehandling, gjør at det ikke forekommer forsinkelse, derfor snakker vi om sanntid som et viktig begrep i 5G. 

For helsesektoren er eksemplene på 5G-gevinster mange. Bjørn Lydersen ramser opp:

– Droner kan for eksempel levere blod til et ulykkessted. De kan også ta ukomprimert video eller gjøre andre målinger som gir avgjørende data for redningspersonell ved for eksempel gasslekkasjer. Vi har også gjort tester på fjernstyrte ultralydroboter, som kan sende bilder til legen på sykehuset.

At man kan overføre video av høy kvalitet uten forsinkelse i nettet, åpner altså for mye. 

– Tenk deg at noen må ha en akutt og komplisert operasjon, men nærmeste spesialist er timevis unna. Da kan spesialisten gjennomføre fjernkirurgi via 5G. Det vil si at operasjonen utføres via en robot på det lokale sykehuset, med perfekt videooverføring og helt uten forsinkelser i bevegelsene.

5G-gevinster for industrien – og for miljøet

Mange andre bransjer vil også nyte godt av 5G-egenskapene som fremtidens mobilnett gir. 

– Ett eksempel er havbruk. Fiskerinæringen blir stadig mer digital, og har sensorer og videotjenester som overvåker fisk, foring og utstyr. Vi snakker vanvittig mye video og annen data, sier Lydersen.
Uten 5G er det ikke nok kapasitet til å prosessere dette på stedet. Men med 5G kan dataen gi en helt annen innsikt. Det har betydning både for fiskevelferd, men også for økonomien i driften.  

Et annet viktig eksempel er logistikk i industrien. Vi har lenge hørt om selvkjørende biler og busser, og også skip er nå på vei – der Yara Birkeland er helt i tet i utviklingen i verden.

– Sammen med Yara utvikler vi i Telenor verdens største pilot for et autonomt økosystem, sier Bjørn Lydersen.

Et autonomt skip og en autonom landlogistikk-løsning skal sørge for frakt av 20.000 containere i året. Dette vil erstatte dagens lastebiltransport, og har dermed mye å si for miljøet.

– Når tungtransporten fjernes fra lokale veier slipper man både veistøv og utslipp fra lastebiler, sier : Ole-Jacob Siljan, fabrikksjef i Yara Porsgrunn.

Transport er et viktig satsningsområde for Telenor. – Teknologien her vil være avgjørende for det grønne skiftet, sier Lydersen.

På Herøya industriområde utvikles autonome kraner og trucker.
På Herøya industriområde utvikles autonome kraner og trucker. Logistikk, lasting og lossing skal skje helautomatisk og uberørt av menneskehender
5G åpner opp for selvkjørende skip, der Yara Birkeland er helt i tet i utviklingen i verden
5G åpner opp for selvkjørende skip, der Yara Birkeland er helt i tet i utviklingen i verden

På Herøya industriområde utvikles altså autonome kraner og trucker. Logistikk, lasting og lossing skal skje helautomatisk og uberørt av menneskehender – alt skal styres av en logistikkapplikasjon i sanntid. Hvordan er alt dette mulig?

– Det stiller ekstremt høye krav til kapasitet og utrolig rask databehandling, sier Lydersen.

Telenor bidrar med teknologien og konnektiviteten – i form av 5G.

– Det er snakk om mye sensorikk og ekstreme datamengder. Yara er avhengig av konnektivitet for å få det til å fungere – både for den landbaserte løsningen og på skipene. Det ville ikke vært mulig uten 5G fra Telenor.

På Herøya har Telenor etablert et privat 5G-nett, slik at mobiltrafikken går lokalt inne på industriområdet. Det sikrer høy kapasitet, dekning og oppetid. Men det nytter ikke bare med et superraskt 5G-nett.

– Logistikkapplikasjonen som skal styre dette i sanntid, skal kjøres på en edge compute- plattform fra Telenor. Serverne er i ferd med å bli installert lokalt på Herøya og skal innlemmes i Yaras produksjonsnett og det private 5G-nettet, forteller Lydersen.

Edge computing

I 5G-nettet vil det etter hvert bli mulig at data kan mellomlagres og behandles nærmere der brukerne sitter, i stedet for å bli sendt til en server langt unna –slik som nå. Ved å plassere servere rundt omkring i 5G-nettet, vil oppkobling og overføring mellom bruker og server gå mye raskere (ultrapålitelig lav responstid). Kombinasjonen av høy pålitelighet, lav forsinkelse og ekstreme datahastigheter vil muliggjøre en rekke bruksområder som AR/VR, selvstyrende kjøretøyer, mobile roboter, fjernkirurgi, sanntids kvalitetskontroll, prosesskontroll osv. 

Et nettverk av mennesker, maskiner og sensorer

Industrien i verden har allerede stått lenge i den digitale revolusjonen, eller industri4.0. Her handler det om at alt kobles sammen og automatiseringen skyter fart.

– Helt sentralt i den fjerde industrielle revolusjon er tingens internet (IoT), automatisering og spredningen av kunstig intelligens. Alt dette er teknologier som kan løftes av 5G, sier Bjørn Lydersen.

– Med 5G går vi fra å koble opp dingser til å knytte sammen industriprosesser. Da handler det om å koble sammen mennesker, maskiner og sensorer i et felles nettverk, drevet av behovet for automatisering, konsollidering, forenkling – og ny innsikt.

Lydersen beskriver hvordan 5G åpner for nye og mer effektive løsninger:

– Se for deg et bredt spekter av tilkoblede industrielle enheter og sensorer som samler inn data. Legg til 5G, som gir superrask transport av denne dataen inn til nye datasentre med avanserte analyse- og beregningsmetoder som kunstig intelligens og maskinlæring.

Teknologiene IoT, 5G og AI er med på å forsterke hverandre, og kalles derfor for den perfekte stormen.

– De som er i stand til å utnytte denne kunnskapen gjennom prøving, feiling og utvikling, vil finne mange nye og spennende bruksområder.

La oss sammen finne 5G-mulighetene og løsningene for din bedrift

Robotisering i industrien og nye datagevinster

Et norsk selskap som nettopp har tatt dette behovet for smartere utnyttelse av industrielle data på alvor, er Cognite.

– Vi hjelper industrielle selskaper å operere smartere ved bruk av data, sier Stein Danielsen, som er Chief Solutions Officer i Cognite.

­– Ved å automatisk samle data fra ulike kilder og systemer, og så sette dem sammen og analysere dem, kan selskaper utnytte ressursene sine bedre, eller kutte kostnader og utslipp til miljøet.

Eksempler på oppdrag kan være å lese av målere, finne ødelagte kabler, oppdage og vurdere rust og lekkasjer, gjenkjenne mennesker og se om de er i farlige situasjoner, se om en ventil er på eller av, holde orden på utstyr, lage 3D-modeller og finne smarteste vei fra A til B,

Når roboten har funnet data, kommer den tilbake og putter dataen inn i tvillingen igjen. Konkret output kan være grafer som beskriver endringer og trender.  

5G er avgjørende for datainnsamling og prosessering ved bruk av roboter og droner i industrien.
Med 5G er det mulig å sitte et helt annet sted i verden og styre operasjoner med roboter. Foto: Cognite
Med 5G sikrer man at roboter og annen teknologi som kjører hele tiden, alltid har nettverk
Med 5G sikrer man at roboter og annen teknologi som kjører hele tiden, alltid har nettverk. Foto: Cognite

5G som kritisk infrastruktur

­Av og til styrers roboter direkte, og da er det avgjørende med lav forsinkelse.

– Med 5G er det faktisk mulig å sitte et helt annet sted i verden og styre operasjoner, for eksempel hvis det har skjedd et uhell, eller hvis utstyr ikke oppfører seg som man hadde tenkt, forteller Stein Danielsen.

Den høye båndbredden 5G gir, blir også avgjørende for datainnsamling og videre prosessering ved bruk av roboter og droner i industrien.

– De samler inn enorme mengder data, men nå er det ikke kapasitet i nettet til å hente ut alt. Vi skulle for eksempel gjerne hatt ukomprimert video, sier Danielsen, som nevner flere 5G-fordeler for industrien:

– Ved behov for dekning over store industriområder, for eksempel verft, vil det ikke være økonomisk forsvarlig å bygge ut med WiFi. Her blir 5G løsningen.

WiFi er heller ikke designet for å være mobil og støtte opp om bevegelse, mens det er en viktig egenskap ved 5G-nett.  

– Og ikke minst: Ved at 5G opererer som kritisk infrastruktur, sikrer man at roboter og annen teknologi som kjører hele tiden, alltid har nettverk, avslutter Stein Danielsen i Cognite.  

5G-utrullingen

5G kommer i to faser. I første fase er det i hovedsak hastigheten som forbedres, 4G-teknologi benyttes til å frakte datastrømmene mye raskere enn hva som har vært mulig tidligere. Dette vil vare ut 2022 som hovedløsning, men vil også kunne leve parallelt med 5G fase 2 i mange år fremover.  

I 5G fase 2 fraktes datastrømmer i et eget nett, spesialdesignet for 5G. Det er her man får den nye funksjonaliteten som skivedeling, ultrapålitelig lav responstid, og utnyttelse av alle de fremtidige fordelene i 5G-nettet.

Fase 2 vil bli implementert i slutten av 2022 eller starten av 2023.