Vilkår for Mitt Spor

Gjeldende fra 01.06.2020

1. Partene og nærmere om vilkår for tjenesten

Disse vilkårene gjelder for tilgang til og bruk av tjenesten Mitt Spor.

Partene i avtalen er den som er registrert som kunde og Telenor Norge AS (heretter Telenor), org.nr. 976 967 631. Telenors generelle avtalevilkår for privatmarkedet gjelder så langt disse passer. De spesielle vilkårene for Mitt Spor har forrang ved motstrid. Ved å ta tjenesten i bruk anses kunden å ha godtatt vilkårene.

For behandling av personopplysninger, se pkt. 3 under samt Telenors personvernerklæring.

2. Nærmere beskrivelse og forutsetninger for bruk

Tjenesten er internettbasert og er ment brukt til å spore kundens hund. Kunden får tilgang til tjenesten ved å laste ned en app, som kan kobles opp til tjenestens sporingsenheter. Sporingsenheten må kjøpes separat av kunden. Det kan bli foretatt automatiske oppdateringer av sporingsenheten.

Tjenesten består av Mitt Spor-appen og tilhørende sky-basert løsning for utveksling av data. I tillegg kan kunden koble til en eller flere sporingsenheter som hver har et eget abonnement. Abonnementet aktiveres ved å fylle ut nødvendig informasjon i appen.

Hver sporingsenhet har et innebygget SIM-kort som brukes for datakommunikasjon. Det er ikke tillatt å bruke SIM-kortet i andre enheter.

Brukere av Mitt Spor-appen kan også få tilgang til sporingsenheter ved at andre kunder deler disse med vedkommende.

Avtale om tjenesten forutsetter ikke at kunden har andre avtaler med Telenor, men kunden må registrere seg som bruker av Telenors innloggingsløsning.

Tjenesten kan benyttes på enheter med operativsystemene iOS (10 eller nyere) og Android (6.0 eller nyere). Appen vil oppdateres automatisk om ikke kunden har slått av denne funksjonen.

For at sporingsenheten(e) skal fungere, forutsettes det tilfredsstillende GPS-dekning. GPS-dekning er ofte ikke tilgjengelig innendørs eller i områder der det er hindringer mot himmelhvelvingen.

Hvis abonnementet til sporingsenheten sies opp av kunden, kan sporingsenheten aktiveres igjen innen 6 måneder. Etter 6 måneder fra oppsigelsestidspunktet, vil sporingsenheten ikke lenger kunne aktiveres på nytt.

3. Utstyr

Med sporingsenhet følger trådløs lader med USB-kabel samt et deksel til enheten for å feste til hundens halsbånd.

Sporingsenheten er klassifisert med kapslingsgrad IP68, det vil i at den er beskyttet mot støvgjennomtrengning og neddykking i vann inntil 1 meter i 30 minutter. Dette gjelder kun ferskvann og ingen andre væsker.

4. Pris og betaling

Tjenesten er en abonnementstjeneste med fast månedspris som blir forhåndsfakturert. Kunden betaler engangspris for utstyret.

5. Behandling av data

Når sporingsenheten er slått på, behandles informasjon om hvor kundens hund befinner seg.

Følgende informasjon behandles av Telenor:

  • Kontaktdata som kundens navn, adresse, epost og mobilnummer, som hentes via Telenors innloggingsløsning.

  • Navn på hunden, rase, kjønn og aktivitetsdata.

  • Aktivitetsdata vil typisk være hvor hunden befinner seg, hvor langt hunden har gått og hvor ofte hunden er i bevegelse.

Informasjon om bruk av tjenesten behandles for:

  • Å etablere en brukerkonto.

  • Å videreutvikle tjenesten med nye funksjoner og egenskaper.

  • Å gi relevant informasjon knyttet til tjenesten samt til feilsøking.

Telenor samarbeider med DyreID, en virksomhet som er eid av Norsk Veterinærforening.

Telenor vil videreutvikle tjenesten slik at veterinær kan få tilgang til hundens aktivitetsdata. Disse data vil da bli delt med DyreID under forutsetning av at kunden har bestilt funksjonen.

Formålet med å dele aktivitetsdata med DyreID er å gi veterinær bedre grunnlag ved behandling av hunden.

Når sporingsenheten brukes, vil den som er sammen med hunden kunne lokaliseres (om vedkommende går sammen med hunden). Telenor anbefaler derfor at kunden informerer de som passer hunden om at sporingsenheten er i bruk.

Kunden kan selv velge å dele sporingsinformasjon med andre brukere av tjenesten.

Telenor behandler data så lenge avtalen løper. Ved oppsigelse eller annen avslutning av avtaleforholdet slettes data innen 30 dager.

Hvis kunden ønsker at en annen person skal ha tilgang til innholdet på hans eller hennes konto etter sin død, må kunden selv sørge for at personen har påloggingsinformasjonen til tjenesten eller har et rettslig grunnlag for tilgang.

6. Rettigheter til tjenesten

Tjenesten er kun ment til personlig bruk og gir ingen rett til tjenesten ut over slik bruk eller til logoer og lignende.

7. Endringer

Ved endringer, herunder oppdateringer av tjenesten vil Telenor etterstrebe at dette i minst mulig grad påvirker kundens bruk av tjenesten. Det må allikevel påregnes at tilgangen til tjenesten kan være noe begrenset i slike perioder.

8. Oppsigelse

Kunden kan si opp avtalen med umiddelbar virkning ved å kontakte Telenors kundeservice.

Ved oppsigelse tilbakebetales ikke forskuddsfakturert månedsavgift for inneværende måned.