Satser kompensasjon

Kompensasjon ved forsinket leveranse / flytting / feilrettingKompensasjon
Forsinkelse 1-5 arbeidsdagerInntil 1 mnd abonnementsavgift
Forsinkelse 6-10 arbeidsdagerInntil 2 mnd abonnementsavgift
Forsinkelse 11 arbeidsdager eller merInntil 3 mnd abonnementsavgift
Unntak: 
Force majeure (f.eks. ekstremhendelser som storbrann eller naturkatastrofer).
Forhold som er utenfor Telenors kontroll (Vær og vind, strømbrudd og lignende)
Tilfeller der kunden selv er årsak til manglende forbindelse