Særlig om behandling av beboerlister ved inngåelse av sammenslutningsavtale

For overførselen av beboerlister til Telenor er sammenslutningen behandlingsansvarlig. Telenor er behandlingsansvarlig for etablering av beboernes personopplysninger i Telenors systemer.

Formålet med overførselen er å registrere beboerne slik at det er riktig beboer som opprettes som kunde.

Det er sammenslutningens ansvar at personopplysningene på beboerlisten er innhentet i tråd med gjeldene regelverk.

Telenor skal sikre at det utelukkende er personer som er autorisert til å behandle personopplysninger som har adgang til disse, og at personene er underlagt konfidensialitetsansvar.

Telenor skal implementere tekniske og organisatoriske foranstaltninger for å sikre et tilstrekkelig nivå av sikkerhet tilpasset den risiko som behandlingen representerer.

For mer informasjon se Telenors personvernerklæring https://www.telenor.no/om/personvern/.