Installering T-We Boks

T-We boks I

Veiledning

Når T-We Boks er koblet til må du utføre en førstegangsinstallasjon. Følg veiledningen under for å gjennomføre. Hvis du ikke har koblet opp T-We boksen din ennå, kan du følge vår veiledning for oppkobling.

1. Slå på boks og TV

Skru på strømbryteren på baksiden av boksen og slå på TV-en.
Boksen vil nå gå gjennom en oppstartsprosedyre og snart vil velkomstbildet vises.

2. Velkomstbilde

Kildevalg på fjernkontroll kan variere fra TV-leverandør til TV-leverandør. Knappen ser som oftest ut som en av disse.

Source

3. Automatisk installasjon