Disse skadene kan meldes inn:

Trær over linjen / fare for Telenors Linjenett 

Har gravd med kart fra gravemelding, funnet ukjent kabel - kabelpåvisning 

Har sett skader på Telenors kabler / utstyr (påkjørsel / graveskade / hærverk) 

Observert slakk / stram kabel hos Telenor 

Jeg / vi har skadet Telenors kabler / utstyr 

Fjerne / utbedre Telenors infrastruktur som er til fare for liv og helse

Meld inn skade på telefon 915 09000