Meld fra om skade

Her kan du melde fra om skader på Telenors nett eller infrastruktur.

Disse skadene kan meldes inn:

  • Trær over linjen / fare for Telenors Linjenett 

  • Har gravd med kart fra gravemelding, funnet ukjent kabel - kabelpåvisning 

  • Har sett skader på Telenors kabler / utstyr (påkjørsel / graveskade / hærverk) 

  • Observert slakk / stram kabel hos Telenor 

  • Jeg / vi har skadet Telenors kabler / utstyr 

  • Fjerne / utbedre Telenors infrastruktur som er til fare for liv og helse

Meld inn skade på telefon 915 09000