Innmelding fra offentlig eller bedrift

Her kan du bestille oppdrag, melde inn prosjekter, søke og melde om tiltak.
Logg inn (registrer ny bruker)

Bestille oppdrag

?

Ønsket/Nødvendig omlegging av Telenors kabelnett

?

Søke om fellesføring eller oppsigelse av fellesføring på stolpe

?

Overflytting til fellesføringsstolpe

?

Nytt boligprosjekt, flere enheter/næringsbygg, trenger tilkobling

Melde inn prosjekter for større omlegginger

?

Bygg og eiendom bolig/næring/offentlig

?

Jernbane

?

Kommunal infrastruktur

?

Veiprosjekter SVV

Søknader og innmelding av tiltak

?

Trenger rivetillatelse utstedt av Telenor

?

Melde inn reguleringsplan

?

Søke konsesjon høyspenning eller vindkraft

?

Klage på utført arbeid eller krav mot Telenor

Diverse

?

Løse eller skadede lokk til trekkekummer

?

Trær til hinder eller fare for Telenors linjenett

?

Kryssing eller nærføring med Telenors kabler i sjø eller vann