Hjelp til ISDN

Her finner du hjelp til hvordan du kobler opp og bruker ISDN.
?

Hvordan kobler jeg opp ISDN?

  1. Koble fra alt tele- og datautstyr, som for eksempel telefoner, ruter eller alarmer. Det er kun ISDN-boksen som skal være tilknyttet telenettet.
  2. Velg plassering for ISDN-boksen. Boksen skal kobles til en telefonkontakt og strømkontakt (230 Volt), så det kan være lurt å velge en plassering i nærheten av disse.
  3. Monter ISDN-boksen på veggen. Skruene skal være 3-4 millimeter fra veggen.
  4. Koble ISDN-boksen til en strømkontakt og en telefonkontakt.
  5. Koble pc-en til et av uttakene på ISDN-boksen.
  6. I det andre uttaket kan du koble til adapter for analogt telefonapparat. Har du telefonapparat med støtte for ISDN, setter du ledningen direkte i uttaket.
  7. Lampene på ISDN-boksen skal nå lyse og du skal ha summetone.
?

Kan jeg bruke de gamle telefonkontaktene mine til ISDN?

Ja. Du benytter de samme kontaktene for ISDN.
?

Hva er MSN-nummer?

Med et ISDN-abonnement følger det med to nummer; et hovednummer og et tilleggsnummer, også kalt MSN-nummer.
?

Skal jeg ta med ISDN-boksen når jeg flytter?

Nei. Endrer du adresse og tar med deg ditt ISDN-abonnement, får du tilsendt en ny ISDN-boks. Den gamle ISDN-boksen skal du la stå igjen på den gamle adressen.
?

Hvordan blir et ISDN-apparat knyttet til et bestemt telefonnummer?

Du må selv programmere ditt ISDN-apparat slik at apparatet ringer på ditt telefonnummer. Oppsett finner du i brukerveiledningen for ditt telefonapparat.
?

Kan jeg koble en ISDN-telefon på den analoge utgangen på en telefonadapter?

Nei, du må abonnere på ISDN for å kunne bruke en ISDN-telefon. Du må også ha en ISDN-boks tilkoblet hjemme hos deg.
?

Jeg har et analogt telefonapparat, kan jeg bruke det med ISDN?

Hvis du skal bruke et analogt telefonapparat, trenger du en adapter.
Se flere spørsmål og svar
Kundeservice

Vi hjelper deg

Kundeservice er her når du trenger hjelp. Kontakt oss på 915 05000 (08-20), e-post eller Facebook.