?

Hvordan kobler jeg opp ISDN?

  1. Koble fra alt tele- og datautstyr, som for eksempel telefoner, ruter eller alarmer. Det er kun ISDN-boksen som skal være tilknyttet telenettet.
  2. Velg plassering for ISDN-boksen. Boksen skal kobles til en telefonkontakt og strømkontakt (230 Volt), så det kan være lurt å velge en plassering i nærheten av disse.
  3. Monter ISDN-boksen på veggen. Skruene skal være 3-4 millimeter fra veggen.
  4. Koble ISDN-boksen til en strømkontakt og en telefonkontakt.
  5. Koble pc-en til et av uttakene på ISDN-boksen.
  6. I det andre uttaket kan du koble til adapter for analogt telefonapparat. Har du telefonapparat med støtte for ISDN, setter du ledningen direkte i uttaket.
  7. Lampene på ISDN-boksen skal nå lyse og du skal ha summetone.
?

Kan jeg bruke de gamle telefonkontaktene mine til ISDN?

Ja. Du benytter de samme kontaktene for ISDN.
?

Hva er MSN-nummer?

Med et ISDN-abonnement følger det med to nummer; et hovednummer og et tilleggsnummer, også kalt MSN-nummer.
?

Skal jeg ta med ISDN-boksen når jeg flytter?

Nei. Endrer du adresse og tar med deg ditt ISDN-abonnement, får du tilsendt en ny ISDN-boks. Den gamle ISDN-boksen skal du la stå igjen på den gamle adressen.
?

Hvordan blir et ISDN-apparat knyttet til et bestemt telefonnummer?

Du må selv programmere ditt ISDN-apparat slik at apparatet ringer på ditt telefonnummer. Oppsett finner du i brukerveiledningen for ditt telefonapparat.
?

Kan jeg koble en ISDN-telefon på den analoge utgangen på en telefonadapter?

Nei, du må abonnere på ISDN for å kunne bruke en ISDN-telefon. Du må også ha en ISDN-boks tilkoblet hjemme hos deg.
?

Jeg har et analogt telefonapparat, kan jeg bruke det med ISDN?

Hvis du skal bruke et analogt telefonapparat, trenger du en adapter.
Se flere spørsmål og svar