?

Slik aktiverer du Fleksibel Sperring

Med Fleksibel Sperring kan du sperre fasttelefon for samtaler til visse nummertyper. Du kan også ha inntil 10 nummer som er unntatt sperringen.

Fleksibel Sperring må bestilles på Mine sider

Aktivering fra telefon med Fleksibel Sperring

 • Ring 800 88 888
 • Tast PIN-kode, 4 siffer. Ved pålogging første gang benyttes 1234.
Fjernstyring av Fleksibel Sperrring
 • Ring 800 88 888
 • Tast telefonnummeret til den telefonen Fleksibel Sperring gjelder for, 8 siffer.
 • Tast PIN-kode, 4 siffer.
?

Slik gjør du endringer på Fleksibel Sperring

Når Fleksibel Sperring er aktiv:

 • Ring 800 88 888
 • Tast PIN-kode, 4 siffer.
 • Skru av Fleksibel Sperring, tast 1.
 • Aktive sperreopsjoner, tast 2.
 • Endre sperreopsjoner, tast 3.
 • Endre/Legge til tillatte nummer, tast 4.
 • Endre PIN-kode, tast 5.
 • Gjenta hovedmeny, tast 9.

Når Fleksibel Sperring ikke er aktiv:

 • Ring 800 88 888
 • Tast PIN-kode, 4 siffer.
 • Aktivere Fleksibel Sperring, tast 1.
 • Registrere sperreopsjoner, tast 2.
 • Endre sperreopsjoner, tast 3.
 • Endre/Legge til tillatte nummer, tast 4.
 • Endre PIN-kode, tast 5.
 • Gjenta hovedmeny, tast 9.
?

Dette er tastevalgene i menyen

Tastevalg 1: Bekreftelse på om Fleksibel Sperring er aktivert eller deaktivert.

 • Aktivert, sjekker om tastet nummer er tillatt i henhold til registrerte sperreopsjoner eller tillatte nummer.
 • Deaktivert, sjekker ikke tastet nummer. Registrerte sperreopsjoner og tillatte nummer er passive.

Tastevalg 2: Informasjon om sperreopsjoner.

 • Hvis Fleksibel Sperring er Aktivert får du opplisting av aktive sperreopsjoner
 • Hvis Fleksibel Sperring er Deaktivert får du opplisting av registrerte sperreopsjoner.

Tastevalg 3: Legge til eller fjerne sperreopsjoner. Dine valgmuligheter og valgkombinasjoner:

 • Sperre mot alle nummer, unntatt nødnummer og gratis grønne nummer.
 • Sperre mot mobilnummer.
 • Sperre mot utlandsnummer.
 • Sperre mot teletorg (820 og 829 nummer).
 • Sperre mot nummeropplysninger (1881, 1882 osv).
 • Sperre for bruk av operatørprefiks (dvs. 15xx + telefonnummer).
 • Hvis Fleksibel Sperring er Aktiv: Bekreftelse på valg utført.
 • Hvis Fleksibel Sperring er Deaktivert: Bekreftelse på valg registrert, men ikke aktivert før Fleksibel Sperring aktiveres ved å taste 1 i hovedmenyen.

Tastevalg 4: Legge til eller endre tillatte nummer.

 • Registrer inntil 10 tillatte nummer.
 • Antall registrerte nummer blir opplest. Mens de leses opp har du mulighet til å beholde, endre eller fjerne disse enkeltvis.
 • Legge til nye nummer. Du kan ha inntil 10 tillatte nummer.

Vi anbefaler at du noterer ned numrene du registrerer eller gjør endring på.

Tastevalg 5: Ny PIN-kode

 • Registrere ny PIN-kode til brukerstyringstelefonen.
?

Priser

Tjenesten Fleksibel Sperring er kostnadsfri.