?

Slik bestiller du Beløpsgrense

For bestilling av Beløpsgrense for fasttelefon, kontakt Kundeservice.

Du velger selv om beløpet skal være på 150, 300 eller 500 kroner. Etter aktivering kan du administrere beløpsgrense ved å ringe 800 88 800.

Dette er ikke inkludert i Beløpsgrense:

  • Faste priser på abonnement og tilleggstjenester, og vil komme som normalt på fakturaen.

Merk, du kan fortsatt ringe nødnummer og gratis grønt nummer selv om Beløpsgrense er aktivert.Tjenesten er ikke tilgjengelig for Bredbåndstelefoni.

?

Når inntrer sperring eller varsling med Beløpsgrense?

Når du beløpsgrensen i en samtale, vil samtalen bli brutt. Har du valgt varsling vil du ikke bli brutt, men få en talemelding i forkant av samtalen.
?

Hvordan gjenåpner jeg telefonen etter sperring?

Ring 800 88 800, velg gjenåpne telefonen i endringsmenyen.
?

Kan jeg bruke Beløpsgrense kun for samtaler til 820- og 829-nummer?­

Ja. For å administrere Beløpsgrense ringer du 800 88 800. Du kan velge at Beløpsgrense kun skal gjelde for samtaler til teletorg (valg 5 i hovedmenyen). Du kan sette en øvre grense for telefonkostnadene per måned.

Grensene du kan velge mellom er 150, 300 eller 500 kroner. Hvis du når den valgte beløpsgrensen inntrer sperring mot Teletorg. Sperringen kan oppheves ved å ringe 800 88 800, velg Gjenåpne for resten av perioden.

?

Kan beløpsgrensen endres?

Ja, du kan selv velge mellom tre forskjellige beløpsgrenser: 150, 300 eller 500 kroner per måned.
?

Vil viderekobling virke som vanlig når jeg har nådd grensen?

Nei. Har du valgt sperring og beløpsgrensen er nådd, vil den som ringer motta en melding om at samtalen ikke kan kobles opp.