?

Slik bestiller du Beløpsgrense

?

Når inntrer sperring eller varsling med Beløpsgrense?

?

Hvordan gjenåpner jeg telefonen etter sperring?

?

Kan jeg bruke Beløpsgrense kun for samtaler til 820- og 829-nummer?

?

Kan beløpsgrensen endres?

?

Vil viderekobling virke som vanlig når jeg har nådd grensen?