Innholdstjenester

Innholdstjenester er en samlebetegnelse for tjenester som er bestilt og betalt via SMS.

?

Hva er innholdstjenester?

Innholdstjenester kan være nummersøk, betaling for annonser, kjøp av musikk, kjøp i brus/godteri-automater, parkering og betaling for bomringpasseringer. 

Andre eksempler på innholdstjenester er avstemming på radio/tv, banktjenester, donasjon til frivillige organisasjoner, billettkjøp, ringetoner, spill eller apps kjøpt via Google Play. 

Bestilling kan medføre abonnement på tjenesten, for eksempel i forbindelse med svar på konkurranser. Du mottar da SMS/MMS som du blir belastet for. 

I hver melding du mottar skal det stå informasjon om hvordan tjenesten stoppes.

?

Hvor finner jeg informasjon om hvilke innholdstjenester jeg har brukt?

Slik kan du se hvilke innholdstjenester du har brukt:

  • Logg inn på Mine sider
  • Klikk Vis på fakturaen det gjelder
  • Se hvilke 4- og 5-sifrede nummer du har mottatt SMS-tjenester fra

Har du Fellesfaktura er det ikke mulig å se hvilke leverandør av innholdstjenester du har mottatt SMS fra. For informasjon, kontakt kundeservice på nummer 915 05000.

Har du kontantkort kan du se hvilke leverandør av innholdstjenester du har mottatt SMS fra de siste 30 dagene. Ønsker du informasjon lenger tilbake i tid kan du kontakte kundeservice på nummer 915 09000.

?

Hvilken leverandør har jeg mottatt innholdstjenester fra?

Slik ser du hvilken leverandør du har mottatt innholdstjenester fra:

Du får opp informasjonen til leverandøren du har mottatt innholdstjenester fra, samt kontaktinformasjon.

7004 er kjøp i Apple App Store og 7001 er kjøp fra Google Play.

?

Kan jeg sperre abonnementet mot innholdstjenester?

Ja. Telenor kan sperre abonnementet ditt for bruk av innholdstjenester. En slik sperring medfører i tillegg at du ikke kan benytte tjenester som opplysningstjenester, parkering og banktjenester med mer.

  • Logg inn på Mine sider
  • Velg abonnementet det gjelder, deretter Tjenester
  • Klikk Bestill ved siden av Sperring av underholdingstjenester på SMS

Sperringen er gratis. Om du ønsker å ha muligheten til å bruke innholdstjenester, men samtidig ønsker en kontroll på kostnadene, kan du velge å sette en beløpsgrense på 250, 500 eller 1000 kroner per måned. For å bestille beløpsgrense, kontakt kundeservice på nummer 915 09000.

?

Hvordan sier jeg opp sperringen for innholdstjenester?

Slik sier du opp sperringen for bruk av innholdstjenester:

  • Logg inn på Mine sider
  • Velg abonnementet det gjelder, deretter Tjenester
  • Klikk Avbestill under Sperring av underholdingstjenester på SMS
?

Jeg er uenig i beløpet jeg har blitt fakturert for

Er du uenig i beløpet du blir belastet for, send en e-post til Telenor kundeservice. Kundeservice tar saken videre direkte med innholdsleverandøren, hvis det er nødvendig.

På https://strex.no/kortnummer-liste kan du finne ut hvilken leverandør av innholdstjenester som du har mottatt SMS fra. Skriv inn nummeret du får SMS fra, så får du opp kontaktinformasjon til leverandøren.