Innholdstjenester

Innholdstjenester er en samlebetegnelse for tjenester som er bestilt og betalt via SMS.