Nå gjør vi TV-kvelden din enda enklere

Hovedbilde

Vi gjør flere justeringer på T-We-boksen, etter tilbakemeldinger fra dere.

Vi er veldig glade for tilbakemeldinger fra ivrige T-We-brukere, som jevnlig kommer med gode og konstruktive forslag til forbedringer på boksen og appen. 

Disse tilbakemeldingene tar vi med oss i vårt kontinuerlige arbeid med å forbedre T-We. 

Nå gjør vi en oppdatering av programvaren på T-We-boksen, basert på tilbakemeldingene vi har fått. Oppdateringen er nå på vei ut til T-We Boks II, som ser slik ut:

T-We boks 2

Her er hva som er nytt: 

Mer brukervennlig TV-guide

TV-guiden er jo det viktigste verktøyet for å se hva som går akkurat nå, eller eventuelt for å planlegge framover i tid. 

Av og til er en tittel nok for å bestemme hva du skal se på (de fleste vet for eksempel hva «Nytt på nytt» er), mens andre ganger trenger vi mer informasjon. 

Når et program nå er i fokus, vil et programbilde, programtittel og en kort beskrivelse alltid ligge i toppen. 

Slik som her: 

EPG

Slik så den ut tidlligere:

Gammel EPG

Husk at du også kan bla deg bakover i TV-guiden, og starte programmer som også er tilgjengelig i Ukesarkivet direkte derfra.

Mer lesbare programkort

Noen kunder har gitt tilbakemeldinger på at det såkalte programkortet - altså siden der man får informasjon om et program - til tider har vært vanskelige å lese. Derfor har vi gjort grep for å øke lesbarheten. 

«Ansiktsløftingen» inkluderer også å gi mer plass til informasjon om sesonger, episoder og andre innholdsseksjoner. 

Slik ser programkortene ut nå: 

Programkort

Slik så de ut tidligere:

Gammelt programkort

"Neste program" i programkortet

Kanalbanneret er informasjonen som vises på skjermen hver gang du skifter kanal eller trykker på Info-knappen mens du ser på TV.

Her har vi nå gjort en liten endring, slik at du også kan se informasjon om neste program som blir sendt på den kanalen du er på. 

Ved å trykke venstre piltast kan du gå bakover i tid og se programmer som har blitt vist tidligere på samme kanal.

Se for eksempel her: 

Neste program

Slik så det ut tidligere:

Gammelt program

Vi håper du blir fornøyd med endringene, og fortsetter å sende oss gode forslag til forbedringer!

Relaterte artikler

Se flere artikler