Brukere: Slik lager du nye profiler

Bilde fra T-Wes brukergrensesnitt.

Lag egne brukere for hvert familiemedlem i T-We.

Hvert familiemedlem har mulighet til å ha en egen profil i T-We. Slik kan du spesifisere hvilket innhold hver profil skal ha tilgang til, og dersom flere medlemmer ser på samme serie blir det lett å holde styr på hvor langt de forskjellige har sett.

Se hvordan du gjør det i videoen under:

For å lage en ny profil må du ha PIN-koden til Administrator eller en Standardprofil hvor valget Tillat profiloppdatering er aktivert.

• Trykk på Meny-knappen på fjernkontrollen og naviger deg til menyen Profiler.

• Velg Ny profil og trykk OK på fjernkontrollen.

• Angi PIN-koden.*

• Gi den nye profilen et navn, velg om det skal være en Standard eller Barneprofil og angi hvilke rettigheter den skal ha. Velg til slutt Opprett.

Merk: Hvis du vil hindre tilgang til profilen må valget PIN-beskyttet settes til ja.

*Standard PIN-kode er 1234.

Relaterte artikler

Se flere artikler