T-We brukertips

Slik bruker du «hoppe i tid»-funksjonen

Ikke gå glipp av et eneste sekund av favorittseriene dine.

Bilde fra "Hoppe i tid"-funksjonen.

Å hoppe i tid er et nyttig triks som du kan benytte deg av dersom du har en T-We Boks II med harddisk. 

Funksjonen lar deg hoppe frem og tilbake i programmene du strømmer, med kun ett enkelt klikk. 

Blir du distrahert av noe interessant på mobilen eller ikke får med deg noe som blir sagt, kan du lett hoppe tilbake i tid og se det om igjen. 

Boksens standard er at et høyreklikk sender deg tre minutter fremover i programmet, mens et venstreklikk sender deg 30 sekunder tilbake. Dette kan du endre på slik som du selv ønsker. 

Med hoppe i tid-funksjonen går du ikke glipp av et eneste sekund av dine favorittprogrammer! 

Få mer informasjon om hvordan du gjør det i videoen over.

Flere tips: 

  • Hver gang du skifter kanal slettes automatisk det lagrede innholdet for programmet du så på. Trykk på Start opptak-knappen hvis du ønsker å ta opp programmet. Hvis du slo på T-We Boks II eller byttet kanal etter at programmet startet, vil programmet bli lagret fra dette tidspunktet. 

  • Du kan hoppe frem og tilbake i programmet med høyre og venstre piltast. For å endre lengden på hoppet trykk på Meny-knappen på fjernkontrollen og velg deretter Funksjonsmeny, Innstillinger og Opptak.

  • I tidsforskjøvet visning vises programoversikten over, eventuelt hentes det frem ved å trykke på Info-knappen. 

  • Du kan bare spole fremover til punktet der du tar igjen det direktesendte TV-programmet og bakover til det punktet du slo på boksen eller byttet til kanalen.

  • Tidsforskyvning virker også på radiokanalene, så du kan pause eller spole tilbake hvis du ønsker å høre noe om igjen. Du kan også ta opp programmet ved å trykke på Start opptak-knappen.

  • Hvis din T-We Boks II ikke har harddisk, har du likevel tilgang til en enklere Pause-TV-funksjon. Denne lar deg pause og spole i direktesendinger. Funksjonen må aktiveres ved å trykke på Spill av / Pause-knappen, og du kan deretter pause i inntil 15 minutter og spole i den delen av programmet som er midlertidig lagret.