T-We brukertips

Tips: Slik bruker du samme fjernkontroll på både TV og T-We

Du trenger ikke lenger benytte deg av flere fjernkontroller for å finne frem til den beste TV-underholdningen. 

Bilde av T-We-fjernkontrollen.

Visste du at T-We-fjernkontrollen ikke bare kan benyttes med T-We-boksen? 

Du kan nemlig også bruke T-We-fjernkontrollen til å slå på og av TV-en, stille volum og velge HDMI-kilde på TV-en din.

Slik gjør du det:

Fjernkontroll for T-We Boks II

 1. Skru på T-We Boks II og TV-en.

 2. Hold talltastene [1] og [3] inne samtidig til TV-knappen på fjernkontrollen lyser.

 3. Hold TV-knappen inne til TV-en slår seg av. Dette kan ta flere minutter. 

 4. Slipp knappen straks TV-en slår seg av. 

 5. Slå av dekoderen. 

Om alt er gjort riktig, vil TV-en også slå seg på når du slår på dekoderen med T-We-fjernkontrollen. 

Fjernkontroll for T-We Boks I

 1. Skru på T-We Boks I og TV-en. 

 2. Sørg for at lyden er på.

 3. Hold talltastene [1] og [3] inne samtidig til TV-knappen på fjernkontrollen lyser.

 4. Hold Mute-tasten inne til lyden blir borte og symbolet for Mute vises på skjermen. Dette kan ta flere minutter.

 5. Slipp knappen straks lyden på TV-en blir borte.

 6. Test fjernkontrollen ved å sjekke om volumknappene fungerer. 

 7. Trykk på TV-knappen for å avslutte. TV-knappen vil da blinke to ganger.