27 000 barn opplever nettmobbing

Når store deler av livet til barn og unge utspiller seg på nett, blir dessverre også nettmobbing et økende problem.

Bekymret gutt på en benk

Alle er på sosiale medier. 86 prosent av alle mellom 18 og 29 år har Snapchat og 77 prosent har Instagram, forteller tall fra Ipsos.

Med mobilen i hånda kan hvem som helst spre bilder eller komme med ytringer som sårer eller ydmyker andre. Trusler, utestenging, hetsing eller deling av intime bilder på nett foregår ofte uten at voksne plukker det opp.

27 000 opplever nettmobbing

Ifølge elevundersøkelsen fra 2018 er det 27 000 elever som opplever nettmobbing. Over 8000 av disse blir utsatt for mobbing på nettet månedlig.

Det er disse elevene som gruer seg til å dra på skolen, sjekke mobilen eller logge på et spill.

Av dem som oppgir at de ble mobbet på nett, sier 7 av 10 at de blir ertet og kalt fæle ting. 42 prosent svarer at de blir holdt utenfor og baksnakket.

37,5 prosent oppgir at noen har spredd bilder, videoer eller ytringer om dem på nettet for å såre dem.

jente på mobil

Blir mobbet av folk de kjenner

Kors på halsen er Røde Kors sitt nasjonale samtaletilbud for alle under 18 år. Tjenesten gjør det mulig for unge å ringe, maile eller chatte anonymt med en voksen om ting som kanskje er vanskelig eller vondt.

– Mange av dem som tar kontakt med Kors på halsen opplever både mobbing, trakassering og utestengelse, forteller Nelli Rachel Kongshaug, som er leder for Kors på halsen.

– Ofte vet ikke de som tar kontakt hva de skal gjøre, spesielt fordi de andre involverte er jevnaldrende de kjenner personlig. Mange vil sjekke med Kors på halsen om følelsene og tolkningene deres stemmer, og om det er greit å føle det sånn, sier Kongshaug.

Blir mobbet når de spiller

Medietilsynets Barn og medier-undersøkelse fra 2018 viser at mobbing på nett ikke utelukkende skjer på sosiale medier. Undersøkelsen er gjort blant 5000 barn i alderen 9 til 18 år.

– Spill har det vært liten fokus på, men flere og flere snakker om spill som en arena hvor de blir mobbet, forteller Kongshaug.

I 2018 hadde Kors på halsen totalt 33 henvendelser om spill konkret.

2 av 10 av de som har opplevd slik mobbing sier de også har opplevd trusler. Seks prosent sier at det har skjedd ukentlig eller månedlig

veldig trist jente

3 av 4 deler nakenbilder med hverandre

En undersøkelse gjennomført blant ungdom for UNICEF og Telenor viser at deling av nakenbilder er svært vanlig.

4 av 10 av deltakerne i undersøkelsen har tatt et nakenbilde av seg selv, og 3 av 4 har delt bildet med en annen person. 2 av 3 av alle i undersøkelsen har mottatt et nakenbilde av noen andre.

93 prosent svarer at de vet at det å dele nakenbilder av andre er straffbart. Allikevel svarer 5 prosent at de har delt intime bilder av andre med utenforstående.

Kun halvparten sier ifra

Av dem som har observert eller opplevd grov netthets eller mobbing, har kun halvparten sagt ifra til noen om hva som har skjedd, ifølge Medietilsynets undersøkelse.

Konsekvensene av mobbing er alvorlige. I en artikkel i Psykologitidsskriftet hevdes det at én av tre som har opplevd grov mobbing får sterke og langvarige traumesymptomer.

– Det er viktig at unge får riktig informasjon og at de fra tidlig alder får innsikt i lovverket, på lik linje som andre straffbare handlinger. Det bør være et undervisningsopplegg som tidlig får elevene til å reflektere over bildedeling, grensesetting og lovverk. De må vite hva konsekvensene blir om de bryter loven, mener Kongshaug

Gutt som spiller

Oppfordrer foreldre til å ta del i unges digitale hverdag

Kongshaug oppfordrer foreldre til å ta del i unges digitale hverdag, slik at det er enklere for barna å komme til dem hvis de opplever noe vondt.

– Det er viktig å huske at de fleste unge har det gøy og lærerikt på nett, og at plattformene de bruker er med på å øke deres nysgjerrighet, sosiale nettverk og kunnskap. Voksne må kanskje lære seg å leke på den nye måten sammen med barna sine. Da vil det også være enklere for de unge å komme til de voksne om de opplever noe ubehagelig på nett.

Hva gjør du hvis barnet ditt blir utsatt for nettmobbing eller ufrivillig bildedeling?

Hvis barnet ditt opplever netthets, trusler eller private bilder på avveie, kan dere få hjelp med tjenesten Nettslett. Med Nettslett får dere advokatbistand og støtte i en vanskelig situasjon, og hjelp til å fjerne uønsket innhold fra nettet. Tjenesten er inkludert i alle Telenors abonnement for barn og unge.