Derfor trenger du en WiFi-forsterker

Hvis du har et stort hus kan det være smart å bygge ut med en eller flere WiFi-forsterkere til en mesh-løsning. Forsterkeren kobler seg trådløst til WiFi-ruteren og sørger for at du får dekning flere steder i huset.

Bruk en WiFi-forsterker hvis du har et stort hus og har problemer med dekningen.

Har du en større bolig f.eks over flere plan, eller bolig med krevende dekningsforhold anbefaler vi å bygge ut med en eller flere forsterkere til en mesh-løsning, slik at du får god dekning overalt. Bor du i en liten leilighet skal det være unødvendig med forsterker.

Slik fungerer den 

En WiFi-forsterker, fungerer som et bindeledd mellom WiFi-ruteren din og området der du sliter med dårlig dekning. En WiFi-forsterker trenger ikke å kobles til med kabel - den kommuniserer trådløst med WiFi-ruteren.  

En forsterker er derfor en rask og enkel løsning for å gi bedre dekning på steder der det eksisterende trådløse nettverket ikke når frem.   

Plassering av forsterkeren

En forsterker bør plasseres midt mellom ruteren og stedet der enhetene du ønsker på nett vanligvis befinner seg. Hvis den plasseres for nær ruteren, har den ingen funksjon, fordi den da ikke øker rekkevidden til det trådløse nettverket i særlig grad. 

Plasser altså forsterkeren i utkanten av dekningsområdet til den trådløse ruteren din. Men pass på å ikke plassere forsterkeren for langt unna WiFi-ruteren – du bør plassere den et sted hvor du fortsatt har god fart på det trådløse nettet. Test gjerne flere plasseringer for å finne ut hvor du får best dekning. 

Har du WiFi Forsterker fra Telenor lyser forsterkeren grønt hvis den er plassert riktig. Gul lampe betyr at signalet er ok. Rød lampe betyr at du bør flytte den nærmere WiFi-ruteren.