Internett

Dette betyr de nye momsreglene for deg

Fra 1. januar 2023 er det kommet nye momsregler, som vil få betydning for deg som TV-kunde hos Telenor. 

Bilde av et par som ser på Telenor T-We i sofaen hjemme.

Fram til i år har det vært momsfritak på «digitale nyhets- og aktualitetskanaler». Siden Telenor distribuerer en rekke kanaler som driver nyhetsformidling, ble det i sin tid bestemt at en viss andel av TV-pakken din skulle unntas moms (eller mva). 

Nå har regjeringen i statsbudsjettet for 2023 besluttet å endre dette, og momsfritaket faller bort. 20 prosent av prisen for T-We, som tidligere var fritatt for mva, blir nå momsbelagt. 

Dette betyr at totalsummen du må betale, kommer til å øke tilsvarende momsøkningen. 

Slik slår det ut for deg:

Hvis du har månedlig betaling

Betalte du tidligere 549 kroner i måneden for TV-pakken, vil ny sum bli 576,50 kroner per måned. 

Når du betaler månedlig, betaler du forskuddsvis. Du har allerede betalt for januar og februar, mens fakturaen du mottar i januar dekker kostnaden for TV-pakken i mars. 

Januarfakturaen vil derfor inkludere kostnaden for økt momssats i januar og februar, samt ny totalsum for mars. 

Fakturaspesifiksjonen kan da for eksempel se slik ut *:

Månedsfaktura

* Her faktureres du for tre måneder (januar-mars) med ny pris, minus to måneder (januar-februar) med gammel pris som allerede er betalt. 

Hvis du har kvartalsvis betaling

Om du betaler kvartalsvis har du allerede betalt for TV-pakken i januar-mars, men vil da få en ekstra faktura for å dekke inn den økte momssatsen. 

Hvis månedsprisen har økt fra 549 kroner til 576,50 kroner per måned, vil du få en faktura på 82,50 kroner som dekker mva-avgiften. 

Da kan fakturaspesifikasjonen for eksempel se slik ut: 

Faktura kvartal

Vi håper ikke de nye momssatsene medfører for mye hodebry, og ønsker deg et godt nytt TV-år!