Internett

– Telenors nett tåler økt trafikk fra hjemmekontor

Hjemmenettene våre får virkelig kjørt seg når så mange nordmenn tar med seg jobben hjem samtidig. Det skal normalt gå bra, mener Telenors dekningsdirektør.

mann-barn-ved-pc

Vi er mange som er på nett samtidig akkurat nå. Titusenvis av nordmenn har flyttet jobben hjem, ungene har hjemmeundervisning, og i sum strømmer vi serier og spiller langt mer enn tidligere.

Normalt skal likevel ikke den økte trafikken skape nevneverdige problemer med nettet. Telenor har økt kapasiteten på 300 basestasjoner for å sikre at det er dekning der folk bor og arbeider.

– Bredbåndsnettet er dimensjonert for å tåle den økte trafikken fra hjemmekontor, forteller Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen.

Bruk VPN bare når du må

Selv om infrastrukturen i Norge er blant verdens beste, kan likevel enkelte oppleve noe mer treghet enn vanlig på hjemmekontoret.

Grunnen er at det er få virksomheter i Norge som er forberedt på at så mange flytter kontoret sitt hjem samtidig.

– Det kan og vil oppstå flaskehalser når brukerne forsøker å koble seg på ulike jobbrelaterte systemer hjemmefra, for eksempel VPN-nettet, brannmurer eller andre lokale tjenestelag, forteller Amundsen.

For mange går fjernarbeidet gjennom en VPN - Virtual Private Network - som skaper en kryptert tunnel mellom hjemmemaskinen og bedriftens systemer.

Et godt råd er å kun logge seg på disse løsningene når man må, i stedet for å la dem surre og gå i bakgrunnen. Slik frigjøres også kapasitet til kolleger.

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor.
Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor.

Påkoblede enheter

Har du et bredbåndsabonnement med begrenset kapasitet, kan dere merke det om mange enheter som mobiler, nettbrett, laptoper og spillkonsoller er pålogget samtidig.

Å skru av alle enheter som ikke er i aktiv bruk kan være en effektiv måte å bøte på problemet. Enkelte tilbydere av underholdning - som Netflix og Spotify - lar deg også laste ned innholdet du abonnerer på, og det kan du gjøre utenom vanlig kontortid.

Strømming av video i høy kvalitet krever mye av både ruter og nett. Det samme kan gjelde nedlasting av store filer, som filmer eller nye spillkjøp, og spilling over nett.

Foreløpig skaper ikke dette trøbbel for Telenors egne tjenester:

– Så langt har vi sett en betydelig økt bruk av vår tv- og strømmetjeneste T-We – uten at det har gått utover kvaliteten, forteller dekningsdirektør Bjørn Amundsen.

Husk plassering av ruteren

Når du er på hjemmekontor, er det enda mer viktig enn vanlig at du har plassert ruteren riktig.

For å oppnå optimal dekning med en ruter er det viktig at den står åpent i rommet - du bør altså ikke plassere den i en skuff. Jo færre fysiske hinder mellom ruter og maskin din (for eksempel betongvegger eller metallobjekter), jo større er sjansen for et godt signal.

For å gi jevn dekning i hele hjemmet bør den også plasseres sentralt og høyt. Tenk på dekningen som en paraplyformet bølge som skal stråle jevnt ut i alle retninger over utstyret som behøver signalet.

Et alternativ kan være å omgå hele trådløsproblematikken ved å strekke en nettverkskabel mellom ruter og datamaskin. Da får du en solid kobling som ikke risikerer å bryte midt i overføringen av en stor fil fra jobben.

Vi ønsker deg en god opplevelse med hjemmekontor framover.