Nettets mørke side

-En god del av det jeg ikke får lov til å se på, har jeg heller ikke lyst til å se på. Det virker helt bortkastet å bruke tiden min på det, sier foreldreskole-lærer Julian.

Men en fornuftig ungdom er ikke nok for å roe foreldre i Norge. Nesten 6 av 10 foreldre sier de er bekymret for sikkerheten når barna er på nett eller mobil, i følge Telenors Foreldreundersøkelse. Når vi har spurt mor og far hvor bekymra de er, for hva, og hvorfor, kommer en engstelig foreldregruppe til syne:

  • 60 prosent bekymrer seg for at barna blir eksponert for vold når de er på nett.

  • 53 prosent synes det er en utfordring at barna er for unge når de tar i bruk mobil og nett.

  • 48 prosent bekymrer seg for at barna blir eksponert for pornografi når de er på nett.

Foreldreparadokset

Undersøkelsen viser også at hele 85 prosent av foreldre opplever at barna tilegner seg viktig kunnskap på nett og mobil. Hvordan kan det henge sammen med foreldres uttalte frykt?

-Ja, det er helt klart et paradoks; at selv om vi er bekymra så lar vi ungene få holde på likevel. Og en forklaring på det kan jo være nettopp det at vi opplever at ungene lærer noe, at de får noe positiv og viktig ut av det, sier prosjektleder for Foreldreskolen og leder i Telenors avdeling for Samfunnsansvar og Bærekraft, Ana Brodtkorb.

Har mestringskompetanse

Undersøkelsen EU Kids Online sammenligner barns bruk av nett i ulike europeiske land. Den viser at norske, sammen med svenske barn, bruker nettet mest. Denne gruppen opplever en del risiko, men i følge forskerne fører dette til en viss mestringskompetanse for risiko på nett.

- Mange barn vet hva de kan gjøre, som vi hører i pensumet; klikke det rød krysset, spørre læreren hvordan å unngå ting, de vet de kan bruke ad block, osv. Men selv om de mestrer slike utfordringer på et praktisk nivå, er det ikke dermed sagt at de ikke preges av det ubehagelige de opplever, sier Brodtkorb.

Ubehagelige opplevelser

Mer enn ett av tre barn mellom 10 og 15 år sier at de har hatt ubehagelige opplevelser på nett.

- Dette synes jeg er et ganske høyt tall. Det forteller oss at barn på daglig basis forholder seg til ting på nett som de ikke liker, og som negativt gjør inntrykk på dem. Jeg tror ikke det finnes filter eller sperrer for alt det vonde som finnes på nett, vi kan ikke verne barna mot alt. Men vi kan være tilstede, vise dem at vi vil ta del i det de opplever på nett, sier Brodtkorb.

Våre råd:

  • Snakk med barnet om dine bekymringer – forklar hvorfor du er bekymra

  • Be barnet om å være åpen om det ubehagelige de ser på nett

  • Snakk med andre foreldre – del gode råd med hverandre

  • Følg informerte faginstanser som f.eks Kripos sin Nettpatrulje på Facebook