Vi trenger mer teknologi i skolen 

Mitt navn er Oda. Jeg er en 17 år gammel jente og går på Tvedestrand Videregående skole. På fritiden satser jeg på langrenn og etter sommeren skal jeg på utveksling til Canada.  

 

På jentedagen 11. oktober 2020 var jeg med på Plan International sitt initiativ “Girls Takeover”. Som en del av dette ble jeg invitert til å delta på et møte med konsernledelsen til Telenor globalt, sammen med to jevngamle jenter fra Myanmar og Bangladesh. Vi holdt hver vår presentasjon hvor vi delte og diskuterte meningene våre rundt jenter og teknologi.  

 

Selv om vi er fra forskjellige land, med ganske ulikt utgangspunkt, så synes jeg vi hadde mange like problemstillinger og synspunkter. For eksempel var vi enige om at vi trenger mer teknologi i skolen, og at lærere ikke må forskjellsbehandle gutter og jenter, men heller oppmuntre jenter til å studere teknologi. Internett er heller ikke alltid et trygt sted for jenter å være, uavhengig av om du bor i Norge, Bangladesh eller Myanmar. Dette tror vi kan være en årsak til at jenter ikke studere teknologi, ettersom mange jenter ikke vil å ha så mye med internett å gjøre.  Oda sitter i båten med vest

 Oda fra Tvedestrand Videregående skole ønsker at flere jenter skal jobbe med teknologi

Forrige uke møtte jeg Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge, for å snakke videre om jenters deltakelse i utviklingen av og jobber innen tech. Vi snakket for eksempel om hvordan skolen kan bidra til å øke jenters interesse for å studere teknologi. Og at teknologi må bli egne fag allerede på barneskolen. Vi var også innom stereotypiske holdninger  til jenter og teknologi. På skolen blir eksempelvis guttene alltid spurt om hjelp dersom lærerne sliter med noe teknisk. Det gjør at jenter, som meg selv, ikke føler seg sett og vi får heller ikke lyst til å utforske den teknologiske verdenen. Jeg tror også at færre jenter enn gutter studerer teknologi fordi det det er mer «greit» for gutter å være interessert i teknologi enn jenter.  

 

Vi snakket også om ansvaret som jeg mener at teknologiselskaper har. Det var veldig interessant å høre hvordan Telenor jobber med å få flere jenter inn i teknologi, og jeg er glad for å høre at de har mange kvinnelige tech-ledere. For vi jenter trenger rollemodeller! Selv om det fortsatt er flere menn enn kvinner som jobber i Telenor, synes jeg at  tiltakene, og tankene deres om fremtiden var oppløftende.  

 

For eksempel, initiativet “Girls Create Tech Academy”, et ettårig mentorprogram utviklet av Telenor Norge og Plan International Norge, synes jeg er et veldig godt tilbud for jenter som vil utforske teknologi. Jeg tenker at et lignende akademi for yngre jenter også hadde vært smart. Etter min erfaring skapes interesse og meninger i ganske ung alder, så hvis man blir introdusert tidlig, tror jeg dette kunne få flere jenter inn i tech-bransjen på sikt.  

 

Til slutt vil jeg si at jeg setter stor pris på at Telenor og Plan gir unge jenter som meg muligheten og en plattform til å si sin mening. De skaper en forståelse og viser at de virkelig vil få med flere jenter, noe jeg synes er helt topp. Alle barn, og ungdommer som meg selv, skal ha rett til å velge den karriereveien de drømmer om, uavhengig av stereotypiske holdninger og meninger i samfunnet. Noen ganger vet vi hva den drømmen er, andre ganger trenger vi litt hjelp på veien for å vite at mulighetene finnes der. Teknologi er fremtiden, unge som meg er fremtiden – så vi må jobbe sammen.