Pressemeldinger

Vil bekjempe nettmobbing med mobiltelefonen

(Fornebu, 13. mai 2019) En ny undersøkelse fra Telenor viser at over halvparten av foreldre er bekymret for nettmobbing og barns sikkerhet på nett, og en tredjedel peker på skolen. I dag ble Nye Bruk Hue lansert - et nytt interaktivt undervisningsopplegg som skal bekjempe mobbing, både på mobilen og i klasserommet.
I dag ble Nye Bruk Hue lansert - et nytt interaktivt undervisningsopplegg som skal bekjempe mobbing, både på mobilen og i klasserommet. Foto: Linn Kristine Byre Johansen

(Fornebu, 13. mai 2019) En ny undersøkelse fra Telenor viser at over halvparten av foreldre er bekymret for nettmobbing og barns sikkerhet på nett, og en tredjedel peker på skolen. I dag ble Nye Bruk Hue lansert - et nytt interaktivt undervisningsopplegg som skal bekjempe mobbing, både på mobilen og i klasserommet.

- Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing. Trygge barn som trives lærer bedre. Vi har et felles ansvar for at barna våre er trygge og ikke opplever mobbing på nett, sa Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner under lanseringen av Nye Bruk Hue ved Bjørnegård skole i Bærum mandag 13. mai.

I følge en fersk undersøkelse gjort av Penetrace på oppdrag for Telenor, er godt over halvparten av foreldre bekymret for mobbing, samt spredning av bilder, når barna deres er på nett. Nesten en av tre opplever det som utfordrende at skolen ikke tar et stort nok ansvar.

-Vi hører foreldres bekymring, men det hjelper ikke bare å peke på skolen. Det er et felles ansvar å sørge for at barna våre har det bra sammen på nett, et ansvar vi i Telenor også tar. Derfor lanserer vi i dag Nye Bruk Hue, et gratis og interaktivt undervisningsopplegg for alle lærere og skoler i Norge som ønsker å bekjempe nettmobbing og øke nettvett. Vi håper å nå 300.000 elever i løpet de neste to årene. Til høsten setter vi også foreldrene på skolebenken, sier Petter-Børre Furberg, administrerende direktør for Telenor Norge.

Kunnskapsministeren: - Skolen har et ansvar!

10 år har Bruk Hue vært en omreisende skoleturné mot nettmobbing, som har besøkt over 1400 skoler og 370.000 barn og foreldre. Dessverre opplever 28 prosent av barn og unge mellom 9 og 18 år nettmobbing. Nesten en av tre deler bilder uten tillatelse, og like mange angrer, ifølge en undersøkelse fra Medietilsynet. Derfor trapper Bruk Hue opp innsatsen ved å digitalisere Bruk Hue og gjøre det tilgjengelig for hele skoleverket.

- Sosiale medier har dessverre blitt en ny arena for mobbing, og det betyr at vi må ha mer oppmerksomhet mot digital mobbing. Akkurat som lærere og voksne er tilstede i skolegården, må vi også være tilstede i den digitale skolegården. Vi fornyer nå skolen med nye læreplaner som skal tas i bruk fra høsten 2020. Da kommer digital dømmekraft inn som en del av undervisningen. Jeg håper at Nye Bruk Hue kan bli et godt verktøy for å bekjempe mobbing på nett, sier Sanner.

"Akkurat som lærere og voksne er tilstede i skolegården, må vi også være tilstede i den digitale skolegården", sa Jan Tore Sanner under lanseringen av Nye Bruk Hue på Bjørnegård skole.

Virkelighetsnært på barnas premisser

Nye Bruk Hue er et digitalt undervisningsopplegg der elevene bruker sine egne mobiltelefoner. Elevene beveger seg inn i et fiktivt univers hvor de må ta stilling til ulike dilemmaer som påvirker den videre handlingen. De får kjenne på følelsen av å mobbe, men også å bli mobbet. Løsningen gir læreren tilgang til elevenes svar, som blir utgangspunkt for klasseromsundervisningen i etterkant.

På Bjørnegård skole ble både kunnskapsministeren og Telenors leder Petter-Børre Furberg satt på skolebenken idet de deltok i undervisningen.

– Nye Bruk Hue er et undervisningsopplegg som treffer deg midt hjertet og utsetter deg for valg vi alle skulle ønske at barn skal slippe å ta. Undervisningen åpnet for at vi inntok ulike roller, slik at vi fikk prøve og feile i løsningen. Dette kan bidra til at man kan unngå å gjøre de samme feilene i sine egne liv, forklarer Furberg.

Nye Bruk Hue er et undervisningsopplegg som treffer deg midt hjertet og utsetter deg for valg vi alle skulle ønske at barn skal slippe å ta, sier Petter-Børre Furberg.

Røde Kors: - Dramatiske konsekvenser

De som trår feil, kan kontakte Bruk Hue-partner Kors på Halsen, som er Røde Kors sin samtaletjeneste for barn og unge, og som har vært sentral i utviklingen av Nye Bruk Hue. Nelli Kongshaug, leder for Kors på Halsen, håper den nye løsningen vil kunne forebygge nettmobbing ved å gi økt forståelse for konsekvensene av å mobbe.

- Å dele et nakenbilde kan ha dramatiske konsekvenser, både emosjonelt, men også juridisk. Vi vil gi elever kunnskap om hvordan de kan ta vare på seg selv, men også oppfordre dem til å ta vare på de rundt seg, og si ifra når andre ikke har det bra. Slik skaper vi gode klassemiljøer, også på nett, sier Kongshaug.

Du kan lære mer om Nye Bruk Hue i denne filmen:

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Anders Krokan, kommunikasjonssjef i Telenor Norge
Tlf: 952 09 037, e-post: anders.krokan@telenor.com eller ring pressetlf. på 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse

Dette er Nye Bruk Hue:

 • Et interaktivt undervisningsopplegg om nettvett og nettmobbing for elever fra 5. til 10.trinn.
 • Er gratis og tilgjengelig for alle lærere på mellomtrinn og ungdomstrinn, og kan tas i bruk i klasserommet når læreren ønsker det.
 • For mellomtrinnet heter opplegget «Sladrehank» og tar opp bildedeling, mobbing, utenforskap og vennskap.
 • For ungdomstrinnet heter opplegget «Hvem ødela livet til Klara» og tar opp konsekvenser av deling av nakenbilder, mobbing, kjønnsforskjeller og vennskap.
 • I løpet av de neste årene har Nye Bruk Hue som ambisjon å tilby flere undervisningsmoduler til både elever og foreldre. Holdningsendring tar tid.
 • Nye Bruk Hue er eid og utviklet av Telenor, i samarbeid med partner Kors på halsen, som er Røde Kors sin nasjonale hjelpetelefon for alle under 18 år.
 • Piloten er gjennom 2018 utviklet og testet i samarbeid med 2700 elever, lærere og ansatte i kommunene Asker, Bærum, Lier og Trondheim.
 • Alle lærere kan registrere seg på www.brukhue.no og sette i gang!
 • Bruk hue, bruk hjerte, og gjør det sammen!

Telenors foreldreundersøkelse:

 • 55 prosent av foreldre er bekymret for digital mobbing når sitt barn er på nett/mobil
 • 56 prosent av foreldre er bekymret for sitt barns sikkerhet, eksempelvis for spredning av bilder eller uønsket oppmerksomhet på nett/mobil.
 • 29 prosent av foreldrene føler det er utfordrende at skolen ikke tar stort nok ansvar for riktig bruk av sosiale plattformer.

Undersøkelsen er gjort av Penetrace på oppdrag for Telenor vinteren 2019. N=1001 foreldre med barn i alderen 10-15 år.

Fakta om barn og unge fra Medietilsynets undersøkelse «Barn og Medier 2018»:

 • 28 prosent sier at de har blitt mobbet på nett siste året. 55 prosent har lagt merke til at en eller flere har blitt utestengt eller ikke fått delta.
 • 27 prosent sier de har sendt bilder/film av andre på nett eller mobil uten at de har sagt ja til det. Like mange sier at de angret.
 • 13 prosent av barn 13-18 år sier de har sendt nakenbilder av seg selv siste året. 18 prosent har det siste året opplevd å få seksuelle kommentarer som opplevdes som sårende, ubehagelige eller truende.
 • 53 prosent sier de har sagt fra om noe som har skjedd på internett, men kun 8 prosent har sagt ifra til læreren.