Pressemeldinger

Uværet rammer mobil og bredbånd i Nordland

Uværet i Nordland har ført til utfall i Telenors nett. Arbeidet med feilretting er i full gang, og Telenor følger situasjonen nøye.
Uværet fører til utfall på mobil og bredbånd i Nordland. Telenor oppbemanner driftssenteret så lenge uværet varer.

(Fornebu, 15. februar 2019) Uværet i Nordland har ført til utfall i Telenors nett. Arbeidet med feilretting er i full gang, og Telenor følger situasjonen nøye.

Vi har et stort utfall på alle tjenester i Gildeskål og Beiarn. En høyspentledning har falt ned, og ført til strømutfall. Vi setter inn nødaggregat på Nygårdsjøen og Kvarv for å avhjelpe situasjonen, forteller dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Norge.

Status i formiddagstimene er flere steder i Nordland har utfall. Verst er situasjonen i området Saltstraumen til Sundsfjord, samt området fra Misvær til Beiarn og Moldjord,i tillegg til Musken-området i Tysfjord.


I gang med feilretting

– Sammen med det lokale e-verket er vi i gang med feilretting. Vi er avhengig av strømtilførsel for å få inn tjenestene igjen, forklarer Amundsen. Han legger til at situasjonen endres fortløpende.

– Vi jobber for å få inn tjenestene igjen, men er forberedt på at det kan bli flere utfall. Meteorologisk Institutt melder om ytterligere forverring i værsituasjonen utover ettermiddagen og i morgen for Nordland og Sør-Troms.

– Telenor følger situasjonen tett og har satt inn ekstra personell både internt og hos våre entreprenører gjennom helgen, opplyser Amundsen.

Områder som er mest berørt
Det er brudd på høyspent som fører til et stort utfall på alle tjenester i Gildeskål/Beiarn. Strømbrudd i Sørfold fører til utfall langs E6 mellom Kvarv og Mørsvikbotn. E-verk jobber med feilretting. Entreprenør er på vei med nødaggregat.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor Norge

Tlf: 900 21 000, e-post: bjorn.amundsen@telenor.com eller ring pressetlf. på 800 80 900

Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse