Pressemeldinger

​Trondheim: Nå kan hjertet ditt sjekkes over 5G

For et år siden åpnet Telenor 5G-nettet i Trondheim, en teknologi som gir store muligheter, ikke minst for helsesektoren. Telenor har i samarbeid med Helse Midt-Norge og flere opprettet et pilotprosjekt for å gjøre sykehuset smartere. 5G blir benyttet til å måle EKG hjemme hos pasienten, og det kan både spare sykehuset for penger og pasienten for bry.
Fremtidens operasjonssal (bilde St. Olavs hospital)

(Trondheim, 23. mars 2021) For et år siden åpnet Telenor 5G-nettet i Trondheim, en teknologi som gir store muligheter, ikke minst for helsesektoren. Telenor har i samarbeid med Helse Midt-Norge og flere opprettet et pilotprosjekt for å gjøre sykehuset smartere. 5G blir benyttet til å måle EKG hjemme hos pasienten, og det kan både spare sykehuset for penger og pasienten for bry.

– Med 5G kan vi ta i bruk løsninger innen helseteknologi vi før trodde ikke var mulig, og gi pasientene enda bedre behandling enn i dag. Med ekstrem fart, lav forsinkelse og høy kapasitet, åpner 5G for innovative løsninger og en rekke spennende muligheter som Norge vil være blant de første i verden til å dra nytte av, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.
Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Helleland (H) og dekningsdirektør i Telenor Bjørn Amundsen under åpningen av 5G-nettet i Trondheim 13. mars 2020.

EKG-måling fra stua

Etter at Telenor åpnet 5G-nettet i Trondheim i fjor, ble det opprettet et prøveprosjekt i Trondheim. I samarbeid med Helse Midt-Norges IT avdeling, Hemit, startup-selskapet Infiniwell og Microsoft har Telenors 5G-nett blitt testet til sikker transport av helsedata til skytjenester. Målsetningen er å utforske hvordan 5G, IoT (internet of things) og kunstig intelligens vil bidra til et bærekraftig helsevesen i fremtiden. På sikt kan en slik løsning benyttes av helseforetak og fastleger over hele landet til å overvåke, diagnostisere eller følge opp sine pasienter uavhengig av tid og sted.
Løsningen av Infiniwell der en EKG-måleren sender helsedata til mobil over 5G 

– Rent konkret innebærer dette at vi nå kan kontinuerlig overvåke pasienter og ta avanserte målinger som EKG på en pasient fra der pasienten befinner seg, uavhengig om det er hjemme i stua eller på sykehuset. Målingene transporteres sikkert over 5G-nettet og går igjennom Infiniwells motor som ved hjelp av kunstig intelligens utfører assisterende diagnostikk før de blir visualisert for kardiologen på sykehuset – uten forsinkelser, sier Jan Pål Loennechen, overlege og kardiolog på St. Olavs hospital og legger til:

– Det er en stor fordel at systemet er basert på en trygg nasjonal overføringsplattform uten behov for å sende helseinformasjon ut av landet. Selve overvåkningsteknologien leveres fra andre produsenter også, men her har vi muligheten til å skreddersy den ut fra lokale behov. Det mest spennende er likevel å kunne bruke maskinlæring til å se etter sammenhenger som vi ikke kan påvise med tradisjonelle metoder.

Starten på noe stort

Et slik prosjekt ville ikke vært mulig uten 5G-nettets enorme kapasitet og sikkerhetsfokus. Det nye mobilnettet bidrar til å øke både effektiviteten og sikkerheten. Teknologien åpner også for at skjermede deler av 5G-nettet kan erstatte eksisterende spesialiserte nettverk på sikt, eksempelvis nødnett eller robuste spesialnett for helsetjenester.

– Dersom vi skal få realisert alle mulighetene 5G-nettet åpner for, må de som kjenner utfordringene og behovene innenfor sine områder etablere gode partnerskap med de som kjenner teknologien. I Trondheim eksisterer det et kraftig innovasjonsmiljø og et mylder av fremoverlente start-ups, så dette er nok bare smakebiten av noe stort, sier Birgitte Engebretsen, leder av Telenor Bedrift.

Kirurgi over 5G

Prosjektet har også etablert et samarbeid med forskningsfraksjonen Fremtidens Operasjonsrom (FOR) ved St. Olavs hospital og NTNU. Her møtes klinikere, teknologer, forskere og industri for å utvikle nye behandlingsmetoder for fremtiden, med særlig vekt på minimal invasiv bildestyrt pasientbehandling. Minimalt invasive operasjoner omfatter kirurgiske teknikker som begrenser størrelsen på snitt som trengs, og som dermed reduserer sårhelingstid, tilhørende smerte og risiko for infeksjon. Slike prosedyrer blir muliggjort av fremskritt innen medisinsk teknologi, som for eksempel bruk av robot.

– Økt presisjon og bedret kvalitet på kirurgien samt redusert operasjonstid er noe vi ønsker å se nærmere på, likeså avstandsbehandling og avstandsoppfølging. Til dette trengs god kommunikasjon, hvor 5G som et viktig verktøy for å målene våre, sier Jan Gunnar Skogås, avdelingssjef og daglig leder av FOR ved St. Olavs hospital.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Henriette Frølich Holte, informasjonssjef i Telenor Norge. Tlf: 977 53 622, e-post: Henriette-Frolich.Holte@telenor.com eller ring pressetlf. på 800 80 900

Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter