Pressemeldinger

Trapper opp kampen mot svindel: stanser 10 ganger så mye svindelanrop

Telenor aktiverer nå et nytt og avansert sikkerhetssystem som vil betraktelig redusere forekomsten av svindelanrop. Med dette blir Telenor blant de første mobiloperatørene i verden som aktivt kan stanse spoofing-anrop. Etter én uke i bruk har det nye sikkerhetssystemet stanset 10 ganger så mange svindelanrop enn normalt.
Telenor aktiverer nå et nytt og avansert sikkerhetssystem som vil betraktelig redusere forekomsten av svindelanrop.

(Fornebu, 10. mars 2021) Telenor aktiverer nå et nytt og avansert sikkerhetssystem som vil betraktelig redusere forekomsten av svindelanrop. Med dette blir Telenor blant de første mobiloperatørene i verden som aktivt kan stanse spoofing-anrop. Etter én uke i bruk har det nye sikkerhetssystemet stanset 10 ganger så mange svindelanrop enn normalt.

– Spoofing en form for svindelanrop som har høy forekomst i Norge. Vi har i lang tid jobbet for å forebygge dette og blokkerer allerede mange millioner anrop. Nå lanserer vi et nytt system som vil begrense forekomsten av svindelanrop betraktelig, sier Thorbjørn Busch, senior sikkerhetsrådgiver i Telenor Norge.

Spoofing blir betydelig redusert
Spoofing er en teknikk som gjør at svindlere kan utgi seg for å kontakte deg fra et norsk nummer. For å utføre spoofing, bruker svindlerne en programvare som maskerer det originale nummeret de ringer fra. Dermed kan samtalen se ut som at den kommer fra et norsk nummer, noe som ofte vekker mer tillit enn utenlandske numre.

– Spoofing er et alvorlig problem som i bunn og grunn har to ulike ofre. På den ene siden finner du de som mottar svindelanropene, men verst er det nok for den som får sitt nummer misbrukt. Den misbrukte parten vil ofte få mange anrop fra de som er forsøkt oppringt, og det kan oppleves som sjenerende, sier Busch.

Thorbjørn Busch, senior sikkerhetsrådgiver i Telenor Norge, forteller at Telenor er blir blant de første operatørene i verden som kan stanse svindelanrop så effektivt (foto: Martin Fjellanger).

Telenors nye sikkerhetssystem vil på kort tid kunne avdekke om mobilen som ringer befinner seg i Norge. Om anropene da kommer inn fra utlandet så anses dette som et spoofet anrop. Dermed stanses svindelen raskt og effektivt.

– Fra nå av vil det vi mistenker er svindelanrop fremstå som skjult anrop. Dermed vil de som blir utsatt for svindelanrop, ikke ha anledning til å ringe opp igjen. Den som er utsatt for spoofing og får sitt nummer misbrukt, slipper også å bli oppringt av ofrene.

Telenors nye sikkerhetssystem vil også være effektivt mot «wangiri», en svindelmetode der telefonen kun ringer en gang. Sikkerhetssystemet er lagt opp slik at svindelanrop, uavhengig om det er spoofing eller wangiri, vil fremstå som skjulte numre. Telenors kunder kan dermed forvente at skjulte numre blir langt mer vanlig enn det er i dag.

Innsats over tid
Telenor har gjennom årenes løp jobbet møysommelig med å forebygge svindel. Allerede i 2014 ble det innført sperrelister på numre som ble mistenkt for svindel. Siden den tid har det skjedd mye.

– Tidligere måtte vi sperre hvert enkeltnummer manuelt. Arbeidet var da basert på vår egen innsikt og tips fra kunder. I 2017 innførte vi et system som gjorde at vi kunne sperre numre automatisk og dermed fikk vi stanset svindelanrop både raskere og oftere, sier Busch.

Svindlere er flinke til å tilpasse seg, og derfor har også metodene de benytter endret seg over tid. Før brukte svindlerne gjerne et enkelt nummer, men da de oppdaget at dette nummeret ble raskt sperret, gikk de over til å veksle mellom et stort antall ulike nummerserier.

– I takt med at livene våre blir mer digitale, utvikler også svindlere nye metoder for å lure oss. De utnytter ulike fremgangsmåter som spoofing, wangiri, Olga-svindel eller Microsoft-svindel, hvor hovedmålet er å manipulere deg og tappe deg for penger, sier Busch og legger til:

– Det er derfor vi har utviklet en rekke sikkerhetstjenester de siste årene. Nå som vi også lanserer dette nye sikkerhetssystemet, har vi en grunnmur som vil betraktelig redusere forekomsten av svindelanrop. Vi kan ikke stanse alt, men dette vil langt på vei slå spikeren i kista for svindlerne.

Telenors tiltaksliste mot svindel- og kriminalitet:

  • 1998/1999: Telenor oppretter Abuse-funksjonen. Abuse-funksjonen har spisskompetanse på misbruk av Telenors tjenester på internett, e-posttjenesten online.no og falske Telenor domene
  • 2003: Telenor oppretter Telenor Security Operation Centre (TSOC). TSOC har hovedansvaret for sikkerhetsovervåkningen i Telenor, i tillegg til å ha kommersielle kunder
  • 2010: Telenor opprettes virtuelt Telenor Computer Emergency Response Team (TCERT) for å håndtere sikkerhetshendelser på tvers av vår Telenors infrastruktur
  • 2014: Telenor innfører sperrelister for enkeltnummer som mistenkes for svindel
  • 2015: Telenor oppretter fast bemannet Telenor Computer Emergency Response Team (TCERT). TCERT jobber med å undersøke og bistå med å håndtere saker hvor det er mistanke om spionasje eller sabotasje fra avanserte trusselaktører
  • 2017: Telenors Fraud & Crime-enhet oppretter et eget administreringssystem, slik at de selv kan sperre nummer raskt og effektivt.
  • 2018: Telenor lanserer tjenesten Nettvern, et DNS-filter som forhindrer kunder til å besøke skadelige nettsider, hvor de kan bli utsatt for malware og phishing. Telenor lanserer også Sikker ID, en tjeneste som beskytter kunder mot ID-tyveri og ulovlig spredning av digital informasjon.
  • 2019: Telenor starter arbeidet med å utvikle proaktive tiltak som ikke kun baserer seg på «svartelistede nummer». Telenor lanserer også Nettslett, en tjeneste som gir kundene profesjonell hjelp til å fjerne uønsket innhold på nett. I tillegg aktiverer Telenor et spamfilter i e-posttjenesten Online som kraftig forbedrer e-posthverdagen for brukerne.
  • 2020: Telenor lanserer SAFE, en tredelt tilleggstjeneste som inkluderer SAFE WiFI, SAFE ID-vakt og SAFE ID-tyveriforsikring. Telenor starter samtidig utviklingen av spesifikasjon for nytt sikkerhetssystem som testet kontinuerlig ut igjennom 2020
  • 2021: Telenor lanserer Se Hvem, en tjeneste som varsler deg om innkommende svindelanrop. Like etter innføres et nytt sikkerhetssystem som betraktelig reduserer spoofing og wangiri-anrop.

Dette er spoofing:
Spoofing er en teknikk som gjør at svindlere kan utgi seg for å kontakte deg fra et norsk nummer. For å utføre spoofing på telefon bruker svindlerne en programvare som maskerer det originale nummeret de ringer fra. Dermed kan samtalen se ut som at den kommer fra et norsk nummer, noe som ofte vekker mer tillit enn utenlandske numre.

Svindlere som praktiserer spoofing bruker både eksisterende og falske telefonnumre. Hvis nummeret ditt skulle bli spoofet, betyr det ikke at mobilen din har blitt hacket.

Dette er wangiri:
Wangiri er et japansk uttrykk for «ett ring og kutt». Denne formen for svindel går ut på å få offeret til å ringe tilbake. Svindlere bruker en datamaskin som kan ringe opp flere tusen numre i minuttet, og lar det ringe kun en gang før samtalen automatisk avbrytes. Dette gjør at mottakeren får et tapt anrop på telefonen sin. Målet er å vekke nysgjerrighet og at offeret ringer tilbake for å finne ut av hvem som ringte. Det er da svindlerne tjener penger fordi nummeret som det ringes til er forskjellige typer teletorgnumre, med skyhøye takster.

Dette er Olga-svindel:
Såkalt "Olga-svindel" er en svindelmetode som foregår via telefon der svindleren har utpekt seg ofre med "gamle" navn som var vanlige å gi barna sine for 70-80 år siden. Svindlerne utgir seg for å være fra norske banker, og ringer for å fortelle at lånet ditt er klart for utbetaling. Når du svarer at du ikke har søkt om lån, tilbyr svindleren å sette deg over til banken så de kan stoppe utbetalingen.

I realiteten blir du satt over til en annen svindler, som skal få deg til å oppgi BankID og annen innloggingsinformasjon.

Dette er Microsoft-svindel:
Microsoft-svindel er en type telefonsvindel der de som ringer utgir seg for å være fra Microsoft kundesupport. Ofte kan samtalen handle om at du har fått virus, at du trenger en oppdatering eller at du trenger å installere et program på datamaskinen din.

Dersom du følger svindlerens anbefalinger om å laste ned et program eller skriver inn spesifikke kommandoer på din PC, kan de ta kontroll over enheten din. De kan også be om personlige opplysninger som innloggingsinformasjon eller betalingskortinformasjon.

Husk at Microsoft eller andre etablerte virksomheter aldri vil be deg om personopplysninger eller betalingskortinformasjon over telefon eller mail.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

David Fidjeland, kommunikasjonssjef i Telenor Norge.

Tlf: 93 46 72 24, e-post: david.fidjeland@telenor.no