Pressemeldinger

Tilbyr digital eksperthjelp til foreldre

Mobbing og hets er noe barn og unge møter på nett. Mange foreldre er usikre på hvordan de skal takle det. Nå lanserer Telenor en digital læringsplattform for foreldre med eksperter fra UNICEF, Kripos, Barneombudet og Tale «Helsesista» Engvik.
Barn og unge utsettes ofte for hets og mobbing på nett. Nå lanserer Telenor en digital læringsplattform for voksne som vil håndtere netthets. (Foto: Martin Fjellanger)

(Fornebu 9. november 2017) Mobbing og hets er noe barn og unge møter på nett. Mange foreldre er usikre på hvordan de skal takle det. Nå lanserer Telenor en digital læringsplattform for foreldre med eksperter fra UNICEF, Kripos, Barneombudet og Tale «Helsesista» Engvik.

– Alle ekspertene er enige om én ting vi som foreldre må gjøre, men det er enklere sagt enn gjort, sier Berit Svendsen.

I en foreldreundersøkelse* Telenor fikk gjennomført tidligere i år sa nesten seks av ti (58 prosent) foreldre at de er bekymret for deres barns sikkerhet på nett. Fire av ti svarte at det er utfordrende å håndtere barnas nettliv.

– Det finnes ikke noe filter som kan skjerme barna for alt som kan være vondt og vanskelig på nett. Men det er likevel noen grep vi som foreldre kan ta, som kan gjøre barnas digitale oppvekst mye tryggere, sier Berit Svendsen, leder for Telenor i Skandinavia.

Berit Svendsen, leder for Telenor i Skandinavia anbefaler noen grep som kan gjøre barnas digitale oppvekst tryggere. (Foto: Martin Fjellanger)

Foreldreskolen.no er et tilbud til alle foreldre, lærere og andre som trenger gode råd for å forstå, takle og henge med i barnas nettliv. Dette er tredje gangen Telenor utvikler pensum til Foreldreskolen. Nytt i høstens pensum er at lærerne er noen av landets sterkeste eksperter innen sine felt. Fagpersoner fra Kripos, UNICEF, Barneombudet, Universitetet i Bergen og Helsesista gir sine beste råd til foreldre om alvorlige tema som spredning av nakenbilder, mobbing og personvern.

Mobbing og digital mobbing
– Dette handler like mye om hvordan foreldre kan takle det hvis barna blir utsatt for noe, som hvordan vi kan håndtere og forebygge om egne barn blir de som hetser, deler og mobber, sier én av foreldreskolens eksperter, Kristin Oudmayer fra UNICEF.

Oudmayer er ekspert på barn og unges oppvekstvilkår, og hun oppfordrer foreldre til å huske på at det er stor forskjell på «tradisjonell» mobbing og nettmobbing. Det som kjennetegner såkalt tradisjonell mobbing er at offeret blir utsatt for mobbingen systematisk og gjentatt over tid for eksempel i skolegården. Hvis noen poster ett bilde eller hetser en annen én gang på nett, blir offeret utsatt for handlingen mange ganger. Bildet deles og dukker opp i feeden til offeret og andre om og om igjen. Det kan være vanskelig å stoppe, både for den som poster det, og de som utsettes for det.

Ett grep: Bygg tillit og selvtillit blant foreldre og barn
Ekspertene som deltar i Foreldreskolen har mange gode råd, men det er ett som går igjen: Det er å bygge opp tillit og selvtillit blant foreldre og barn til å ta de vanskelige samtalene.

Foreldreskolen har utviklet en rekke

"Helsesista" Tale Engvik er en av ekspertene i Telenors digitale foreldreskole. Foto: Telenor

Ett av hennes råd er å snakke med barna om de vanskeligste tingene mens dere gjør noe annet som å kjøre eller gå en tur.

– Barn og unge bruker mobilen til alt, så vi kan ikke bli overrasket når de også bruker den til å utforske seksualitet. Det kan være kleint å ta en slik samtale, men i 2017 er det en del av foreldrerollen. Mitt beste praktiske råd til foreldre er å vise interesse og ta opp de vanskeligste tingene uten å ha direkte øyekontakt. Kanskje dere til og med kan ta det via Snapchat, sier Krohn Engvik.

Den digitale foreldreskolen er et av Telenors prosjekter som har som mål å gjøre nettet til et tryggere sted for barn og unge.

– 80 prosent av landets datatrafikk går gjennom våre nett. Som landets største mobil og nettselskap vil vi bidra til at barn og unge skal ha det bra på nett, og gjøre det vi kan for at nettet ikke skal være noe som skaper avstand mellom barn og foreldre, sier Berit Svendsen.

Fakta om Telenors innsats for et tryggere nett for barn og unge
Telenor står bak flere programmer som kan hjelpe barn, unge, skoleverket og foreldrene til å skape en tryggere ramme for barnas nettliv.

Foreldreskolens eksperter

* I januar 2017 gjennomførte analyseselskapet Penetrace en undersøkelse der totalt 1 609 med voksne med barn i alderen 10-15 år ble intervjuet. 500 barn i alderen 10-15 ble også intervjuet i denne undersøkelsen. Utvalget er hentet fra hele Norge og er representativt for gruppen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Caroline Lunde, informasjonssjef i Telenor Norge
Tlf: 971 55 855, e-post:
caroline.lunde@telenor.com eller ring pressetlf. på 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse

Telenor Norge AS er landets største digitale tjenesteleverandør innenfor telekommunikasjon- og datatjenester. Vi jobber hver dag for å lede an digitaliseringen av Norge. Vi har 3900 medarbeidere fordelt på 24 kontorer i hele Norge, og vi er en del av Telenor Group, som har virksomhet i 13 land. Våre tjenester og produkter bidrar til økt produktivitet og gir tilgang til alt av digitalt innhold. Vår sikkerhets- og beredskapsorganisasjon jobber døgnkontinuerlig med å trygge våre kunder, og vi tar et særlig samfunnsansvar for å skape trygghet for barn og unge på nett. Hovedkontoret vårt ligger på Fornebu i Bærum. Les mer om Telenor Norge på www.telenor.no

Telenor Norge AS er landets største digitale tjenesteleverandør innenfor telekommunikasjon- og datatjenester. Vi jobber hver dag for å lede an digitaliseringen av Norge. Vi har 3900 medarbeidere fordelt på 24 kontorer i hele Norge, og vi er en del av Telenor Group, som har virksomhet i 13 land. Våre tjenester og produkter bidrar til økt produktivitet og gir tilgang til alt av digitalt innhold. Vår sikkerhets- og beredskapsorganisasjon jobber døgnkontinuerlig med å trygge våre kunder, og vi tar et særlig samfunnsansvar for å skape trygghet for barn og unge på nett. Hovedkontoret vårt ligger på Fornebu i Bærum. Les mer om Telenor Norge på www.telenor.no