Pressemeldinger

Idretten med krafttak mot mobbing og utestenging

Nå samler Norges Idrettsforbund, Norges Fotballforbund og Norges Skiforbund seg for å bekjempe mobbing og utenforskap ved å ta i bruk BRUK HUEs anti-mobbeverktøy for frivilligheten. – Mobbing ødelegger barnas fritidsarenaer. Derfor har vi alle et ansvar for å bidra til å forhindre mobbing, er den samlede tilbakemeldingen fra idretten.
Fra venstre: Berit Kjøll (NIF), Birgitte Engebretsen (Telenor), Lise Klaveness (NFF), Anne Bergh (Røde Kors) og Tove Moe Dyrhaug (NSF). Foto: Martin Fjellanger

(Fornebu, 19.04.2023) Nå samler Norges Idrettsforbund, Norges Fotballforbund og Norges Skiforbund seg for å bekjempe mobbing og utenforskap ved å ta i bruk BRUK HUEs anti-mobbeverktøy for frivilligheten. – Mobbing ødelegger barnas fritidsarenaer. Derfor har vi alle et ansvar for å bidra til å forhindre mobbing, er den samlede tilbakemeldingen fra idretten.

BRUK HUE er et samarbeid mellom Telenor og Røde Kors, som siden 2009 har tilbudt anti-mobbeverktøy i skolen og for foreldre. I 2022 lanserte BRUK HUE et eget verktøy for frivilligheten i kampen mot mobbing.

- Mange unge kontakter Røde Kors og forteller om mobbing og utestengelse både fysisk og digitalt. Dette er et samfunnsproblem, og vi trenger en felles samfunnsinnsats om vi skal vi få bukt med mobbing. Det er bra det er mange engasjerte frivillige ildsjeler rundt i landet som tar denne problematikken på alvor, sier Anne Bergh, generalsekretær i Røde Kors.

I en undersøkelse gjennomført av BRUK HUE i 2022, svarer så mange som 6 av 10 ledere og trenere i frivilligheten at de har observert mobbing eller utestenging på barns fritidsaktiviteter. I den samme undersøkelsen svarer 7 av 10 ledere og trenere at de ikke har verktøy eller er usikre på om de har verktøy til å håndtere mobbing og utestengelse.

– De siste årene har vi flere ganger blitt kontaktet av ledere i frivilligheten som har ønsket å benytte seg av BRUK HUEs undervisningsmateriell for skolen. Vi har derfor utviklet et eget opplegg som ildsjelene i frivilligheten kan benytte seg av. BRUK HUE leverer dermed nå verktøy til både lærere, foreldre og frivillige som møter barn og unge på deres arenaer. Mobbing og utenforskap er ikke et problem som kun eksisterer på skolen. Idretten er en av de aller viktigste arenaene barn har, og vi er veldig glade for at idretten ønsker å ta tak i denne utfordringen, sier Birgitte Engebretsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Kraftsamling fra idretten

- Mobbing er et stort samfunnsproblem som også rammer barne- og ungdomsidretten. Vi er Norges største frivillige organisasjon for barn og unge. Derfor er dette et utrolig viktig tema for oss, og vi er glade for at BRUK HUE har utviklet dette verktøyet slik at våre særforbund og alle idrettslagene kan ta dette i bruk. Dette kan utgjøre en viktig forskjell for mange barn og unge, sier Berit Kjøll, president i Norges idrettsforbund.

Norges Fotballforbund og Norges Skiforbund er de to første særforbundene som nå systematisk tar verktøyet i bruk.

- Fotballen, og idretten generelt, preges av utviklingen i samfunnet ellers. Selv om fotballbanen skal være et godt og trygt sted, er dessverre netthets og mobbing også noe som skjer på våre arenaer. Dette er noe vi tar på høyeste alvor, og at vi nå kan forsterke dette arbeidet gjennom et konkret verktøy som BRUK HUE er utrolig positivt. Det vil hjelpe trenere og ledere med å forebygge mobbing og utenforskap. I fotballen skal alle føle seg sett og inkludert, og jeg oppfordrer alle klubber og lag på det sterkeste til å ta i bruk dette, sier Lise Klaveness, president i Norges Fotballforbund.

Hun får støtte av Tove Moe Dyrhaug, president i Norges Skiforbund.

- BRUK HUE kan være en god støtte til trenere og ledere for å ta opp vanskelige og viktige temaer som utenforskap og mobbing med sine unge. Skisporten skal være en trygg og inkluderende arena for alle. Kraften i idretten er stor, og sammen skal vi nå barn og unge ved å legge til rette for at BRUK HUE kan implementeres i skiidretten over hele landet, sier Moe Dyrhaug.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Julie Hæhre, informasjonssjef Telenor Norge, telefon: 419 01 011, e-post: julie.haehre@telenor.no
eller ring pressetlf. på 800 80 900. Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse