Pressemeldinger

Det blir alvor – Telenors årlige sikkerhetsrapport er publisert

En mer krevende sikkerhetspolitisk situasjon stiller skjerpede krav til digital motstandskraft. Kritisk infrastruktur er langt mer utsatt enn tidligere. NATO utvides og at Arktis blir viktigere. Betydningen av dette er fokus i årets utgave av rapporten Digital Sikkerhet med undertittel «Det blir alvor».

(Fornebu, 7. september 2023) En mer krevende sikkerhetspolitisk situasjon stiller skjerpede krav til digital motstandskraft. Kritisk infrastruktur er langt mer utsatt enn tidligere. NATO utvides og at Arktis blir viktigere. Betydningen av dette er fokus i årets utgave av rapporten Digital Sikkerhet med undertittel «Det blir alvor».

- De åpne trusselvurderingene fra de norske etterretnings- og sikkerhetstjenestene er svært viktige for å forebygge potensielt alvorlige hendelser mot norsk digital infrastruktur. Vi i Telenor har hatt stor nytte av innsikten myndighetene deler. Denne rapporten er Telenors bidrag for å ytterligere styrke vår felles digitale sikkerhet. Vi mener åpenhet er svært viktig også fra næringslivet og derfor deler vi egen innsikt om trusselbilde, håndtering av sikkerhetshendelser, og setter fokus på områder vi mener er viktige for sikkerhetsarbeid både i virksomheter og i samfunnet for øvrig, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Birgitte Engebretsen.

Trusselbildet mot Telenor, våre kunder og norske virksomheter og myndigheter, preges av et offensivt Kina og et trolig varig urolig Russland. Vi ser at kritisk infrastruktur blir mer utsatt. NATO utvides og at Arktis blir viktigere. I tillegg til Telenors trusselvurdering og innsikt fra sikkerhetshendelser tar årets rapport for seg lærdom fra krigen i Ukraina, hvor det har vært målrettede angrep som systematisk søker å bryte ned sivil infrastruktur som strøm, vann, mat, transport, eller bredbånd og mobil.

Alt må virke – hele tiden

Sikker, effektiv og pålitelig kommunikasjon har blitt et fundamentalt samfunnsbehov. Det er derfor viktig å redusere risikoen for nettutfall. Telenor jobber systematisk med sikkerhet, robusthet og beredskap for å sikre at tjenestene vi alle er avhengige av fungerer. Som en del av Norges Totalforsvar skal vi sørge for at kommunikasjonstjenester og nettverk fungerer i fred, krise og krig.

- Det er et betydelig samfunnsansvar vi kjenner på, som strekker seg ut over bedriften Telenor. Det digitale samfunnet har som premiss at «alt må virke» hele tiden. Alt henger sammen med alt. Dette krever systematisk samhandling, informasjonsdeling og en rekke tiltak for å bygge vår felles digitale motstandskraft, sier Engebretsen.

Sikkerhet er et lederansvar

Norske virksomheter må ta stilling til risiko og arbeide helhetlig på strategisk, taktisk og operasjonelt nivå. Sikkerhets- og trusselforståelse må være en integrert del av risikostyring og kompetansebygging i hele organisasjonen

- Sikkerhet er et lederansvar. Å bygge sikkerhetskultur krever systematisk innsats over tid. Det er også avgjørende for hvor godt vi vil lykkes med å forenkle, forbedre og fornye i egen virksomhet og understøtte digitalisering av samfunnet. Alt henger sammen. Vi må være beredt, sier Engebretsen.

Økt digitalisering er avgjørende for å løse utfordringer vi står overfor som samfunn, men det innebærer også større spillerom for kriminelle. Dette kan være alt fra aktører som prøver å svindle privatpersoner eller virksomheter, til profesjonelle cyberkriminelle eller hackere med langt mer alvorlige motiver.

I årets rapport - den syvende i rekken - belyser vi hvordan digitalisering av industri og operasjonell teknologi stiller økte krav til sikkerhet i virksomheter, samt diskuterer hvordan kunstig intelligens både kan brukes i cyberangrep og cyberforsvar.

Les rapporten her

Foto: Telenor

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Julie Hæhre, informasjonssjef Telenor Norge, telefon: 419 01 011, e-post: julie.haehre@telenor.no
eller ring pressetlf. på 800 80 900. Besøk også vårt nyhetsrom.