Pressemeldinger

Tester om 5G-nettet kan løse mangelen på arbeidskraft

Aldri før har etterspørselen etter arbeidskraft i entreprenørbransjen vært så stor i Norge. Sammen med teknologiselskapet Steer og entreprenørselskapet Romarheim, har Telenor hatt et pilotprosjekt med selvkjørende tipptrucker. I fremtiden vil 5G-nettet kunne automatisere de tyngste arbeidsoppgavene i bransjen.

(Fornebu 29.08.2022) Aldri før har etterspørselen etter arbeidskraft i entreprenørbransjen vært så stor i Norge. Sammen med teknologiselskapet Steer og entreprenørselskapet Romarheim, har Telenor hatt et pilotprosjekt med selvkjørende tipptrucker. I fremtiden vil 5G-nettet kunne automatisere de tyngste arbeidsoppgavene i bransjen.

Store deler av næringslivet har et enormt udekket behov for arbeidskraft. Ifølge Navs bedriftsundersøkelse i våres svarte hele én av fire bedrifter at de ikke hadde fått tak i rett kompetanse, og etterspørselen etter arbeidskraft er rekordhøy. Et nytt pilotprosjekt fra Telenor, teknologiselskapet Steer og entreprenørselskapet Romarheim har i et steinbrudd på Eikefet, nord for Bergen, testet hvordan selvkjørende trucker kan bidra til å løse bemanningsutfordringene i bransjen.

– Vi opplever en stor utfordring med å få tak i kvalifiserte folk, særlig har tipptrucksjåfører ofte et krevende arbeidsmiljø. For å kunne levere på prosjektene våre, har vi derfor vært helt avhengig av å tenke nytt rundt bemanning, sier Kåre Romarheim, leder Bygg og Anlegg i Romarheim AS, og fortsetter

– Med selvkjørende maskiner fjerner vi personell fra belastende arbeidsoppgaver og øker dermed sikkerhetsnivået drastisk i det vi holder på med. Foreløpige erfaringer fra prosjektet viser at gevinstene er mange; behovet for arbeidskraft reduseres, arbeidet effektiviseres, lønnsomheten i prosjektet øker og det blir tryggere og mindre helseskadelig å jobbe på anleggsplassen.

Truckene er selvkjørende, og kjører langs forhåndsprogrammerte ruter i steinbruddet. Deretter laster de av og på ved forhåndsdefinerte punkter. Alle maskinene kontrolleres av én operatør som sitter i førerrommet på lastemaskinen, men på sikt er ambisjonen å hel-automatisere alle oppgavene på anlegget. Mister trucken mobilnettet går den i safemodus og stopper automatisk, så teknologien sørger også for å skape en trygg arbeidsplass.

Robust nettverk avgjørende

Tipptruckene navigeres av en teknologi som kombinerer satellittnavigasjon med signaler fra en lokal landbasert kilde. Denne måten å navigere på, gir kjøretøyene en presisjon helt ned til 3 cm. Hvert kjøretøy sin posisjon og maskindata sendes inn i systemet via 4G- eller 5G-nettet, slik at trafikken kan styres og kjøretøyene tar hensyn til hverandre. Et eksempel på dette kan være køkjøring med sikkerhetsavstand, eller å vente med og kjøre inn en smal passasje om det står et annet kjøretøy der. Et robust nett er dermed helt avgjørende for at teknologien skal fungere, og at de ulike maskinene i steinbruddet skal kommunisere med hverandre.

– Telenor har unik teknisk kompetanse og et svært robust nettverk, som gir bedriftskundene en trygghet når virksomhetskritisk drift og produksjon automatiseres. Pilotprosjektet på Eikefet er nok et prosjekt som tydelig viser 4G- og 5G-nettets mange muligheter og hvilken betydning det kan ha for industrien, sier Birgitte Engebretsen, leder i Telenor Bedrift og påtroppende leder for Telenor Norge.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Henriette Frølich Holte, informasjonssjef i Telenor Norge. Telefon: 977 53 622,
e-post: Henriette-Frolich.Holte@telenor.no, eller ring pressetlf. på 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter