Pressemeldinger

Telenors undervisningsprogram Bruk Hue passerer 100.000 brukere

Flere enn 6 av 10 elever på ungdomstrinnet sier de vil tenke seg bedre om før de deler et bilde av seg selv, viser undersøkelsen.

(Fornebu, 21. juni 2021) 100.000 elever har tatt i bruk det interaktive undervisningsprogrammet om nettvett og nettmobbing, Bruk Hue. Ferske tall viser at tjenesten har hatt en positiv effekt i en stadig mer digitalisert skolehverdag.
– Jeg er glad for at både elever og lærere mener at Bruk Hue kan bidra til mindre nettmobbing og mer nettvett, sier programeier for Bruk Hue i Telenor, Ragnhild Mathisen.

Det har gått 11 år siden Telenor sammen med Røde Kors først lanserte Bruk Hue for å bevisstgjøre barn og unge om nettvett og nettmobbing. Programmet ble relansert i 2019 i et heldigitalt format, tilpasset mål i læreplanen, samt barns digitale hverdag.

To år senere viser programmets effektundersøkelse at seks av ti elever sier de i fremtiden vil tenke seg om før de deler et bilde av seg selv. Sju av ti elever sier Bruk Hue lærte dem noe nytt om vennskap. En av fire lærere sier at elever etter Bruk Hue har kommet til dem med nye historier om utfordringer på nett.

– Vi pleier å si at Bruk Hue handler om mer enn å bare bruke hue. Det handler om å også bruke hjertet, og stemmen for å si ifra når noe er ugreit, både på egne vegne, men også på vegne av andre. Jeg er glad for at Bruk Hue har skapt konkret læring, samt skapt mot blant barn til å si ifra. Men at så mange som minst en av fire elever bærer på og forteller om vonde historier, viser oss at vi fremdeles har en jobb å gjøre, sier Mathisen.

Sju av ti elever sier Bruk Hue lærte dem noe nytt om vennskap. En av fire lærere sier at elever etter Bruk Hue har kommet til dem med nye historier om utfordringer på nett.


Takker lærerne

Om lag ett år etter lanseringen satte koronaviruset nesten hele landet på hjemmekontor og hjemmeskole. Behovet for å gi barn og unge en verktøykasse og et kunnskapsgrunnlag ble ytterligere aktualisert. Lærere kunne fortelle om elever som under korona kjedet seg, og at terskelen for å sende lite gjennomtenkte meldinger ble senket. Lærere opplevde også at kjærester som ikke kunne møtes fysisk kunne oppleve økt press om å sende nakenbilder.

– Det kan være vanskelig for oss som står utenfor skolesystemet å forstå hvor krevende dette skoleåret har vært for lærerne. Likevel har de klart å skape meningsfulle dager for elevene og være til stede. Løsningsorienterte lærere flyttet Bruk Hues klasseromsdiskusjon over på Teams, og jeg vil rette en stor takk til lærere som har prioritert å bruke undervisningstiden på nettvett. Jeg tror det reflekterer hvor viktig disse temaene er, sier Nelli Kongshaug, leder i Røde Kors sin samtaletjeneste Kors på halsen, som er partner i Bruk Hue.

Planlegger nye læringsmoduler

Effektundersøkelsen viser at 7 av 10 lærere mener Bruk Hue har gitt dem nyttig innsikt i videre innsats mot nettmobbing. 9 av 10 lærere vil anbefale programmet til andre. Stadig flere lærere finner fram til Bruk Hue, også lærere som underviser i småskolen og på videregående skole. Også aktører fra frivilligheten tar kontakt med ønske om å få ta i bruk undervisningsprogrammet på arenaer utenfor skolen.

– Det er flott at andre aktører enn lærere og skolen ønsker å ta ansvar i antimobbearbeidet. Vi ønsker å kunne tilby Bruk Hue-innhold til flere, og derfor er vi nå i gang med å utvikle nytt innhold som flere kan benytte seg av. Da kan vi bekjempe mobbing på arenaer der mobbingen skjer, sier Mathisen.

Hovedfunn fra effektundersøkelsen gjort blant lærere og elever som har gjennomført Bruk Hue*:

Bruker hodet:

 • Flere enn 6 av 10 elever på ungdomstrinnet sier de vil tenke seg bedre om før de deler et bilde av seg selv (64,75 prosent)
 • Flere enn 8 av 10 elever på mellomtrinnet sier de lærte noe om nettmobbing (83,19 prosent)
 • Nesten 7 av 10 lærere mente at Bruk Hue ga dem nyttig innsikt i hva vi bør jobbe med i klassen i innsats mot nettmobbing og for nettvett (66,72 prosent)

Bruker hjertet:

 • Nesten 7 av 10 elever på mellomtrinnet sier de lærte noe nytt om vennskap (66,71 prosent)
 • Nesten 5 av 10 elever på ungdomstrinnet sier at de har snakket med vennene sine om det de lærte i Bruk Hue (45,16 prosent)

Bruker stemmen:

 • Nesten hver fjerde lærer har opplevd at elever, etter å ha hatt Bruk Hue i klasserommet, har kommet til læreren med nye historier og utfordringer som lærer ikke visste om (23,16 prosent)
 • 5 av 10 elever på ungdoms- og mellomtrinn sier at de i fremtiden kommer til å si ifra dersom de ser noen bli nettmobbet (51 prosent)

Det nytter:

 • 6 av 10 elever på ungdoms- og mellomtrinn tror at Bruk Hue kan forebygge/bidra til mindre nettmobbing (63 prosent)
 • 8 av 10 lærere tror Bruk Hue kan forebygge/bidra til mindre nettmobbing (78,20 prosent)
 • 9 av 10 lærere vil anbefale andre lærere å ta i bruk Bruk Hue (98,51 prosent)

*Tilbakemeldingene er gitt av lærere og elever som har gjennomført Bruk Hue i perioden mai 2019 til april 2021. N=297 lærere, N=631 elever på ungdomstrinnet, N=646 elever på mellomtrinnet.

Fakta om Bruk Hue:

 • Et interaktivt undervisningsopplegg om nettvett og nettmobbing for elever fra 5. til 10. trinn. Både yngre og eldre elever har også tatt i bruk løsningen.
 • Egen foreldremodul med lærerstyrt foreldremøte om nettvett og nettmobbing.
 • Er gratis og tilgjengelig for alle lærere og kan tas i bruk i klasserommet når læreren ønsker det.
 • Er eid og utviklet av Telenor, i samarbeid med partner Kors på halsen, som er Røde Kors sin nasjonale hjelpetelefon for alle under 18 år.
 • Alle lærere kan registrere seg på www.brukhue.no og benytte seg av løsningen.
 • Siden 2009 har Bruk Hues skoleturne og Bruk Hues digitale ressurser blitt tatt i bruk av over 400.000 barn og foreldre.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ana Brodtkorb, leder for samfunnsansvar og bærekraft i Telenor Norge
Telefon: 902 09 832, e-post: ana.brodtkorb@telenor.com eller ring pressetlf. 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse