Pressemeldinger

Telenor vil anke ESA-vedtaket

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har undersøkt forhold knyttet til Telenors norske mobilvirksomhet i perioden 2008 til 2012. I dag har Telenor mottatt endelig vedtak i saken, som kun gjelder Telenors priser i segmentet for privatabonnement for mobilt bredbånd.
Vi vil nå gå grundig igjennom vedtaket, og vil forberede saken til videre behandling i EFTA-domstolen, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Petter-Børre Furberg. Foto: Martin Fjellanger

(Fornebu, 30. juni 2020) EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har undersøkt forhold knyttet til Telenors norske mobilvirksomhet i perioden 2008 til 2012. I dag har Telenor mottatt endelig vedtak i saken, som kun gjelder Telenors priser i segmentet for privatabonnement for mobilt bredbånd.

I desember 2012 kom ESA på uanmeldt besøk til Telenor for å undersøke om selskapet hadde handlet i strid med konkurransereglene i EØS-avtalen. Det var en meget bred undersøkelse av Telenors avtaler i mobilmarkedet som omfattet en rekke ulike forhold. I det endelige vedtaket er alle forhold frafalt med unntak av det som omhandler marginskvis.

Vedtaket dreier seg om påstått utilstrekkelige marginer mellom Telenors grossistpriser og priser for mobilt bredbånd til privatkunder solgt «stand-alone» i tidsperioden 2008-2012. ESA har ilagt Telenor en bot på 111, 951 millioner euro (ca. 1,2 mrd. NOK).

– Saken gjelder en liten del av mobilmarkedet og forhold som ligger langt tilbake i tid. Vi er svært overrasket over vedtaket og botens størrelse. Vi vil nå gå grundig igjennom vedtaket, og vil forberede saken til videre behandling i EFTA-domstolen, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Petter-Børre Furberg.

Vedtaket gjelder såkalt marginskvis i segmentet stand-alone mobilt bredbånd til privatkunder. Dette var separate mobile bredbåndsabonnement - altså ikke de vanlige mobiltelefoni-abonnementene. Mobilt bredbånd som eget produkt (levert med USB-dongel) hadde marginal utbredelse i markedet i perioden 2008-2012, og er et produkt markedet har beveget seg bort fra. Denne utviklingen er særlig drevet av at mobilabonnement med store inkluderte datapakker i stor grad har tatt over dette markedet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Caroline Lunde, kommunikasjonsdirektør i Telenor Norge, telefon 971 55 855, e-post: caroline.lunde@telenor.com 
Pressetelefon: 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse