Pressemeldinger

Telenor og Microsoft skal beskytte virksomheter mot cyber-kriminalitet

Cyberkriminalitet er i dag definert som en av de fem største globale truslene*. Nå lanserer Telenor, som den første i det norske markedet, tjenesten Aktiv Respons for å hjelpe norske virksomheter i kampen mot cyber-kriminalitet.
Ifølge Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), har det i løpet av de siste to årene vært en tredobling i antallet cyberhendelser med alvorlige konsekvenser for virksomheter i Norge. Aktiv Respons er er hjelpemiddel i kampen mot slik kriminalitet.

(Fornebu, 16.06.2022) Cyberkriminalitet er i dag definert som en av de fem største globale truslene*. Nå lanserer Telenor, som den første i det norske markedet, tjenesten Aktiv Respons for å hjelpe norske virksomheter i kampen mot cyber-kriminalitet.

– Vi vet at mange av kundene våre finner det utfordrende å håndtere alarmer fra Microsoft Defender, samt beslutte og iverksette relevante tiltak dersom unormal aktivitet oppdages. Derfor har vi nå videreutviklet sikkerhetstjenesten vår, som betyr at Telenors sikkerhetseksperter kan gå lengre enn bare å varsle kunden om unormal aktivitet. Nå har de mandat til å iverksette umiddelbare skadebegrensende tiltak, som for eksempel å koble endepunkter som nettbrett, telefon og PCer fra bedriftsnettet for å unngå spredning, sier Birgitte Engebretsen, leder i Telenor Bedrift.

Sikkerhetstjenesten Aktiv Respons er en verdiøkende løsning til Microsoft Defender for Endpoint, som er laget for å hjelpe virksomheter å forhindre, oppdage og svare på avanserte cybertrusler. På få måneder har tjenesten fått 15.000 aktive brukere allerede.

– Kundene våre får nå tilgang på Telenors kompetanse og ressurser hele døgnet, og sikrer på den måten hurtig og effektiv respons på cybertrusler, sier Engebretsen og fortsetter:

- Er det én ting som er sikkert ved cyberhendelser, så er det at rask respons er avgjørende. Jo raskere man får iverksatt skadebegrensende tiltak, jo mindre blir både skaden og kostnaden.

Behov for bedre sikkerhetsrutiner

Ifølge Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), har det i løpet av de siste to årene vært en tredobling i antall cyberhendelser med alvorlige konsekvenser for virksomheter i Norge. Det generelle sikkerhetsnivået i norske virksomheters IKT-systemer er for lavt, og undersøkelser viser at de aller fleste cyberhendelser kunne ha vært unngått, eller hatt langt mindre alvorlige konsekvenser med bedre sikkerhetsrutiner**.

– Mange av kundene våre har svært kompetente IT-folk som håndterer unormal aktivitet i arbeidstiden, men har ikke tilstrekkelig med ressurser til å ha den samme beredskapen på kvelden, i helgen eller i ferien. Med Aktiv Respons monitorerer Telenors sikkerhetsanalytikere kundens IT-systemer døgnet rundt. Vårt sikkerhetssenter er tilknyttet globale databaser som gir inngående kjennskap til trusselbildet både globalt og nasjonalt. Vi er derfor svært godt rustet til å iverksette tiltak ved cyberhendelser, sier Engebretsen.

Avgjørende med samarbeid

For å tilby solide og helhetlige løsninger i dagens sikkerhetssituasjon er det avgjørende med gode partnerskap. I mer enn 10 år har Telenor og Microsoft samarbeidet tett for å utvikle løsninger som bygger på eller utfyller hverandres tjenester - nå også innen sikkerhet.

– I dagens sikkerhetssituasjon har vi en viktig rolle i å sikre kundene våre. For å skape de beste og tryggeste løsningene, er vi helt avhengig av partnere av Telenors kaliber, med bred kompetanse innen sikkerhet. Microsoft har den største sikkerhetsporteføljen på markedet, og kombinert med Telenors inngående kunnskap om skadebegrensende tiltak gjennom Aktiv Respons, får våre kunder meget god beskyttelse mot cyberkriminalitet, sier Ole Tom Seierstad, nasjonal sikkerhetsdirektør i Microsoft Norge.

* The Global Risk report 2022, World Economic Forum 

** Fra NSM (Nasjonal sikkerhetsmyndighet) sin trussel- og risikovurdering for 2022

Fakta:

  • Aktiv Respons er en tilleggstjeneste til Telenors sikkerhetsløsning Logganalyse, som analyserer og korrelerer loggdata fra en virksomhets maskiner og applikasjoner.
  • Med tjenesten Aktiv Respons monitorerer Telenors sikkerhetseksperter kundens Microsoft Defender for Endpoint 24/7 – 365 dager i året, og iverksetter nødvendige skadebegrensende tiltak på kundens endepunkter dersom de oppdager unormal aktivitet.
  • Aktiv Respons-løsningen skreddersys til hver kunde, og det er kunden selv som bestemmer hvor langt Telenors sikkerhetssenter har mandat til å gå i arbeidet med skadebegrensning.
  • Tjenesten ble lansert 1. mars og har blitt veldig godt mottatt i markedet – 15.000 brukere har allerede tatt i bruk tjenesten
  • Telenor er den første aktøren til å tilby en slik tjeneste i det norske markedet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Henriette Frølich Holte, informasjonssjef i Telenor Norge. Telefon: 977 53 622,
e-post: Henriette-Frolich.Holte@telenor.no, eller ring pressetlf. på 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter