Pressemeldinger

Telenor og Forsvarets forskningsinstitutt finansierer professorat

Telenor og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har inngått avtale om å finansiere et professorat innen informasjonssikkerhet ved Center for Cyber and Information Security (CCIS) ved Høgskolen i Gjøvik.

(Fornebu 27. juni 2014) Telenor og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har inngått avtale om å finansiere et professorat innen informasjonssikkerhet ved Center for Cyber and Information Security  (CCIS) ved  Høgskolen i Gjøvik.

Hovedmålet er å styrke kompetanseutvikling, forskningsevne, utdanning og rekruttering innenfor informasjonssikkerhet. Høgskolen i Gjøvik har i dag Norges største akademiske fagmiljø innen informasjonssikkerhet.

Det siste året har Telenor, FFI og Høgskolen i Gjøvik deltatt i arbeidet med å etablere et forsknings- og kompetanseutviklingssenter i cybersikkerhet, CCIS.

- Telenor ser på etableringen av CCIS som et svært viktig bidrag for å møte denne utfordringen, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge. -Vi jobber målrettet med informasjonssikkerhet for å beskytte våre kunder, vår egen virksomhet, og samfunnet for øvrig. Som leverandør av samfunnskritisk infrastruktur har det stor verdi for oss å være med på denne satsingen, fortsetter norgessjefen.

Mer avansert trusselbilde
Digital kommunikasjon og Internett blir stadig mer kritisk for samfunnets evne til å fungere. Samtidig står vi overfor et stadig mer avansert og omfattende trusselbilde fra kriminelle aktører. Telenor har erfart viktigheten av å koordinere nasjonens samlede kompetanse og kapasitet ved kritiske hendelser i cyberdomenet, på tvers av sektorer, privat og offentlig virksomhet og myndighetsaktører. Alvorlige hendelser i cyberdomenet kan ikke håndteres av noen aktører alene. -Vi tror at etableringen av CCIS vil bidra til å styrke nasjonens evne til å møte trusselen i cyberdomenet, avslutter Berit Svendsen.

Telenor er eier av samfunnskritisk infrastruktur og er også leverandør av alle typer elektronisk kommunikasjon til offentlig og privat virksomhet i Norge. Telenor har lang erfaring med sikkerhetsmonitorering og sikkerhetsløsninger både i eget og i kunders nett, og vil bidra inn i CCIS med sin spisskompetanse innen cybersikkerhet av elektronisk kommunikasjon.

Glad for avtalen
Lasse Øverlier, sjefsforsker ved avdeling Cybersystemer og elektronisk krigføring ved FFI og førsteamanuensis II ved Høgskolen i Gjøvik gjennom mange år, er meget positiv til satsingen ved høgskolen,  og han er glad for at avtalen med Telenor nå er på plass.

- FFI er Norges sentrale institusjon for forsvarsrelatert forskning og utvikling. En prioritert oppgave er å studere utfordringer knyttet til informasjonssikkerhet i dagens komplekse informasjonssystemer. En spesielt stor utfordring framover er utdanning og rekruttering av dyktige folk innen fagområdet cyber- og informasjonssikkerhet, sier Øverlier.

- FFI har et stort miljø som arbeider med informasjonssikkerhet relatert til Forsvarets problemstillinger, og det er viktig at CCIS blir en samlingsarena for akademia, næringsliv og offentlige etater med felles interesser. FFI og Telenor har identifisert mange felles langsiktige interesseområder hvor nasjonal kompetanse styrkes ved at flere aktører samarbeider om akademisk forskning innen informasjonssikkerhet. For eksempel områder som sikre kommunikasjonssystemer, kritisk infrastruktur, og maskin-til-maskin kommunikasjon, sier Øverlier.

Fakta om FFI
FFI er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. Det er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har 720 ansatte, hvor 523 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Torild Lid Uribarri, kommunikasjonsdirektør Telenor Norge, tlf 911 55 381 torild.uribarri@telenor.com
Sjefsforsker Lasse Øverlier, Forsvarets forskningsinstitutt, tlf 402 22 022
Kommunikasjonsrådgiver Henning Søgaard, Forsvarets forskningsinstitutt, tlf 470 27 858