Pressemeldinger

Sandvika Storsenter: Først i Norge med innendørs 5G-shopping

I dag åpner innendørs 5G-dekning i Sandvika Storsenter. Senteret er først i Norge med å installere hypermoderne innendørs mobildekning.
 Sandvika Storsenter er først i Norge med å installere hypermoderne innendørs mobildekning. Foto: Anders Krokan

(Fornebu, 21. desember 2022) I dag åpner innendørs 5G-dekning i Sandvika Storsenter. Senteret er først i Norge med å installere hypermoderne innendørs mobildekning.

Med 5G kommer høye hastigheter, samtidig åpner kombinasjonen av dekning, kapasitet, sikkerhet, robusthet og lav forsinkelse opp for helt nye muligheter for både folk flest, næringsliv og offentlig sektor.

– Vi ønsker å gjøre det vi kan for å forbedre shoppingopplevelsen for våre kunder. I dagens digitale samfunn krever kundene våre full nett-tilgang når de besøker senteret vårt. I samarbeid med Telenor er vi først i Norge med å tilby innendørs 5G-dekning, og dermed kan vi ikke bare gi de beste shoppingopplevelser, men også de beste surfeopplevelser, sier senterdirektør Kathrine Ingerø ved Sandvika Storsenter, som er et av kjøpesentrene i Olav Thon Gruppen.

Høy stabilitet og høy sikkerhet med 5G

Telenor er ansvarlig for utbyggingen, samtidig er dette en såkalt multioperatør-løsning. Andre mobiloperatører kan dermed koble seg på. Løsningen gir også utmerket 4G-dekning innendørs slik at besøkende til Sandvika Storsenter opplever en forbedring også om de ikke har en 5G-mobil.

Innendørs mobildekning kan være utfordrende fordi signalene fra utendørs mobilantenner kan møte hindringer med å nå helt inn i bygg. Samtidig oppleves trådløst nett over bredbånd (WiFi) som ustabilt og sikkerheten er lav. Med innendørs 5G-dekning oppnås både høy stabilitet og høy sikkerhet, samtidig som alle 5G-fordelene inkluderes.

– Den avanserte 5G-løsningen gjør at Sandvika Storsenter går i bresjen for en utvikling som nå kommer. Tilsvarende løsning vil få stor betydning for helsevesenet, industrien og en rekke andre samfunnssektorer, sier Bjørn Lydersen, produktsjef for 5G i Forretningsmarkedet i Telenor.

Lydersen forteller at på senteret vil det være nedlastningshastigheter opp mot 1,5 gigabit. I tillegg åpner 5G-egenskaper som lav forsinkelse opp for nye og innovative tjenester. Telenor satser offensivt på å tilby tilsvarende tjeneste landet over.

Innendørs 5G-dekning også til Helse Sør-Øst

Gjennom en avtale med Sykehuspartner, skal Telenor også installere tilsvarende innendørsdekning i eksisterende og fremtidige bygg for Helse Sør-Øst. Også andre samfunnsaktører kan få et skreddersydd mobilnettverk både på dekning, kapasitet og funksjonalitet.

– Mobil innendørsdekning tas nå til et nytt nivå. Vi kaller det å tilby mobilnett som en tjeneste, og bedrifter, organisasjoner eller offentlige institusjoner kan abonnere på en nøkkelferdig løsning, slik at de slipper å investere, installere, drifte og vedlikeholde nettet. Det er en bekymringsløs, ende til ende-drift fra Telenor. Med en slik løsning kan man fase ut andre trådløse nett, og på den måten redusere andre kostnader, sier Bjørn Lydersen.

Han påpeker at mobilteknologien legger til rette for innovasjon og automatisering, som gjør det enklere å digitalisere arbeidsprosesser. Samtidig vil man ved å abonnere på en fremtidsrettet løsning slippe å bekymre seg for teknologiskifter.

Fakta:

Mange av dagens innendørsanlegg bygges bare med 4G og vil ikke støtte fremtidens løsninger for 5G. Ved å gå direkte på en 5G-løsning som også støtter 4G, vil man slippe å oppgradere senere, noe som vil bli både kompliserende og mer kostbart.

Telenor startet 5G-prosjektet på Sandvika storsenter i 2021 i tett dialog med vår 5G-leverandør Ericsson. Prosjektet er en del av det såkalte Joint Innovation Cooperation-prosjektet Ericsson og Telenor har sammen, der Ericsson stiller med ekspertressurser og rådgivning for Telenor.

Løsningen på Sandvika Storsenter er forberedt for senere implementering av lokale private mobilnett. Dette er sikre 5G-nett for kunder som krever nettverksautonomi og/eller at datatrafikken skal gå lokalt på et område. Eksempler på dette er pasientdata innenfor et sykehus eller industrielle prosesser innenfor et industriområde eller industrilokale.

Avhengig av behov kan et slikt 5G-nett enten være et isolert, privat mobilnett kun for virksomheten, eller en hybrid løsning som er et isolert privat nett for virksomheten i kombinasjon med offentlig mobilnett. Med denne typen lokale nett kan man også oppnå superlav forsinkelse.

Telenor har stor forventning til at Mobile Private nett (MPN) vil bli realisert som en tjeneste i offentlige mobilnett i fremtiden. Likevel kan ulike bruksområder kreve ulike alternativer for MPN der drivere for de ulike alternativene vil være kundenes behov og bruksområder, integrasjonskrav, kostnad, pålitelighet og sikkerhet, isolasjonskrav og lokal/edge-behandling av data og kritiske applikasjoner.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Anders Krokan, kommunikasjonssjef i Telenor Norge
Tlf: 952 09 037, anders.krokan@telenor.no eller ring pressetlf. på 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse