Pressemeldinger

Forsvaret og Telenor samarbeider om 5G-tjenester

Forsvarsmateriell og Telenor skal de neste årene samarbeide om å utvikle nye tjenester innenfor 5G, neste generasjons mobilnett. I første omgang skal det etableres et privat autonomt 5G-nett for Forsvaret, som sikrer lynrask dataflyt og høy robusthet.
Avtalen innebærer at Forsvaret får sitt eget skreddersydde nettverk i Telenors 5G-mobilnett. Formålet er å utvikle en tjeneste som øker kapasiteten etter behov i fremtiden. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

(Fornebu, 27. mai 2022) Forsvarsmateriell og Telenor skal de neste årene samarbeide om å utvikle nye tjenester innenfor 5G, neste generasjons mobilnett. I første omgang skal det etableres et privat autonomt 5G-nett for Forsvaret, som sikrer lynrask dataflyt og høy robusthet.

– Som en av Forsvarets strategiske samarbeidspartnere skal vi nå styrke Forsvarets operative evne ved hjelp av nytenkende teknologi og en helhetlig digital arkitektur. Det er gjennom slike teknologisamarbeid vi virkelig får testet og vist 5G-nettets enorme muligheter. Vi ser frem til å jobbe med en av Norges største virksomheter med innovasjon og utvikling, sier Birgitte Engebretsen, leder av Telenor Bedrift.

Privat nett for Forsvaret

Avtalen omfatter planlegging, prosjektering, utvikling og drift av en pilot på et autonomt privat 5G-mobilnett, som samvirker med en militær nettverkskive i Telenors kommersielle nett. Dette innebærer at Forsvaret får sitt eget skreddersydde nettverk i Telenors 5G-mobilnett. Formålet er å utvikle en tjeneste som øker kapasiteten etter behov i fremtiden.

Telenor har i et tidligere prøveprosjekt allerede satt opp et privat mobilnett for Forsvaret. Et privat mobilnett driftes helt uavhengig av kommersielle nett, og vil derfor holde seg oppe selv om det kommersielle mobilnettet skulle bli rammet. I tillegg har nettet ekstra god sikkerhet og egner seg derfor godt til bruk av Forsvaret.

Styrker militær samhandling

– Vi har i flere år jobbet med å teste ut 5G og hvilke muligheter det kan gi oss i forsvarssektoren. Nå tar vi ett steg videre, og har inngått avtaler med kommersielle operatører. Formålet er å se på mulighetene for å få levert et eget militært 5G-nett som kan kombineres med de nasjonale nettverkene som nå er under etablering, sier Eiliv Ofigsbø, sjef IKT-kapasiteter i Forsvarsmateriell.

– En viktig målsetting for samarbeidet er å teste og optimalisere samhandlingen mellom militære enheter når de enten er koblet til et privat autonomt 5G-nett eller den militære-nettverkskiven i Telenors kommersielle nett. Vi har stor tro på løsningene som vil komme ut av dette samarbeidet, sier Engebretsen.
Forsvaret og Telenor inngikk et strategisk IKT-partnerskap i 2018 som danner grunnlaget for denne kontrakten.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Henriette Frølich Holte, informasjonssjef i Telenor Norge. Telefon: 977 53 622,
e-post: Henriette-Frolich.Holte@telenor.no, eller ring pressetlf. på 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter