Pressemeldinger

Telenor Norge oppnår effektiviseringsmål gjennom frivillige sluttavtaler og konsulentreduksjoner

På grunn av sterkt konkurransetrykk og fallende omsetning i tradisjonell telefonivirksomhet har Telenor Norge den senere tid hatt et særskilt fokus på å effektivisere drift og investeringer. Tilbudet om frivillige sluttavtaler, seniortilbud med AFP og reduksjon i bruk av konsulenter har så langt gitt ønsket effekt.

(Fornebu 4. april 2014) På grunn av sterkt konkurransetrykk og fallende omsetning i tradisjonell telefonivirksomhet har Telenor Norge den senere tid hatt et særskilt fokus på å effektivisere drift og investeringer. Tilbudet om frivillige sluttavtaler, seniortilbud med AFP og reduksjon i bruk av konsulenter har så langt gitt ønsket effekt. 

Telenor Norge har i perioden 5. til 26. mars tilbudt frivillige sluttavtaler til alle ansatte i Telenor Norge AS og Canal Digital Kabel-TV AS. Dette som et ledd i arbeidet med å redusere kostnader. Telenor har også gjennomgått alle konsulentavtaler med sikte på å redusere bruken av konsulenter betydelig.

Etter at søknadsperioden for sluttavtaler gikk ut har søknadene vært behandlet av ledelsen. Resultatet av behandlingen viser at 182 har fått innvilget sluttavtale. Totalt antall søkere var 266. I overkant av 100 personer forventes i tillegg å gå av med senioravtale med AFP i løpet av året. I tillegg til sluttavtalene vil Telenor Norge redusere konsulentbruken tilsvarende 207 årsverk innen utgangen av året.

- Vi satte som mål å effektivisere tilsvarende 450 årsverk. Dette målet oppnår vi igjennom iverksatte tiltak. Jeg er veldig tilfreds med at vi med dette unngår en styrt nedbemanning, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge. 

Dreier kompetanse
Telenor Norge har som policy at virksomheten i størst mulig grad skal være basert på egne ressurser og at innleid personell kun skal benyttes når det ikke er mulig å anvende egne ansatte. Innleie av konsulenter skal være begrenset til spisskompetanse i tilknytning til oppgaver og prosjekter for en begrenset periode, og ikke til løpende driftsoppgaver.

- Den samlede effekten av sluttavtaler og redusert konsulentbruk er betydelig. Det betyr at vi i tiden fremover må være tydelige i våre prioriteringer og velge bort oppgaver. Etter denne prosessen ser vi imidlertid at 34 stillinger umiddelbart må erstattes, og vi vil derfor utlyse disse stillingene. Dette gir oss også mulighet til å dreie kompetanse og ressurser over på områder og oppgaver med størst behov, sier Svendsen. 

Teknologiskift og nyansettelser 
Telenor gjennomfører et betydelig teknologiskift med et årlig investeringsnivå på over 4 milliarder kroner. Eldre teknologiløsninger blir erstattet med internettbaserte plattformer for både datakommunikasjon og taletjenester.  Berit Svendsen understreker at også kompetanseskift er avgjørende for å lykkes med teknologiskiftet.

- Vi er i et omfattende teknologiskift, og det innbefatter også at vi vil ansatte personer for å bygge kompetanse vi ikke har internt. Innenfor teknologiområdet søker vi for eksempel etter domenearkitekter innenfor IT, samt sikkerhetseksperter. I tillegg vil vi løpende ansatte medarbeidere som erstatning for naturlig rotasjon, sier Svendsen.